Paavo Väyrynen www.paavovayrynen.fi

Poliittinen ratkaisu Ukrainan kriisiin

Uuden vuoden alkaessa on pohdittava, kuinka kuluneena vuonna puhjenneeseen Ukrainan kriisiin voitaisiin löytää rauhanomainen ratkaisu ja estää sen muuttuminen pitkäaikaiseksi jäätyneeksi konfliktiksi, josta tulisi myös suurvaltojen vastakkainolon rintamalinja.

Kirjoitan tämän blogin ennen muuta kansainvälisten suhteiden dosenttina, jolla on sekä tutkijan vapaus että myös velvollisuus heittää keskusteluun ennakkoluulottomiakin ajatuksia.

Ukrainan kriisiä ratkaistaessa on löydettävä vastaus kolmeen peruskysymykseen.

Ensimmäinen niistä on Krimin ja Itä-Ukrainan valtiollinen asema.

Tässä esikuvana voisi toimia Puerto Rico, joka on Yhdysvaltoihin kuuluva itsehallintoalue (The Commonwealth of Puerto Rico). Sillä on omat valtiolliset toimielimet. Puerto Ricon edustaja osallistuu Yhdysvaltain kongressin toimintaan, mutta hänellä ei ole päätösvaltaa. Puertoricolaiset voivat osallistua Yhdysvaltain presidentinvaalien esivaaleihin, mutta eivät itse vaaliin.

Puerto Ricolla on oma kansalliskaarti, mutta sen ulkoisesta turvallisuudesta vastaa Yhdysvallat, jolla on maassa myös tukikohtia.

Vuonna 2012 Puerto Ricossa järjestettiin viimeinen kansanäänestys maan asemasta. Enemmistö kannatti liittymistä Yhdysvaltoihin sen osavaltiona, mutta Washingtonissa sen tulosta ei ole tunnustettu. Ratkaisua on lykätty ja on edellytetty uuden kansanäänestyksen järjestämistä.

Ukrainan kriisissä ratkaisuksi voisi tulla Krimin itsenäisyyden osittainen palautuminen ja sen muuttuminen Puerto Ricon kaltaiseksi itsehallintoalueeksi, jolla olisi omat valtiolliset rakenteet. Donbassista voisi puolestaan tulla Ukrainaan kuuluva autonominen alue.

Toiseksi tulisi löytää ratkaisu sotilaallisen turvallisuuden kysymyksiin.

Jotta Ukrainan valtiollinen yhtenäisyys voisi palautua, sen tulisi säilyä sotilaallisesti liittoutumattomana maana.

Krimin alueella voisi olla Puerto Ricon mallin mukainen oma ”kansalliskaarti”, mutta sen ulkoisesta turvallisuudesta vastaisi Venäjä. Tällöin tulisi otetuksi huomioon sopimuksiin perustuva Venäjän oikeus ylläpitää Krimillä laivaston ja ilmavoimien tukikohtia.

Donbassin tulisi kuulua Ukrainan valtioalueeseen, ja maan ulkorajojen tulisi olla sen viranomaisten valvonnassa. Alueella tulisi toteuttaa pitkälle viety sisäinen itsehallinto. Donbassillakin tulisi ehkä olla ainakin siirtymävaiheessa oma kansalliskaarti.

Kolmanneksi olisi löydettävä kestävä ratkaisu Ukrainan kauppapoliittiseen asemaan.

EU ja Euraasian unioni ovat tulliliittoja, jotka ovat perusluonteeltaan syrjiviä. Siksi Ukrainan tulisi pysyttäytyä niiden ulkopuolella ja tehdä niiden kanssa assosiaatiosopimukset. Niihin tulisi liittää suosituimmuusklausuulit, joilla turvattaisiin molemminpuolinen syrjimättömyys Ukrainan markkinoilla. Toisin sanoen: EU:n ja Euraasian unionin jäsenmaat saisivat Ukrainan markkinoilla samat edut.

Edellä esitettyä kokonaisratkaisua ja sen osia on helppo vastustaa.

Voidaan tietysti vaatia, että Ukrainan valtiollinen yhtenäisyys on palautettava myös Krimin osalta. Toisaalta Ukrainan kriisi voidaan ratkaista vain poliittisen kokonaisratkaisun kautta, jossa otetaan huomioon eri osapuolten näkemykset ja tahto.

Voidaan myös sanoa, että Ukrainalla tulee olla oikeus päättää itse jäsenyydestään EU:ssa ja Natossa. Toteutuessaan jäsenyydet johtaisivat kuitenkin Ukrainan täydelliseen ja lopulliseen jakautumiseen.

On myös kysyttävä, mikä on Ukrainan parlamentin ja hallituksen legitimiteetti päättää koko Ukrainan kohtalosta, kun vaaleihin eivät osallistuneet Krimin ja Donbassin asukkaat eivätkä sadat tuhannet Venäjälle siirtyneet pakolaiset. Siellä missä vaalit toimitettiin, äänestysprosentti jäi noin 50:een.

Ukrainan kriisinkin ratkaisemisessa on kysymys poliittisesta tahdosta tehdä kompromisseja. Kaiken tapahtuneen jälkeen ratkaisuun on hyvin vaikea päästä.

Kaikkien osapuolten tulisi verrata poliittisen ratkaisun mahdollisuutta siihen, että kriisi saattaa muutoin kärjistyä ja muuttua pahimmaksi niistä jäätyneistä konflikteista, joita Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on syntynyt. Toisaalta: ratkaisun löytyminen saattaisi auttaa myös muiden jäätyneiden konfliktien purkamisessa.

Toisen maailmansodan jälkeen tarvittiin kolme vuosikymmentä siihen, että ETYK:in puitteissa kypsyttiin kokonaisvaltaisesti ratkomaan sen jälkeen jääneitä ongelmia. Kylmän sodan päättymisestä ja Neuvostoliiton hajoamisesta on kulunut yli 20 vuotta. Olisiko jo aika pyrkiä yhdessä selvittämään tässä prosessissa syntyneitä ongelmia ja sopimaan niiden ratkaisemisesta?


Paavo Väyrynen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (151 kommenttia)

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Sorry Paavo, mutta nyt myöhästyit omasta blogistasi, niin mahdottomalta kuin se kuulostaakin. Lukkalan ja Väänäsen kirjoitusten pohjalta mielipiteesi on jo ehditty ampua seul... korjaan: käsitellä.

Pekka Iiskonmaki

Minkä Sipilä rakentaa sen Paavo tuhoaa. Ei tarvitse Keskustaa äänestää. Suomessa on paljon ruskeakielisiä ja niiden varaan Paavo petaa läpimenonsa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Sopimuksia on muitakin kuin se, jonka perusteella Venäjä pitää Krimillä sotilastukikohtia. Esimerkiksi ETYKin päätösasiakirjat ja Budapestin sopimus vuodelta 1994, joka suojelee Ukrainan suvereniteettia.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Olet oikeassa. Lisäisin vielä YK:n peruskirjan luvun VI ja sen sisältämät artiklat valtioiden välisten riitojen rauhanomaisesta ratkaisemisesta. Venäjä YK:n jäsenenä ja yhtenä sen turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenistä on sitoutunut noudattamaan YK:n peruskirjan periaatteita. Samalla voidaan kysyä, että kenen pienet vihreät miehet ilmaantuivat Krimille?

Linkki: http://www.unric.org/fi/perustietoa-yksta/13

On myös syytä kiinnittää huomiota Ukrainan perustuslakiin, sillä sen mukaan Ukrainan alueella ei saa olla vieraan vallan tukikohtia 17. artiklan mukaan:

http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukra...

Tässä englanninkielinen käännös tuon artiklan viimeisestä lauseesta:

"The location of foreign military bases shall not be permitted on the territory of Ukraine."

Sevastopolin laivastotukikohdan vuokra-aikaa pidennettiin Janukovitsin hallinnon toimesta vuonna 2010 ns. Harkovan sopimuksessa 25 vuodella kestämään aina vuoteen 2042 asti sen sijaan, että se olisi päättynyt vuonna 2017:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kharkiv_Pact

Tuota sopimusta tuki 236 parlamenttiedustajaa 450:nestä eli se sai parlamentissa alle 53% kannatuksen. Jotta tuo sopimus olisi saatu lainvoimaiseksi, niin sitä olisi pitänyt tukea 66,7% parlamenttiedustajista. Artiklan 20 mukaan Ukrainan kansallisten symbolien muuttamiseen tarvitaan tämä 2/3 enemmistö (two-thirds), niin on oletettavaa, että sama enemmistö tarvitaan myös perustuslaista muuten poikkeamiseen.

Venäjä tiesi tämän ja se pelkäsi, että Janukovitsin hallinnon tuo päätös kumottaisiin siksi, että se ei ole perustuslain mukainen eikä se ole saanut tarpeeksi kannatusta Ukrainan parlamentissa. Tämän takia Venäjän ratkaisu oli miehittää Krimi kun Ukraina oli heikkona. Venäjän osoittamaa opportunismia ei missään nimessä pidä alkaa palkitsemaan millään tavalla.

Valdemar Michaelson

Jouni Snellman & Petri Luosto:
Budapestin sopimuksella ei ole juridista voimaa, silla se ei ole ratifioitu, ja vaikka olisikin, vuonna 1994 Krimilla oli voimassa oma perustuslaki vuodelta 1992, jonka mukaan Krim on suvereeni tasavalta (1. §) ja päättää suhteistaan muihin maihin ja kansainvälisistä sopimuksista itse (10. §). Tämä perustuslaki oli laittomasti kumottu v. 1995, kun silloinen Ukrainan presidentti Leonid Kuchma yksipuolellisesti riisti valtaoikeudet Krimin presidentiltä Juri Meshkovilta, Krimin parlamentin protesteista huolimatta. Eli jos puhutaan kansainvälisistä sopimuksista ja perustuslaista, täytyy ottaa kaikki seikat huomioon.

Muistutan myös, että Ukraina on liittynyt YK:n v. 1945, jolloin olivat vahvistetut silloiset rajat. Krim ei kuulunut siihen. Tämän jälkeen rajoja ei koskaan ole muutettu.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

"Eli jos puhutaan kansainvälisistä sopimuksista ja perustuslaista, täytyy ottaa kaikki seikat huomioon.

Muistutan myös, että Ukraina on liittynyt YK:n v. 1945, jolloin olivat vahvistetut silloiset rajat. Krim ei kuulunut siihen. Tämän jälkeen rajoja ei koskaan ole muutettu."

Venäjä on useassa sopimuksessa luvannut kunnioittaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta. Näitä sopimuksia ovat ETYK ja sen kymmenen periaatetta vuodelta 1975, ns. Helsinki Accords:

http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Accords#Arti...

Venäjän tekemä Krimin miehitys rikkoi myös vuoden 1991 Alma-Atan julistusta ja vuoden 1997 Mustameren laivastosopimusta vastaan. Kummassakin niissä Venäjä tunnusti Krimin kuuluvan Ukrainalle:

http://www.bbc.com/news/world-europe-26481423

Kuten sanot, niin kaikki seikat on otettava huomioon. Kaikkien seikkojen huomioon ottaminen vain todistaa sen, että Venäjä toimillaan Krimillä rikkoi tekemiään sopimuksia ja sen takia ainoa järkevä ratkaisu Krimin tilanteeseen on se, että Krim palautetaan Ukrainalle ja Venäjä menettää laivastotukikohtansa Sevastopolissa, sillä he ehtivät irtisanoa Ukrainan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen.

Valdemar Michaelson Vastaus kommenttiin #148

Tässä keskustelussa unohdetaan kokonaan Krimin ihmisiä. Heillä oli täysi oikeus esittää omaa mielipidettään asiasta. Kuten erässä aikaisemmassa blogissa luki, kansainvälisiä sopimuksia ja lakia ajatelleen riittävänä dokumenttina pitäisi olla YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja kansojen itsemääräämisoikeus. Mainittakoon, että kansanäänestys oli järjestetty Krimin Autonomisen Tasavallan perustuslain 6. artiklan 1. § mukaan. Kansanäänestyksen perusteella Krimin Korkein neuvosto julisti Krimin tasavallan itsenäiseksi, siis ihan turha puhua Venäjän miehityksestä. Täytyy ymmärtää, että Krimin väestö ei halunnut alistua noudattamaan vallan kaapanneen Kiovan juntan käskyjä. Myöhemmät Odessan Mariupolin, Luganskin ja Donetskin tapahtumat näyttivät selvästi, mitä krimilaisilla oli odotettavissa. Jos tähän lisätä Poroshenkon käskyt jättää Krim ilman vettä, sähköä, katkaista liikenneyhteydet yms niin voi hyvin ymmärtää että krimilaiset eivät ole Kiovan ystävät.

Muuten mainitsemasi sopimuksissa ja julistuksissa Krimin perustuslain mukaan ei ole mitään merkitystä kun mikään niistä ei siinä ole mainittu. Summa summarum, Krimin asioista voivat päättää vain krimilaiset, ei Venäjä eikä laiton Kiovan hallinto. Ja jos joku vielä epäilee kansanäänestyksen tuloksia, niin asiasta kiinnostuneet voisivat järjestää uuden kansanäänestyksen tiukassa valvonnassa. Pelkän pahoin että äänestystulos tulee olemaan vielä selvempi kuin keväinen.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #153

"Summa summarum, Krimin asioista voivat päättää vain krimilaiset, ei Venäjä eikä laiton Kiovan hallinto. Ja jos joku vielä epäilee kansanäänestyksen tuloksia, niin asiasta kiinnostuneet voisivat järjestää uuden kansanäänestyksen tiukassa valvonnassa. Pelkän pahoin että äänestystulos tulee olemaan vielä selvempi kuin keväinen."

Ennen kuin alat puhumaan Krimin viime vuotisesta kansanäänestyksestä, niin vilkaise sen äänestyslippua. Tässä on BBC:n linkki "kansanäänestyksen" kysymyksiin:

http://www.bbc.com/news/world-europe-26514797

Kannattaa huomata, että äänestyslipukkeessa voi vain äänestää joko Venäjään liittymisen taikka vuoden 1992 perustuslain palauttamisen puolesta. Siinä ei ollut mahdollisuutta äänestää vallinneen tilan säilymisen puolesta. Toisin sanoen nuo vaalikysymykset olivat muotoa, että "hakkaatko vielä eukkoasi, kyllä tai ei".

Toiseksi Kiovan uuden hallinnon jääräpäinen väittäminen viime vuoden aikana tapahtuneiden presidentin- ja parlamenttivaalien jälkeenkin laittomaksi osoittaa sellaien asian väittäjässä selvää Putinin nuoleskelua. Miten Kiovan hallinnon kanssa voidaan sopia mitään jos ei ole halua tunnustaa kyseista hallintoa? Jos haluat etsiä todellista fasistista hallintoa, niin käännä katseesi Moskovan suuntaan.

Valdemar Michaelson Vastaus kommenttiin #155

Petri Luosto:
Väitteesi äänestyslipukkeen kysymyksistä ei pidä paikansa. Kysymys kuuluu:
Oletteko Krimin v. 1992 perustuslain palauttamisen puolesta ja Krimin statuksen Ukrainan osana puolesta? Erittäin selväsanainen kysymys. Eikä kannatta kirjoittaa "kansanäänestys" lainausmerkeissä, kun se oli täysin laillinen.

Mitä tulee Kiovan hallinnon laillisuuden – täytyy muistaa että ensin 21.2.2014 on tapahtunut aseellinen vallankaappaus. Vaikka kuinka siitä väitettäisiin ”kansannousuksi” – kun aseistautunut joukko valloittaa Valtionneuvosto, parlamentti ja muita hallintorakennuksia, ampuu poliisia kohti ja heittää polttopulloja, laillisesta vallanvaihdosta ei voi puhua. Vai oliko Ukrainan perustuslaissa tällainen vaihtoehto?
Miten Poroshenkon vaalin voivat olla laillisia kun maassa oli laillisesti valittu presidentti Janukovich? Hyvä tai huono presidentti on toinen kysymys, tässä tapauksessa on kyseessä laillisuus. Sen lisäksi kun maassa on siviilisota ja 1/7 osa kansaa ei äänestää (Krimia ei oteta lukuun), presidenttivaaleista on vaikea puhua. Täytyy muistaa, että koko Ukrainan selkkaus on alkanut juuri helmikuisesta vallankaappauksesta. Kannattaa pitää mielessä senkin asian, että vallankaappauksen edellisenä päivänä Janukovichin ja opposition välillä oli allekirjoitettu sopimus, jonka piti rauhoittaa tilanne. Saksa, Ranska ja Puola olivat sopimuksen takaajat. Jos ne olisivat painostaneet oppositio noudattamaan sopimuksen ehtoja, Krim jäisi Ukrainan alaisuuteen, Donbasissa ei olisi ollut sotaa ja koko maa ei olisi konkurssin partaalla. Sen jälkeen kun EU on hyväksynyt vallankaappaajat ja heidän laittomat päätökset, tilanne riistäytyi käsistä.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #167

"Väitteesi äänestyslipukkeen kysymyksistä ei pidä paikansa. Kysymys kuuluu:
Oletteko Krimin v. 1992 perustuslain palauttamisen puolesta ja Krimin statuksen Ukrainan osana puolesta? Erittäin selväsanainen kysymys. Eikä kannatta kirjoittaa "kansanäänestys" lainausmerkeissä, kun se oli täysin laillinen."

Kerro sitten minulle, että miten minun pitäisi teoriassa äänestää jos haluaisin vastustaa sekä vuoden 1992 perustuslain palauttaumista, että Krimin liittämistä Venäjään? Jos äänestän tyhjää, niin en usko, että se lasketaan kummankaan noiden kysymyksen vastustamiseksi. Niiden vastustamiseksi olisi pitänyt olla selkeä kolmas vaihtoehto. Kyseisen vaihtoehdon puute, sekä Venäjän pienten vihreiden miesten toteuttama Krimin miehitys ja siellä kansanäänestysfarssin järjestäminen ovat selviä osoituksia tuon toiminnan laittomuudesta.

Mielestäni ei kannata urputtaa "kansanäänestyksen" laillisuudesta kun "kansanäänestyksen" jälkeen Krimillä ilmeisesti katoaa tataareita ja ukrainalaismielisiä ihmisiä:

http://www.hrw.org/news/2014/10/07/crimea-enforced...

Venäjä pitää suurta melua venäläisväestön väitetystä huonosta kohtelusta Krimillä, mutta ketään ei näytä siellä kiinnostavan Krimin tataariväestön kokema kohtelu. Se Venäjältä todella tekopyhää toimintaa.

Ilmeisesti kannatat sitä, että valtioiden väliset rajariidat ratkaistaan niin, että vahvempi osapuoli miehittää heikommalta osapuolelta kiistellyn alueen ja järjestää siellä yksipuolisen kansanäänestyksen, että mihin maahan tuo alue haluaa kuulua. Äänestyksen lopputulos on ennalta arvattavissa. Sinä ilmeisesti haluat maailmaa, jossa kansainväliset sopimukset voidaan repiä ja jossa ongelmat ratkaistaan voimapolitiikalla.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #168

Miksi Stalin ei halunnut kysyä karjalaisilta mihin maahan he haluavat kuulua?

Valdemar Michaelson Vastaus kommenttiin #168

Petri Luosto:
Näyttää siltä, ettet ole ymmärtänyt edelliset kommenttini. Toistan vielä kerran: vuoden 1992 perustuslaki oli laittomasti kumottu v. 1995, kun silloinen Ukrainan presidentti Leonid Kuchma yksipuolellisesti riisti valtaoikeudet Krimin presidentiltä Juri Meshkovilta, Krimin parlamentin protesteista huolimatta. Joten kansanäänestyksessä kyseessä oli oikean perustuslain palauttaminen ja vääryyden korjaaminen, siis Krimin autonomia Ukrainan alaisuudessa. Ja saisinko kysyä, mistä syystä vastustaisit vuoden 1992 laillisen perustuslain palauttamista? Kuvittelepa teoreettisesti, että Suomessa joku taho laittomasti muuttaa perustuslaki, vastustaisitko oikean perustuslain palauttamista?

Mitä tataariväestön tulee, onko sinulla joitakin muita tietoja tästä kun Hesarin toimittajin reportaasit? Kun minulla on paljon tuttuja Krimillä niin on sieltä kerrottu että ”kadonneita” tattareja taistelevat Donbasissa Ukrainan armeijan riveissä ja tästä syystä heidän perheensä ilmoittavat heitä ”kadonneeksi” välttääkseen lisäkysymyksiä. Totta kai, Krimillä on tyytymättömiä siihen, että maa on nyt osa Venäjää, olisi ihmeellistä jos niitä ei olisi ollut. Arveluttava on vain se, että media aina haastattelee vain tyytymättömiä tattareja ja ukrainalaismielisiä ja tällä tavoin luo aivan väärän kuvan todellisuudesta.
Mitä rajoihin tulee – kyseessä ei ole vahvemman ja heikomman osapuolen toiminta, vaan se, että autonomisen tasavallan väestö ei halunnut elää sellaisen valtion alaisuudessa, joka kerran riisti Krimiltä perustuslaillisia oikeuksia ja toinen kerta rikkoi oman perustuslain.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #171

"Mitä tataariväestön tulee, onko sinulla joitakin muita tietoja tästä kun Hesarin toimittajin reportaasit?"

Mitkä ihmeen Hesarin toimittajien reportaasit? Lue tuo linkki, se on Human Rights Watchin artikkeli tataarien ahdingosta Krimillä:

http://www.hrw.org/news/2014/10/07/crimea-enforced...

Jos ainoat keinosi keskustella on vääristellä vastapuolen sanomisia, niin sinulla kyllä erittäin heikot eväät väittää yhtään mitään. Kannattaa myös muistaa, että Jankovitsin hallinto rikkou Ukrainan perustuslain 17. pykälää kun he myönsivät jatkoaikaa Sevastopolin laivastotukikohdan vuokrasopimukselle Harkovan sopimuksessa vuonna 2010:

http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine

Tuossa on 17. pykälän lainaus englanninkielisestä käännöksestä:

"The location of foreign military bases shall not be permitted on the territory of Ukraine."

Harkovan sopimus: http://en.wikipedia.org/wiki/Kharkiv_Pact

Kannattaa huomata, että tuota sopimusta tuki Ukrainan parlamentissa 236 edustajaa kaikista 450:stä edustajasta alle 53%. Samalla on syytä huomata, että Ukrainan valtiollisten symbolien muuttamiseen 20. pykälän mukaan tarvitaan 2/3 enemmmistö. Näyttä aika selvältä, että Janukovits rikkoi Sevastopolin tukikohdan vuokrasopimuksen pidennyksellä Ukrainan perustuslakia.

Venäjä tiesi tämän ja se oletti, että Ukrainan uusi hallinto tulisi luultavasti kumoamaan tukikohdan vuokra-ajan pidennyksen. Siksi Venäjä miehitti Krimin eli toisin sanoen Krimin venäläisväestön oikeuksien "turvaaminen" oli sille kätevä savuverho, jota hyödylliset idootit uskoivat helposti.

Valdemar Michaelson Vastaus kommenttiin #174

Petri Luosto:
Jankovitsin hallinto ei ole rikkonut Ukrainan perustuslakia, lue tätä:

Chapter XV Transitional Provisions
14. The use of existing military bases on the territory of Ukraine for the temporary stationing of foreign military formations is possible on the terms of lease, by the procedure determined by the international treaties of Ukraine ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine.

http://www.partylaw.leidenuniv.nl/party-law/4c8b8d...
Wiki ei ole paras mahdollinen tietolähde, kannattaa katsoa alkuperäiset dokumentit.

Mitä Human Rights Watchin artikkelin tulee – varmaan joitakin vääryyksiä on tapahtunut, mutta ennen kuin tiedetään varmasti mihin nuo miehet ovat joutuneet, ei voi väittää että heitä on ahdistettu vain sen takia, että ovat tattareja. Täytyy pitää mielessä että Krimin nykyinen hallinto on vastuussa maan turvallisuudesta joten hyvinkin mahdollista että viranomaiset kuulustelevat tattareja ja muita asukkaita – Kiovahan lupasi terroritekoja Krimillä ja Venäjällä. Kannattaa myös ottaa huomioon sen, että suurin osa Krimin tattareja antavat tukea nykyhallinnolle, voit tutustua tattarijärjestön ”Qirim” – toimintaan.
http://qha.com.ua/quot-qirim-quot-held-its-first-c...

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #180

Tuon lainauksesi ydinsana on temporary eli väliaikainen. Tuon lainauksen perusteella Ukraina voi hyväksyä vieraiden valtioiden joukkojen sijoittamisen alueelleen väliaikaisesti edellyttäen, että Ukrainan parlamentti hyväksyy sen. Sen sijaan Ukrainassa olevan sotilastukikohdan vuokra-ajan pidennys 25 vuodelle EI kuulu artiklan piiriin eli toisinn sanoen lainauksesi on virheellinen.

Milloin ja missä Kiova lupasi terroritekoja Krimille tai Venäjälle? Tuo on niin paksu väite, että se vaatisi tuekseen hyvän lähdeviittauksen.

Valdemar Michaelson Vastaus kommenttiin #181

"Ukraina voi hyväksyä vieraiden valtioiden joukkojen sijoittamisen alueelleen väliaikaisesti edellyttäen, että Ukrainan parlamentti hyväksyy sen" - juuri näin. Ja Ukrainan parlamentti on ratifioinut juuri tuon artiklan perustella, siis väliaikaiseksi, ei ikuiseksi ajaksi, joten on turhaa väittää vastaan. Jos ei tätäkään riittää, voit seilata Radan istuntojen pöytäkirjoja. Ratifioinnin jälkeen molempien maiden presidentit olivat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen 21.04.2010. Vuokran lisäksi Ukraina sai 30% alennuksen kaasuhinnasta. Sellainen on totuus.

Ja sitten paksun väitteen linkit (pääasiassa ukrainalaisia sivustoja):
tässä Ukrainan kansanedustaja Levus lupaa terroritekoja Venäjällä
http://tyzhden.ua/News/126233

Ja tässä Krimin pääjohtaja Aksjonov syyttää Kiovan hallinto terroritekojen valmistelusta.
http://nahnews.com.ua/119648-aksenov-obvinyaet-kie...

Esim. kaksi attentaattia on tehty Krimin pääsyyttäjä Natalia Poklonskaja vastaan. Onneksi molemmat epäonnistuneet.

Ja sitten vielä ne ”kadonneet” tataarimiehet: taistelivat Syyriassa, yksi on kaatunut.
http://www.c-inform.info/news/id/13663
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/rolling_news_russia...

ja kun he palaavat koteihinsa saa odottaa uusia terrori-iskuja, joten Krimin suojelupoliisille on oltava tarkkana, samoin kun Supolle täällä ja Säpolle Ruotsissa.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

- Kirjoitan tämän blogin ennen muuta kansainvälisten suhteiden dosenttina, jolla on sekä tutkijan vapaus että myös velvollisuus heittää keskusteluun ennakkoluulottomiakin ajatuksia.

Otsikkosi huutaa kuitenkin poliittista ratkaisua. Hyvä näin, sillä tutkija Paavo antaa tehtäviä poliitikko Paavolle ja me katselemme vierestä ihaillen.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Jos Venäjä lohkoisi Suomesta noin 8 % maa-alasta, niin olisiko tutkija Paavo samaa mieltä, eli miten se on tuon Karjalankin kanssa, onko se valloitettu vaiko vain lahjoitettu?

Jos vedotaan Krimin "äänestyksiin" niin miten Sevastopolin äänestykset menivätkään?

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Sotakorvauksina menetetty...Suur-Suomen arkkitehtien ja hitlerismin typeryyksien seurauksena.

Jouni Hölttä

Eiköhän se ollu Josef-setä, joka asui Venäjällä ja vei meitiltä maat ja muut. REalismia!

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Kai valloitetussa Viipurissakin on järjestetty kunnallisvaalit...

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Miksi sinä kansainvälisten suhteiden dosenttina tuet ja kannustat väkivallan käyttöön ja sillä uhkaamiseen?

Oletko koskaan edes miettinyt uhrin asemaa? Kuka maksaa, kuinka paljon, ja kuinka kauan? Näyttää siltä, että sinä katsot asioita edelleen hyvin neuvostonäkökulmasta ja väkivaltaa suosien, oikein kunnon "realistin" tavoin.

On kieltämättä hyvä, että tuot kantasi selvästi esille ennen vaaleja. Jos suomalaiset ovat yhä yhtä järjettömiä ja äänestävät sinua ja hyväksymääsi väkivaltaa, he ovat sen ja sinut ansainneet.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Sen sijaan, että argumentteina käytettäisiin pelkästään jaloja periaatteita, niin suosisin keskusteluissa myös käytäntölähtöistä ajattelua ja todennäköisten tapahtumaketjujen kuvaamista. Vasta-argumenttina Väyryselle voisi olla esim. että Krimin luovuttaminen Venäjälle johtaisi Venäjän hallinnon "itsetuntoistumiseen" kuten eräs vihkiytynyt mies sen sanoi, joka saattaisi myöhemmin johtaa samojen voimakeinojen käyttöön ja laajemman sodan riskiin.

Toinen tulokulma olisi ajatella niin, että annetaan kylmän sodan jäljiltä nöyryytetyn Venäjän saada Krim lohdutuspalkintona ja laitetaan muilta osin sitten rautaa rajalle joka puolella Eurooppaa, että jos tästä ylitse menette, niin sitten paukkuu. Päivän päätteeksi, ei länsivalloilta herunut kuin sympatiaa Suomea kohtaan talvisodassa. Miksi pitäisi olettaa, että maailma olisi muuttunut? Samat lainalaisuudet täällä maailmassa edelleenkin pätevät ja jalot periaatteet ovat vain yksi paino reaalipolitiikan vaakakupissa.

Helppo se on muuten jostain lännestä tai valtamerten takaa huudella periaatteiden perään, mutta meillä suomalaisilla on tässä rajan tuntumassa aika paljon kovemmat panokset. Ajatelkaapa miten erilaista olla tällä hetkellä nuori suomalainen mies kuin vaikkapa nuori hollantilainen mies.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Kysyn vaan, onko tämä blogi Suomen seuraavan ulkoministerin käsialaa ?

Jan Rossi

Ulkoministerinä Väyrynen olisi ajamassa Suomen tunnustamaan Krimin liitoksen.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Ja alkuperäinen teksti on venäjäksi.

Jan Rossi

Aivan kåäsittämätöntä kirjoittelua Väyryseltä, mutta mihinkäs tämä kepusatraappi pääsisi karvoistaan. Uuden kylmän sodan kynnyksellä Väyrynen palaa vanhan kunnon kekkoslaiseen toimintatapaan, eli Venäjälle kyyristelyyn. Uskomaton loukkaus Ukrainaa kohtaan.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Asian voi nähdä myös niin, että Venäjän on ns. voitettavissa pitkällä aikavälillä taloudellissa ja teknologisessa mielessä. Ei ole mitään järkeä lähteä nyt riskeeraamaan satoja tuhansia ihmishenkiä ja satoja miljardeja euroja sodassa Venäjää vastaan. Venäjän nykyinen hallintomalli romahtaa joka tapauksessa ajan saatossa. Yhdysvaltojen teknologinen ylivoima karkaa vuosi vuodelta enemmän käsistä ja ei ole kuin ajan kysymys, kun Venäjän ydinaseuhkakin voidaan mitätöidä. Nyt vain kylmähermoisuutta ja koitetaan säästää Eurooppa laajemmalta konfliktilta ja pikku hiljaa hivuttaa Venäjä kansoineen osaksi eurooppalaista yhteisöä. Toinen vaihtoehto on, että Venäjä liittoutuu Kiinan kanssa. Kiinan väkiluku, teknologia ja järjestäytyneisyys yhdistettynä Venäjä raaka-ainevarantoihin voi olla aika kova haastaja läntiselle maailmalle.

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho

"Uskomaton loukkaus Ukrainaa kohtaan" - Reaalipolitiikkaa on se, että tällä hetkellä yhtenäistä Ukrainaa ei olekaan. Onko koskaan ollutkaan? Ukraina-sanalle pyhän painoarvon antamalla on helppo väistää todellisia ongelmia ja pitää kiinni silkasta suvereniteetin ideasta valtion alueella, joka on ollut jonkinasteisessa jatkuvassa kaaoksessa USSR:n hajoamisen jälkeen. Ukrainassa olevia eri kansanryhmien etuja pistetään nyt toisiaan vasten molemmin puolin. Länsi pelaa omia korttejaan, Venäjä omiaan. Kuitenkin ko. valtion alue on faktisesti kulttuuriltaan ja kieleltään enemmän Venäjä-läheinen kuin länsiläheinen. - Rosa Liksom pakinoi viisaasti joulupakinassaan miten ukrainalaiset on saatu europropagoitua lupailemalla heille katteettomasti vaikkapa saksalaisen työläisen elintasoa. Toisin sanoen länsi luo oman propagandansa lupailemalla esim. taloudellista apua Ukrainalle, vaikkei se faktisesti kykene hoitamaan edes nykyisen alueensa asioita esim. Kreikan suhteen. EUn ilmiömäinen tarve haalia uusia alueita valtapiirinsä alle on erityisen typerää juuri siitä näkökulmasta, ettei sillä ole mitään faktista näyttöä minkäänasteisesta kyvystä huolehtia yhdestäkään uudesta ongelmavaltiosta alueellaan.

Jan Rossi

Ukraina on kansainvälisesti tunnustettu itsenäinen valtio ja YK:n jäsen. Muulla on turha spekuloida.

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho Vastaus kommenttiin #39

Kovinpa on herralla yksisilmäinen käsitys maailmasta, kansainvälisestä (ja siinä ohessa toki muustakin) politiikasta ja niin edelleen. Toivotan onnea uudelle vuodelle. Toivon, että saat edes pientä näkökykyä silmiisi, muuten huutelemisesi näissä asioissa omaa ainoastaan harhaanjohtamisen potentiaalin.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #51

Siis Suomen pitäisi olla tunnustamassa Krim osaksi Venäjää? Tai olla mukana ymmärtämässä Putinin valtausoperaatiota? Mikä tässä on sinulla vaikeaa ymmärtää? Venäjä on tässä tehnyt väärin ja se pitäisi pakottaa muuttamaan linjaansa. Eli vieläkin ankarammat pakotteet pitäisi asettaa Venäjälle.

Markku Laaksonen

Ukrainassa ei ole kyse progandistisista illuusioista, joita joillakin voi olla olojen muuttumisesta yön yli, jota ei voi olla.
EU ei myöskään ole suuri syntipukki, se tarjoaa demokratiaa, vapaata vaihdantaa, jotka luovat edellytyksiä parempaan, esimerkkinä Puola, Viro, jotka aloittivat vastaavalta tasolta kuin Ukraina, ovat saavuttanut n. nelinkertaisen BKT-tason Ukrainaan verrattuna.
Tästä ukrainalaiset ovat hyvin tietoisia vahvan Puola-yhteytensä kautta. Ukrainan kehitys monista syistä, mm. korruptio, johtuen on ollut vaatimatonta, liki mitätöntä.
Länsi-Ukrainassa osoitettiin mieltä todella reippaasti jo Gorbatshovin aikaan 80-luvun lopun melskeissä, haluttiin eroon venäläisistä, N-L:stä. Venäjä tuskin nytkään loisi Ukrainaan "Kukoistavia maisemia" Kohlin sanoja lainaten.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #103

Venäjä ei halua menestyvää Ukrainaa, vaan heikon, jota hallita. Kun Ukraina on heikko ja köyhä, se on riippuvainen Venäjästä. Nyt tähän on tulossa loppu. Ukraina otti kohtalonsa omiin käsiinsä. Mutta tätä Paavo Väyrynen ei ymmärrä.

Käyttäjän ViljoRafaelHeinonen kuva
Viljo Heinonen

Eipä tuo ole lainkaan käsittämätöntä Väyrysen kirjoittamaksi. Hän on sellainen. Hyväksyttävänä ja mitenkään puolusteltavana en Väyrysen kantaa pidä.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Tämä kysymys, että jos Suomesta lohkaistasiin pala väkivalloin. Pitäisikö hyväksyä jokin puolinainen ratkaisu? Sotien aikana näin tehtiin.

Paavo on pelottavasti rähmällään.

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

Kyllä kepu on jo tarpeeksi rähmällään Putinin suuntaan, ei olisi tarvinnut Väyrysen siihen lisäpainoa panna.

Jukka Laine

Paavon näkemys on realipolitiikkaa. Ukrainan kriisi pitkittyessään on erityisen huono Suomella. Toisaalta EU:n nykyinen politiikka ajaa Venäjää BRICS maiden joukkoon ja maailma on jakautumassa kahteen leiriin, jotka taistelevat taloudellisesta vallasta.

EU:sta piti tulla talouden suurvalta. Nyt ollaan ajauduttu toteuttamaan Yhdysvaltojen politiikkaa maailmanrauhan rakentamisen sijasta ja synnytetty Eurooppaan vaikea kriisipesäke. EU:sta on tulossa eristäytyvä ja kuihtuva talousalue, joka on riippuvainen Yhdysvalloista. Olisiko EU voinut pahemmin epäonnistua talouden kehityksessä ja ulkosuhteiden hoidossa?

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Jukka Laine

BRICS maat ovat täällä hetkellä suurissa vaikeuksissa Kiinaa lukuunottamatta. Brasialia taitaa tehdä kokkan alta aikayksikön.

Nyt näyttää myös siltä, että Euraasian Unionin tarina lässähti ennenkuin se edes kerkisi alkaa.

Maailmassa tulee olemaan tulevaisuudessa vain kaksi taloudellista suurvaltaa jotka sopivat kaupan säännöt keskenään USA ja Kiina.

Jos Venäjä ja EU haluavat jotenkin olla esillä kauppapolitiikassa Venäjän on vetäydyttävä Itä-Ukrainasta ja Krimiltä. Pakotteet purevat yllättävän hyvin. Tuskaa on jo näkyvissä Putinin tontilla. Lisäksi uskon, että Venäjän kansa ratkaisee tämän ongelman. Kaikkein vähiten siinä tarvitaan Väyrysiä.

Miten joku poliitikko voi esittää, että Krimistä ja Itä -Ukrainasta on päästävä sopuun Venäjän kanssa. Kyllä siitä sopuun päästään, kun Venäjä perääntyy vanhoille rajoille.

Kaikeksi lopuksi ihmettelen mitä, uutta tai ihmeellistä Paavo Väyrynen tässä blogissaan tuo esiin ? Kylän ukkokerhokin on Prisman aulassa puhunut jo nämä asiat selviksi jo kolme kuukautta sitten.

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho

Mihinkäs lähteisiin ja faktoihin Ilkka Varsio nämä BRICSin suuret vaikeudet perustaa? Mitä erityisen suurta niissä on verrattuna vaikkapa USAn, Euroopan, Japanin etc. vaikeuksiin? Eikö Eurooppa ole todella vaikeuksissa? - Venäjällä on Euroopan suhteen todella valtaisat kortit kädessään: öljy ja maakaasu. Euroopalla ei ole mitään vastaavanlaisia kortteja kädessään. - Venäjä ei tietenkään katkaise noita hanoja kuin vasta äärimmäisessä hädässä, mutta sen tekeminen olisi Euroopalle täystyrmäys. Tätäkin asetelmaa taustalla pitäen on nykyinen toiminta suorastaan edesvastuutonta ja typerää
.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio Vastaus kommenttiin #58

Miikka Lehtoaho

Perustan ne yksinkertaisesti maiden erilaisuuteen ja niiden tämän hetken taloudelliseen tilanteeseen.

Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina ovat toisistaan erilaisia valtioita. Ainoa mikä niitä yhdistää on suuri väkimäärä, valtavat tuloerot ja suurimman väestömäärän köyhyys.

Kaksi maata muistuttaa demokratiaa, kaksi maata ei, Venäjä ja Kiina. Kaksi maata ovat suuria raaka-aineiden tuottajia, Brasilia ja Venäjä. Molemmat maat ovat riippuvaisia öljytuloista ja öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun myötä maat ovat suurissa vaikeuksissa jo kuudessa kuukaudessa. Sitävastoin Kiinan ja Intian taloudet perustuvat monipuoliseen teollisuuteen ja vientiin.

Merkittävää on, että bkt/capita on todella suuria eroja. Venäjä ja Brasilia ovat saaneet hyödynnettyä raaka-ainemarkkinoiden korkeaa tuotta viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta uskomattoman lyhyessä ajassa Venäjä ja Brasilia ovat vaipumassa pitkään lamaan. Ovat eläneet kädestä suuhun. Investoinnit ovat dollarihuumassa unohtuneet.

Tämä heikentää maiden välistä yhtenäisyyttä ja ei voida kuvitella, että Kiina tai varsinkaan Intia alkaisivat kahdestaan kannatella BRICS liiton tulevaisuutta. Kyllä BRICS maiden kehitys tulee jäähtymään, eikä se pysty keskipitkälläkään aikavälillä sopimaan asioistaan suunnitellulla tavalla. Mistään ei ole oikeastaan vieläkään päästy sopuun. Kehityspankki on, mutta pääoma on vaatimaton.

On selvää, että Kiina ja Intia eivät vaaranna omia intressejään maailmankaupassa BRICS in takia. Kiinan viennin ja tuonnin arvosta vain 4 % koostuu Venäjän ja Brasilian välisestä kaupasta.

Kiinan kaupasta EU ja USA edustavat 51 %. Kiinalla ei ole viennissä ja tuonissa muuta suuntaa kuin EU ja USA. Sitä suhdetta Kiina ei vaaranna missään olosuhteissa.

Tämä taustaksi, mutta ihan viimeisimmät lähteet ovat luettavissa taloussivuilta, valuuttakurseista, pörsseistä. Niitä ei kai tarvitse eritellä.

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho Vastaus kommenttiin #70

Kaikkien läntisten talousalueiden erityinen heikkous verrattuna esim. Venäjään ja Brasiliaan on erinomaisen suuri energiatuontiriippuvuus (Tämä koskee edelleen myös USAta erityisesti öljyn suhteen). Yksi tekijä, joka minusta puuttuu kaikista näistä laskelmista on globaali öljyhuippu. Siitä ei sitäpaitsi puhuta juurikaan, erityisesti koska sen pohtiminen tuo mukanaan musertavia skenaarioita, joihin verrattuna rahatalouden ongelmat ovat pelkkä pieniä kakunpaloja. - Siksi minun on ehkä hyödytöntä osallistua keskusteluun, koska itse arvioin asioiden kääntyvän nopealla vauhdilla päälaelleen kun liian energiariippuvaiset maat joutuvat ensimmäisinä "kerjuulle".

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio Vastaus kommenttiin #92

Miikka Lehtoaho

USA on omavarainen öljytuotanossa 5-7 vuodessa.

http://www.taloussanomat.fi/energia/2013/02/10/usa...

Eurooppa pyrkii luopumaan fossiilisista energialähteistä.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/d...

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho Vastaus kommenttiin #99

Nuo ovat virallisia lausuntoja. USAn lausuntoja pidetään joidenkin tahojen mielestä yltiöoptimisina. Jostakin luin että jo 4 seitsemästä suurimmasta liuskeöljykohteesta on ohittanut tuotantohuippunsa. USAlla on kaikissa tapauksissa ilmiömäisiä vaikeuksia nykyisen öljynkulutuksena pitämisessä vauhdissa. - Euroopan osalta taas ei ole oikeastaan mitään mahdollisuuksia. Hyvän kuvan uusiutuvien energialähteiden vaikuttavuudesta kertoo Saksa, joka on satsannut todella voimakkaasti niihin ja silti niiden osuus on vain n. 25%. Maailmanlaajuisesti n. 80% kaikesta tuotetusta energiasta tapahtuu fossiilisilla. On todella optimistista väittää että tuo energiavaje (kun se kuitenkin vajaantuu vääjäämättä) olisi täytettävissä korvaavilla energioilla. Eri mieltä saa olla. Tähän asti loogisimmat ulostulot ja ratkaisuyritykset lähipiirin ystäviltä ovat olleet lajia: "kyllä ihminen jotain keksii". Tuollainen optimismi ei kelpaa minulle.

Markku Laaksonen Vastaus kommenttiin #102

Vertaat innolla Venäjää, EU:ta, Venäjä on 140 milj. väestöllä BKT:llään Italian luokkaa, 10 % EU:n BKT:satä ennen ruplaromahdusta. Venäjän resurssit ovat rajallisia, uho ei, maailmantaloudessa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #105

Auttaisikohan tämä kaavio asettamaan oikeisiin mittasuhteisiin BRICSinkin, - mukana vain 10 suurinta, data IMF:n:

http://money.cnn.com/news/economy/world_economies_...

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho Vastaus kommenttiin #105

BKT ei ole oikea mittari mittaamaan niitä suuntia mihin ollaan menossa. Voimakkaasti teollistuneen ja teknistyneen lännen riippuvuus öljystä ja korkeasta energiansaannista yleisesti on aivan eri tasolla kuin muussa maailmassa. Se, ettei öljyhuipun ohittamiseen liittyvästä problematiikasta yleisemmin puhuta on minulle hyvin hämmästyttävä asia, koska kumuloituvat seuraukset pienevän öljyn maailmassa ovat ihan yksinkertaisilla ajatuskuluilla todella merkittäviä ja problemaattisia. Erityisesti lännessä, jossa paikallinen omavaraisuus on heikentynyt kaiken aikaa viimeistään 70-luvulta alkaen.

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #102

Öljyntuotanto on tällä menolla hyvin nopeasti globaalissa kriisissä. Kun öljyn hintaa poljetaan tämän suurvaltanokittelun vuoksi turhanpäiväisellä markkinaosuuksista kilpailemisella, lähettää se markkinoille ihan väärän viestin. Kulutus kasvaa hinnan laskiessa, mutta jossain vaiheessa tulee jyrkkä krapula. Ilman öljyä ei sitten tule tänne sen enempää viljaa keski-euroopasta kuin hedelmiä tropiikistakaan. Polttopuut ja sähkökin voivat olla kiven takana jos niitä joutuu käsipelillä hankkimaan.

Jokainen miettii omassa päässään onko tämäkään kriisi sen arvoista.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #58

"nämä BRICSin suuret vaikeudet perustaa?"

Voihan verrata vaikka luottoluokituksia.

http://www.tradingeconomics.com/country-list/rating

Tässä BRICS-maista viime kuulta, Intia ja Kiinahan ne valopilkut ovat.

http://www.wsj.com/articles/south-africas-economic...

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho Vastaus kommenttiin #73

Luottoluokitukset kokivat pienen inflaation vuoden 2008 jälkimainingeissa. Voihan niissä tietty perääkin olla, mutta jättäisin ne pikkaisen horoskooppien yläpuolelle tiedon lähteinä. :)

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #95

Onhan se vähän noinkin, sillä kun ottaa huomioon esim. Venäjän yhä negatiivisemmat näkymät niin oikeastaan sen pitäisi olla jo olla roskalainaluokassa eikä hivenen yläpuolella :)

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho Vastaus kommenttiin #98

Länsi liioittelee Venäjän vaikeuksia. Valitettavasti koko ns. länsi on aivan ilmiöimäisessä vaarassa. Sitä ei kykene alle puolessa tunnissa selittämään, mutta sellainen ilmiö on nähtävissä kun ynnäilee tarvittavan määrän asioita.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Venäjä voisi vaatia Ahvenanmaata osakseen aivan samoin perustein kuin Krimiä.

Jan Rossi

Ja Väyrynen mielellään avittaisi tässäkin dosenttina.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Ehkei kuitenkaan ole vastaavanlaista henkistä ja historiallista yhteyttä.

Ruotsi voisi paremminkin ja ainakin minusta Ahvenanmaa voisi Ruotsille ihan hyvin kuuluakin.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Oikeastaan nyt kun ajattelee, niin Ahvenanmaa on sellainen kuuma peruna, että sen voisi geopoliittisen edunkin nimissä antaa ruotsalaisille. Olisipahan yksi syy vähemmän venäläisillä vaatia Suomelta mitään.

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #20

Ruotsalaiset kyllä tekisivät kaikkensa ettei heidän tarvitsisi ottaa Ahvenanmaata.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Kun tarkemmin tutkimme historiaa niin Pietari Suuren merilinnoitus on kattanut koko etelärannikkomme aina Ahvenanmaalle asti. Bomarsund rakennutettiin Venäjän länsirajan puolustamiseksi.
Siinäpä historiallista yhteyttä ja pyhää maata.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_Suuren_merili...

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto Vastaus kommenttiin #69

Kiitos lisäyksestä. Väestö ja kulttuuri puolestaan ruotsalaista.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola Vastaus kommenttiin #72

Näin vanhana merimiehenä pitää aina ihmetellä miten ihmeessä Suomi voisi järjestää puolustuksensa jos Ahvenanmaa joutuisi vihamielisen valtion haltuun.
Sieltähän voidaan Suomen ilma- ja meriliikenne käytännössä pysäyttää, jos on pahat mielessä. Ahvenanmaan itäosista on matkaa länsirannikolle muutama sata metriä.

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho

Spekulointi ilman kokonaiskuvaa on yhtä tyhjänpäiväistä kuin Sudokun pelaaminen.

Jonas Hellgren

Minä ainakin kannatan Ahvenanmaan palauttamista Venäjälle. Sen voisi myydä tai kenties mieluummin vuokrata. Joku sellainen sopimus että Venäjä toimitaa Suomeen tietyn määrän öljyä vuosittain korvauksena Ahvenanmaan käytöstä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Asutko kenties Ahvenanmaalla vai mikä lehmä on ojassa?

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #120

Entisenä turkulaisena juniorijalkapalloilijana kokemukset Oolannista ja oolantilaisista eivät ole kovin positiivisia. Tuomarit veti aina törkeästi kotiinpäin ja kotimatkalla viikinkiä odotellessa joutui aina tappelemaan.

Isompana pääsi taas taas seuraamaan kongolaisten laivanvarustajien kieroutta.

Sipsit on hyvii.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala

Paavo Väyrynen,

täytyy vähän yllättyneenäkin todeta olevansa jutustasi pitkälti samaa mieltä, mutta ei aivan kokonaan.

Tuo Puerto Ricoon vertailu on mielenkiintoinen monestakin syystä. Ensiksikin maa on USA:lle strategisesti tärkeä (esimerkiksi Panaman kanava), aivan kuten Krim Venäjälle. Pikkualueet - Puerto Rico noin 4 miljoonaa ja Krim noin 2 miljoonaa asukasta - eivät suurvalloille sinänsä ole niin tärkeitä. Historiastakin löytyy myös yhtäläisyyksiä, autonomioineen.

Puerto Ricolaiset ovat hyvin yksituumaisesti nykyisen autonomian kannalla. Ainakaan San Juanin kaduilla ei liittovaltio-statuksen puolesta marssittu, eikä juuri enlantia puhuttu. Krimillä taitaa vielä käydä samoin.

Kun Ukrainan kriisissä on ymmärtääkseni kyse Venäjän turvallisuuspolitiikasta, eli maan suojautumisesta USA:n ja Naton uhkaa vastaan, niin Venäjän perääntyminen - geopoliittisista syistä - ei tunnu todennäköiseltä; pikemminkin käy päin vastoin.

On hyvä muistaa, että Venäjä on Pietari Suuren ajoista, 1700-luvulta lähtien perustanut turvallisuutensa geopoliittisiin ratkaisuihin. Krim ja Ukrainan kiista yleensä toistaa vain historiaa. Nyt paikataan Neuvostoliiton hajoamisen jättämiä Nato-vastaisia aukkoja. Ukrainan länsi- ja Nato-liittoutuminen on siinä juoksussa mahdotonta.

Lääkkeisiisi jäädyttää konflikti ei ole vastaan sanomista. Pelkään kuitenkin, ettei vielä olla siinä vaiheessa.

Jan Rossi

Hyväksytkö Krimin mielivaltaisen valtauksen?

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala

Jan,

jonkin asian ymmärtäminen ja sen hyväksyminen ovat kaksi eri asiaa. Niin se on tässäkin.

Mutta ei maailma elä minkään hyväksymisen pohjalta. Milloin vahvempi on kysellyt heikomman hyväksymistä?; ei koskaan. Se on annettua reaalipolitiikkaa; halusit sitä tai et. Mutta mahtuuhan tänne ääntä.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #26

Eli ymmärrät Putin toimia ja välillisesti hyväksyt Krimin valtauksen. Entäs ne ihmiset, jotka kuolivat taistellessaan Ukrainan riippumattomuuden puolesta Maidanilla?

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #31

Jan,

en tässä mitään välillisiä tulkintoja esitä.

Toiseksi; rintamalta tuotujen läheisten ja kylän poikien kirkkomaahan saattamiset ja muut sodan kauhut eivät mielestäni häviä. Sodan romantisoimiset jätän muille.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #35

Koita Hyvä Santala nyt ymmärtää, että Venäjää johtavat nyt uutta imperiumia rakenatavat voimat moottoripyöräjengien voimalla. Tämä kauhistuttavaa, että jollainen yön susilla voi olla niin vahva ote Kremlissä.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #108

Jan,

kiitti vain ymmärrykseni huolehtimisesta. On se kumminkin niin kovan luun takana, että on siinä tekemistä.

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #31

"Entäs ne ihmiset, jotka kuolivat taistellessaan Ukrainan riippumattomuuden puolesta Maidanilla?"

Ihan oikeasti. En tunne yhtäkään heistä, eikä voisi vähempää kiinnostaa.
Jos kerran om niin tyhmä, että menee vapaaehtoisesti taistelemaan, niin silloin pitää myös hyväksyä riski että voi kuolla.

Käyttäjän AkiTernt kuva
Aki Terentjeff Vastaus kommenttiin #31

Hieman hymyilyttää =)) tuo "asiantuntevuutesi" maidaniniin liittyen sekä Krimiin, mistä olet ammentanut noin syvällisen viisauden ja asioihin perehtymisen?

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl

Enpä viitsi noita Väyrysen ajatuksia kommentoida, sitä vastoin tapaa jolla käytätte termiä turvallisuus ja turvallisuuspolitiikka katson aiheelliseksi kommentoida koska siinä hyvin tiivistyy kuinka syvään suomettuneisuus on varsinkin vanhempaan sukupolveen vaikuttanut.

Siis mitä se Pietarin Suuren ns. turvallisuuspolitiikka oikeasti oli? Siis se, että valloitettiin naapurimaita ja perustettiin siirtokuntia ja kaupunkeja valloitetuille toisten kansallisuuksien alueille? Asiantuntijapiireissä näistä käytetään termejä imperialismi ja kolonialismi. Tottakai Ruotsi ja muut muut ajan suurvallat tekivät aivan samaa mutta niiden tapauksissa tätä ei kutsuta turvallisuuspolitiikaksi vaan siksi mitä se oikeasti oli eli imperialismia ja kolonialismia (esim. Ruotsin toiminta täällä Suomessa oli näitä molempia).

Ja mitä se Stalinin vastaava toiminta esim. Baltiassa sitten oli? Aivan samaa imperialismia ja kolonialismia. Tästä voi myös helposti johtaa syyt miksi niin monet itäisen euroopan maat ovat liittyneet Natoon.

Ja mitä ne Putinin toimet Georgiassa ja Ukrainassa sitten ovat? Aivan samaa imperialismia ja kolonialismia. Tästä voi jälleen johtaa syyt miksi molemmat maat haluaisivat Natoon.

Ja sitten meillä on täällä näitä suomettuneita jotka kutsuvat imperialismia ja kolonialismia turvallisuuspolitiikaksi ja tallaisen politiikan uhriksi joutuneiden maiden halua välttää sama kohtalo kutsutaan uhaksi.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala

Harri,

niin, ei tuossa palautteessasi minulle mitään uutta ole. Sitähän olen juuri yrittänyt tolkuttaa, että Ukrainan kriisi näyttää toistavan Venäjän geopoliittista historiaa; riippumatta siitä, millä nimellä sitä kutsutaankin.

Ja toisekseen, en puhu omiani; tukeudun viisaampien tutkimuksiin, parhaisiin sellaisiin, mitä tässä asiassa on käsiin löytynyt :

http://www.ilkka.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/...

Ja eihän Venäjä geopolitiikassaan yksin ole "syyllinen". Eurooppalaiset valtiothan ne vasta erityisen kunnostautuneita alusmaiden valloittajia ja siirtomaiden perustajia ovatkin, ympäri maapallon. Niitä löytyy kartoista edelleenkin. Turha tässä on liikaa hurskahdella.

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl Vastaus kommenttiin #149

Heikki, lueppa uudestaan mitä kirjoitin yllä; totesin myös muiden suurvaltojen olleen imperialistisia ja kolonialistisia, vieläpä mainiten nimeltä meidät alistaneen silloisen suurvallan Ruotsin.

Tämä ei ollut kuitenkaan se pointti, vaan se, että ette, syystä tai toisesta, pysty kutsumaan päivänselvää agressiota siksi mitä se oikeasti on vaan käytätte puolutukseen viittaavaa termiä turvallisuuspolitiikka. Tottakai kapeakatseinen tulkinta Venäjältä päin näkee vaikkapa Viron Nato-jäsenyyden uhkana mutta laajempi kuva asiasta on paljon moniulotteisempi. Venäjän, ja sen edeltäjän Neuvostoliiton, harjoittama imperalismi ja kolonialismi, joita yritätte perustella täysin sopimattomalla termillä turvallisuuspolitiikka, suorastaan ajoi Viron Naton jäseneksi ja sama on nyt tapahtumassa Ukrainassa. Toisin sanoen Venäjä itse aiheuttaa tämän kehityksen omalla politiikallaan ja paranoidisella suhtaumisella naapureihinsa.

Vähin mitä me täällä Suomessa voimme tehdä on kutsua asioita edes niiden oikeilla nimillä.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #151

Harri,

käytän jutussani niitä lähdeaineistoni termejä, joita maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen Venäjä-geopolitiikan tutkijaprofessori Alpo Juntunen on tutkimus-kirjassaan käyttänyt.

Kun jotain lähdettä käyttää, niin on turvallisinta myös pysyä siinä. Eikä tässä ole muutenkaan syytä, eikä eväitä lähteä lähdettä peukaloimaan.

"Venäjän historia, poliittinen realismi ja käytännön opetukset ovat olleet tutkimukseni perusta ja siksi olen sivuuttanut spekulatiivisen "uuden" geopolitiikan, joka haluaa rakentaa maailman kehityksen mielikuvien varaan." (linkki edellä)

Tutkimuksen lähdeviitteitä on lähes tuhat kappaletta! Runsaasti katettu.

Harri, ei tästä nyt riitaa saada; puhumme samasta asiasta. Knoppologiaan en puutu.

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl Vastaus kommenttiin #152

Ok, lainataanpa sitten tätä tutkijaprofessori Juntusta eli mitä terminologiaa hän käyttää teoksessaan "Venäjän imperiumin paluu" (uusittu painos 2012)... siis jo julkaisun nimessä hän kutsuu asiaa sen oikealla nimellä. Huomatkaa erityisesti se, että jo esipuheessa hän toteaa tuon aiemman teoksen, siis käyttämänne lähteen, geopoliittisen näkökulman puutteelliseksi.

Löytyy muuten netistä: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90529/v...

Pieniä lainauksia:

Esipuheesta:
"Vuonna 2003 julkaisin teoksen ”Itään vai länteen? Venäjän vaihtoehdot”, jossa tarkastelin Venäjän kehitysvaihtoehtoja klassisen geopolitiikan kannalta. Geopolitiikka ei kuitenkaan selitä kaikkea kehitystä, joka on tapahtunut Venäjällä viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Venäjä on vahvistunut ja palannut perinteisen valtapolitiikan harjoittajaksi. Siksi katson imperiumitutkimuksen olevan käyttökelpoinen malli kolmannen vuosituhannen Venäjän tutkimukselle. Tutkimuksen pääpaino on Venäjän sotilaspolitiikassa ja tavoitteena on ollut luoda kokonaiskuva tekijöistä, jotka ovat mahdollistaneet ”imperiumin paluun”.

Johdannosta:
"Venäjän ja sen naapureiden suhteessa on vuosisatojen ajan vallinnut epätasapaino. Venäjä on ollut voimakas kokonaisuus, mutta sen rajanaapurit pieniä, heikkoja ja yhteistoimintaan kykenemättömiä. Naapureiden hajanaisuus ja heikkous on tarjonnut Venäjälle mahdollisuuden imperiaaliseen politiikkaan."

Ja lopuksi loppukatsauksesta:
"Venäjän ja sen naapurien suhteet ovat monimuotoiset vaihdellen ystävällisistä vihamielisiin. Muiden imperiumien tavoin maa odottaa naapureiden harjoittavan ystävällistä politiikkaa itseään kohtaan. Mikäli naapurit hakeutuvat kilpailijoiden leiriin ja suhtautuvat vihamielisesti Venäjään, Moskova on ulkopoliittisen konseptionsa ja sotilasdoktriininsa mukaisesti valmis voimatoimiin. Tämä tuli viimeksi osoitetuksi Georgian kohdalla. Toisaalta voidaan sanoa Venäjän toimivan voimalla järjestyksen ylläpitämiseksi.
Täten riippuu katsojasta ja näkökulmasta, onko Venäjä uhka muulle maailmalle. Venäjän tavoitteena on vakauttava eli imperiaalinen rajapolitiikka, mutta esim. Baltian maiden, Ukrainan ja Georgian näkökulmasta Venäjä on imperialistinen. Virallisesti Suomen ja Venäjän välillä ei ole ongelmia, mutta molemmin puolin rajaa seurataan tarkasti, kuinka naapuri suhtautuu toisen maailmansodan perintöön ja valtioiden yhteiseen rajaan.
Historia osoittaa, että imperialismille on tilaisuus naapureiden heikkoina hetkinä ja että paras tae poliittisia levottomuuksia vastaan on voimatasapaino. Siksi myös uuden venäläisen imperialismin tehokkain estäjä on toinen moderni ja tehokas valtio tai voimaryhmittymä vahvoine asevoimineen. Imperiumin pienen naapurin ei pidä heittäytyä toisen imperiumin syliin, jolloin jouduttaisiin ”ojasta allikkoon”. Pienen maan on huolehdittava taloudestaan, sisäpoliittisesta tasapainostaan ja harjoitettava pitkäjänteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen on myös käytettävä hyväkseen liittoutumisen mahdollisuuksia ja huolehdittava uskottavasta puolustuksesta."

Eli tällaista tämä Juntunen 2012 ja analyysi ja terminologia sopii monilta osin Venäjän toimiin Ukrainassa vain pari vuotta myöhemmin. Eikä hän todellakaan kutsu imperialismia turvallisuuspolitiikaksi kuten te.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #154

Harri,

emme näistä termeistä riitaa saa edelleenkään; en ole minkään termin puolesta tai vastaan, enkä niihin Venäjän "geopolitiikan sovellutuksissa" hirttäydy. Yhtä hyvin siihen istuvat myös Juntusen kirjan päivitykset.

Tuo linkki-juttuni "Mikä Venäjää oikein riivaa?" koetti päästä venäläisen geopolitiikan jäljille. Eli miten venäläiset tutkijat sen itse ovat selittäneet ennen Ukrainan kriisiä. Ja sitä, onko Ukraina vain Putinin erillisota, vai myös historian jatkumo. Tuloksen "hyväksyminen tai tuomitseminen" onkin sitten kokonaan toinen juttu, kuten tuli painotettua.

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl Vastaus kommenttiin #164

Enpä minä tässä mitään riitaa ole halunnut vaan vain ja ainoastaan perännyt asioiden kutsumista niiden oikeilla nimillä. Kun ette pysty itse perustelemaan terminologiaa, vetoatte Juntuseen. Ja kun minä näytän, että Juntunenkin kutsuu asioita oikeilla nimillä, te peräydytte venäläisiin tutkijoihin; tähän voi todeta, että myös Dugin on venäläinen tutkija joka avoimesti julistaa imperialismia.

Ja ilman muuta Ukrainan sota on tämän Venäjän imperalismin ja kolonialismin selkeätä jatkumoa, näin esimerkkinä Putin kaivoi esiin jonkun Katariina Suuren aikaisen kartan todistaakseen itäisen Ukrainan kuuluvan historiallisesti Venäjälle.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #165

Harri,

kun Sinulla näyttää olevan jokin patologin tarve, yhteen sanaan tarttumalla, yrittää saada nimiini sellaista mitä en ole kirjoittanut, enkä tarkoittanut, niin väännetään nyt vielä oikein rautalangasta.

Ja siitäkin huolimatta, että kyseessä on mielipidekirjoitus palstarajoituksineen, eikä mikään tieteellinen väitös, sen vaatimalla tarkkuudella. Lähteenä on toki tieteellinen tutkimus ja teos.

Kirjoitin: "Venäjän turvallisuuspolitiikka on Pietari Suuren ajoista, 1700-luvulta lähtien perustunut geopolitiikan sovellutuksiin."

Näihin "sovellutuksiin" sisältyy luonnollisesti myöskin aluevaltauksia, väkivaltaa ja niihin vastaamista, kuten Hitlerille. Mutta kun koetan välttää provokatiivistä tekstiä, niin uskon valistuneiden ymmärtävän sanomani muutenkin.

Juntunen kirjoitti: "Perestroikasta alkaneella Neuvostoliiton hajoamisella oli valtavat, ennen kaikkea turvallisuuspoliittiset seuraukset. Venäjä menetti viimeisen kahdensadan vuoden kuluessa luomansa turvallisuusvyöhykkeet Euroopassa ja Aasiassa. Näiden ja muiden lähinnä taloudellisten seurausten tähden Gorbatsov joutui väistymään ja Venäjä alkoi etsiä uutta poliittista suuntaa."

Noilla käyttämilläni samoilla nimillä tutkija Juntunenkin Venäjän historiallista geopolitiikkaa nimittää. Lainailin vain niitä.

Mutta kun tunnut koko ajan "näyttöinesi" olevan käräjätuvassa, niin enpä osallistu siihen prosessiin; ylivertaisuutesi on tullut meille kaikille muutenkin selväksi. Ja saivartelusi vielä päälle. - Valitan että vastaan vähän "samalla mitalla".

Käyttäjän harripihl kuva
Harri Pihl Vastaus kommenttiin #170

Luekekaapa uudestaan oma alkuperäinen kommentti ja minun vastaukseni; käytätte Venäjän toimista Ukrainan sodan yhteydessä termiä turvallisuuspolitiikka ja siitä vedätte laajan kaaren Pietari Suuren ns. geopolitiikkaan. Molemmissa tapauksissa termistö on väärää ja harhaanjohtavaa sillä millä tahansa mittarilla molemissa on kyse imperialismista ja on aivan sama kutsutaanko sitä sitten muka etupiirijaoksi, turvallisuusvyöhykkeeksi tai miksi tahansa muuksi; loppupeleissä on kysymys muiden maiden ja kansojen alistamisesta eli imperialismista.

Näytön suhteen oli oma valintanne vedota Juntuseen ja se mitä hän kirjoitti 2003 ei ole läheskään yhtä relevanttia Ukrainan sodan tapauksessa kuin se mitä hän kirjoitti Georgian sodan jälkeen 2012; hän itsekkin toteaa geopoliittisen lähestymisen puutteelliseksi ja johtopäätökset sopivat lähes tarkalleen Ukrainan sotaan. Te kuitenkin valitsette tuon aiemman ja pitäydytte siinä koska Juntusen myöhemmän tulkinnan hyväksyminen veisi pohjan käyttämältänne argumentoinnilta. Juntunen sen sijaan katsoo myös vuoden 2003 jälkeisiä tapahtumia ja, täysin oikein, laajentaa näkemystä geopolitiikasta imperiumitutkimukseen ja kutsuu asioita niiden oikeilla nimillä.

Enkä näe myöskään mitään syytä väittää Juntusen 2012 käyttämää termistöä provokatiiviseksi, kysehän on tieteellisestä julkaisusta ja samaa termistöä käyttävät vieläkin avoimemmin esim. tämä mainittu Dugin tai vaikkapa valtiollinen instituutio RISI (siis sen erään dosentin työnantaja, ei siis sama dosentti kuin tämän blogin pitäjä).

Ja mitä tulee noihin teidän heittoihinne käräjätuvista, ylivertaisuuksista, samalla mitalla vastaamisista... turhaa mutinaa. Käyttämällä väärää ja harhaanjohtavaa termistöä petätte vain itseänne ja hyväuskoisia lukijoita.

Käyttäjän JariVuorijoki kuva
Jari Vuorijoki Vastaus kommenttiin #170

Heikki,

Eiköhän muut sentään ymmärtäneet sanomasi.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #175

Jan,

kiitos; niin minäkin uskon.

Mutta kun sitä välillä yrittää niin kovasti "ymmärtää" kommentoijaa, niin näin siinä käy.

Mitä sitten itse asiaan, eli Väyrysen kirjoituksiin tulee, niin intohimothan ne saavat leiskumaan; riippumatta mitä hän kirjoittaa.

Ja kun häntä vähän referoi, niin "palaute" on varmaa. Luulenpa että tapaamme Väyrysen näilläkin palstoilla vielä moneen kertaan.

Mielenkiintoista vaalivuotta!

Käyttäjän JariVuorijoki kuva
Jari Vuorijoki Vastaus kommenttiin #176

Heikki,

Paavo saa kohuja aikaiseksi ja asiattomia kommentteja osakseen, mutta jos Paavon avauksen lukee ajatuksella ja ottaa huomioon sen, mitä Tiilikainen sanoi eli pitkällä aikajänteellä, niin se ei ole mitenkään huono. Vaikuttaa vähän samalta kuin Porkkala aikoinaan.

Se onkin muuten samalla se, mitä en näissä suomettumishöpinöissä ymmärrä. Suomen ulkopolitiikka oli Paasikivi-Kekkosen aikaan jämäkkää. Eikä vähäisimpänä Porkkalan vaatiminen takaisin. Meillähän olisi ollut vielä 90-luvun puolivälissä Venäjän tukikohta maaperällämme ilman sitä.

Enkä kyllä periaatteellisellakaan tasolla ymmärrä, että joku pitää suomettumista pahana. Sehän viittaa Suomeen ja suomalaisuuteen/isänmaallisuuteen/tapaan huolehtia oikeuksistaan eikä mihinkään muuhun.

Kyllä Paavo varmaan jaksaa herättää keskustelua ja hyvä niin.

Kiitos samoin! Toivotaan menestystä isänmaallisille voimille.

Käyttäjän HeikkiSantala kuva
Heikki Santala Vastaus kommenttiin #177

Jari,

kiitti!

Kyllä tosiasioiden tunnustaminen on viisautta edelleenkin. Repimäänhän pystyy kuka tahansa; rakentajista sen sijaan on pulaa.

PS: sorry nimi-virhe edellä!

Käyttäjän JariVuorijoki kuva
Jari Vuorijoki Vastaus kommenttiin #178

Ei tuo nimivirhe haittaa. Minun tablettini "korjasi" ensin nimesi niin, että meni sisältö päälaelleen, mutta sain sen onneksi heti muutettua.

Jaakko Häkkinen

Moni on näköjään tulkinnut Väyrysen sanomisia turhan mustavalkoisesti: Paavohan kannattaa kansan kuulemista asiassa, ja niin demokratian kuuluu toimiakin.

Jos Krimissä todella enemmistö on sitä mieltä, ettei alue kuulu Ukrainan yhteyteen, miksei tätä mielipidettä kunnioiteta? Jos samalla suuri vähemmistö vastustaa myös Venäjään kuulumista, mitä muita järkeviä vaihtoehtoja jää jäljelle kuin itsenäisyys tai autonomia?

Jan Rossi

Käypä Kiovassa kysymyssä ihmisiltä mitä mieltä he ovat tälläisistä väyrysten mielipiteistä. Ymmärrystä ei tulisi. Väyrynen selvästi hyväksyy, että vihreitä baretteja voidaan käyttää naapurimaiden valtaamiseen.

Jaakko Häkkinen

Ei tässä kukaan ole valtaamista hyväksynyt - sinä juuri nyt edustat erittäin mustavalkoista tulkintaa. Kyse on siitä, että kansaa pitää kuunnella. Jos ilomantsilaiset haluaisivat liittyä Venäjään, mikä oikeus helsinkiläisillä olisi lukumääräiseen ylivoimaansa vedoten kieltää se?

Nämä ovat kysymyksiä demokratiasta ja oikeudenmukaisuudesta. Valtaamista tässä ei käsitellä - se on vain oire jostakin.

Kai sinustakin oli hyvä asia, että Neuvostoliitto aikoinaan tunnusti Suomen itsenäisyyden? Ilman sitä muutkaan maat tuskin olisivat meitä tunnustaneet. Siitä tässä on kyse: kansan mielipiteen kuulemisesta.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #29

Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden sen vuoksi, että Suomi oli mukana avittamassa tämän vallankaappausta Pietarissa. Lenin matkusti ja asui Helsingissä ennen menoaan Venäjälle.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #32
Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson Vastaus kommenttiin #32

Itse asiassa Lenin ja bolseviikit olivat niin kiperässä tilanteessa sisällissodan riehuessa että joutuivat hyväksymään Suomen itsenäistymisen. Helsingissä oleva majoitus ei siihen vaikuttanut mitenkään. Venäjä oli jo pitkään ollut tappiolla Saksaa vastaan käydyssä sodassa (1914-1918) ja he eivät missään nimessä halunneet toista rintamaa Pietarin, silloisen pääkaupungin, läheisyyteen. Tunnustettuaan Suomen itsenäiseksi valtioksi he saivat rauhoitettua luoteisrajansa hetkellisesti jonka jälkeen he neuvottelivat rauhan Saksan kanssa Brest-Litovskissa pari kuukautta myöhemmin. Näidentoimenpiteiden jälkeen bolseviikeille syntyi mahdollisuus taistella maassa olevia valkoisia armeijoita vastaan.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #121

Suomen itsenäistymiseen vaikutti Saksa erittäin vahvasti kun tiedetään, että Lenin matkusti I maailmansodan aikana Saksan salaisen poliisin suojeluksessa Sveitsistä Saksan läpi Ruotsiin ja sieltä Suomeen Venäjälle vallankaappausta tekemään. Saksa on ollut erittäin suuressa roolissa, miksi Lenin tunnusti Suomen. Saksa halusi Suomesta uuden liittolaisen itselleen, kaavailtiinhan Suomeen saksalaista kuningastakin. Saattaa olla, että Max Warburg ratkaisi Suomen itsenäistymisen, sillä hänellä oli Saksan salaisen poliisin päällikkönä tuolloin suurin valta Saksassa.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Krimiläiset eivät voineet äänestää Sevastopolista, koska se oli ja on edelleen Ukrainan vuokraama alue Venäjälle, eli tuo kansan kuuleminen ontuu ainakin yhden sotilastukikohdan verran.

Jan Rossi

Krimin kansanäänestys oli farssi, etukäteen painetut äänestyslipukkeet tuotiin Moskovasta sinne. Nyt Krimillä likvidoidaan kaikki Venäjän miehitystä vastustavia voimia. Nuoria miehiä katoaa. Tästäkin väyryset ovat hiljaa.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #24

Farssi mikä farssi, mutta jos joku sen haluaa tunnustaa niin se on hänen häpeänsä.

Mutta:

Krimin niemimaan lounaisosissa sijaitseva Sevastopolin kaupunki ympäristöineen ei kuulu Krimin autonomiseen tasavaltaan, joten vuokralainen Venäjä nappasi sen haltuunsa väkivaltaisesti.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #25

Väyrynen tunnustaa tämänkin liitoksen. Pidän Väyrysen kirjoitusta suoranaisena oksenuksena Maidania kohtaan.

Jan Rossi

Väyrynen vaikenee kuin Berliinin muuri tästäkin. Tämä on nyt Krimin arkipäivää.

http://yle.fi/uutiset/yle_krimilla_selittamattomat...

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Kommentoijilta on jäänyt huomiotta se, että ratkaisuksi esitetty "Krimin itsenäisyyden osittainen palautuminen" ei ole mitenkään Venäjän politiikkaa myötäilevä. Kremlin linjaushan on se, että Krimin nimimaa on erottamaton osa Venäjää.

Venäjää siis ei saisi hyväksymään edes Väyrysen esittämää ratkaisua muuten kuin painostuksella tai suostuttelemalla.

Otaksun, että Väyrynen kaiketi ounastelee jälkimmäisen riittävän. Takuut Ukrainan sotilaallisesta liittoutumattomuudesta on kaiketi tarkoitettu jonkinlaiseksi tärpiksi, jolla Venäjä saataisiin hyväksymään Krimin puolittainen itsenäisyys. Enpä usko, että näin kävisi.

Ei tämä järin toimivalta muutenkaan vaikuta. Esimerkiksi ajatus Donetskin omasta "kansalliskaartista" on kyseenalainen, koska sen tietää millaista väkeä sen kaartin palvelukseen päätyisi. Paremminkin alueen puolisotilaalliset joukot pitäisi riisua aseista ja järjestää seudulle rauhanturvaajia. Mutta sekään ei taida onnistua, koska Venäjällä on veto-oikeus YK:n turvallisuusneuvostossa. Ainoa operaatio, jonka Venäjä hyväksyisi, pitäisi sisällään myös venäläiset rauhanturvajoukot, joita taas Ukraina ei hyväksyisi.

Jan Rossi

Ainoa ratkaisu on se, että Putin vetää miehitysjoukkonsa Krimiltä ja palauttaa alueen Ukrainalle. Krimin valtaus on brutaali teko itsenäistä Ukrainaa kohtaan.

Käyttäjän velimattivanhanen kuva
Veli-Matti Vanhanen

Rossi: "Ainoa ratkaisu on se, että Putin vetää miehitysjoukkonsa Krimiltä..."

Ratkaisujahan on monenlaisia. Rossi haluaa maailman hirttäytyvän ratkaisuun, joka tänä päivänä on kaukana realismista eikä toteudu. Paasikivi totesi aikoinaan: ”Pyydän välttämään liiallista juridikointia, sillä Kreml ei ole mikään kihlakunnanoikeus". Siksipä kannattaisi Väyrysen tavoin etsiä reaalisia vaihtoehtoja,joissa mikään osapuoli ei menettäisi täydellisesti kasvojaan.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #49

Sinun mielestäsi siis naapurimaan alueen valtaus on realismia. Uskomatonta.

Käyttäjän velimattivanhanen kuva
Veli-Matti Vanhanen Vastaus kommenttiin #50

Eikö sinun mielestäsi se sitten ole. Ja sellaista on tehty historiassa lukemattomia kertoja. Viime sodan tuloksena Suomestakin meni 10% pinta-alasta. Käsittämätöntä naivismia.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #49

Niin Veli-Matti nyt menetti joku toinen kasvonsa, kuin Kreml.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Maailmanhistoria on brutaaliutta täynnä ja lukuisissa tapauksissa ne ovat jääneet oikaisematta. Jos oikaisuja halutaan, niin ensi alkuun voisi vaikkapa valkoinen mies häippästä molemmista Amerikoista. Enpä ole tällaista nähnyt vaadittavan.

Ihmisoikeudet, YK, valtioiden suvereniteetit--kaikki ovat olemassa merkityksellisinä vain ihmisten mielissä, eikä edes kaikkien ihmisten. Toki voidaan sanoa, että on hyvä, kun on olemassa esim. ihmisoikeusjulistus ja sillä on olemassa jotain painoarvoa. Kuinka monta henkilöä kuitenkaan on lähtenyt ihmisoikeuksia pelastamaan vaikkapa Suomesta vapaaehtoisesti? Aika pieni osa.

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho Vastaus kommenttiin #65

" Jos oikaisuja halutaan, niin ensi alkuun voisi vaikkapa valkoinen mies häippästä molemmista Amerikoista. Enpä ole tällaista nähnyt vaadittavan." - Tässäpä tämä länsimaisen hyvyyden ongelmatiikka kahdessa lauseessa. Pekka, kysymyksesi tai oikeammin ihmettelysi on juuri sellainen joita me emme ole oppineet koululaitoksemme kautta kyselemään. Ja tietysti koko ihmiskunnan tappioksi jne.

Jaakko Häkkinen

"Kommentoijilta on jäänyt huomiotta se, että ratkaisuksi esitetty "Krimin itsenäisyyden osittainen palautuminen" ei ole mitenkään Venäjän politiikkaa myötäilevä. Kremlin linjaushan on se, että Krimin nimimaa on erottamaton osa Venäjää."
-- Niinpä. Kovin moni tulkitsee mustavalkoisesti väärin sen, mitä Väyrynen kirjoitti. Näkemystä saa tietysti kritisoida, kunhan ensin on ymmärtänyt oikein, mikä se näkemys on.

Saattaahan Venäjällä olla tässä asiassa kauppamiesasenne: ehkä todellisuudessa itsehallintoratkaisu riittäisikin sille, ja sen ilmi esitettyihin vaatimuksiin on tarkoituksella jätetty tinkimisvaraa. Tyhmähän ei ole se joka pyytää, vaan se joka maksaa. ;-)

Jan Rossi

Krimin valtaus ei ole muutakuin pelkkä kosto Ukrainalle siitä, että se haluaa EU:hun ja Natoon. Katkeran Venäjän kosto, ei muuta.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Tässä Putinin uudenvuodenpuheen vastaus Krimin itsenäisyyden osittaisesta palautumisesta:

Crimea

"Finally, there was a historic reunification of Crimea and Sevastopol with Russia."

"For Russia, Crimea … has a great civilizational and sacred meaning."

"And this is exactly how we are going to treat this from now on and forever."

http://www.themoscowtimes.com/news/article/crimea-...

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Jaakko Häkkinen

Missä se maayhteys on, jos Krim on ollut erottamaton osa Venäjää ? Seuraavaksi Venäjä ottaa sen maayhteyden Krimille. Se on vain ajan kysymys. Pitääkö sekin luovuttaa ? Onko se Venäjän ikiaikainen oikeus ?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #45

Ilkka hyvä, kommenttisi ei liity mihinkään minun sanomaani.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Väyrysestä ulkoministeri, Suomi tarjoaa rauhanturvajoukkoja Ukrainaan, ja ehdottaa Krimille Ahvenanmaan kaltaista ratkaisua Venäjän yhteydessä, tukikohta jää.

Utopiaa? Muistutan Urkin sanoista, jotta Suomen pitää kansainvälisessä politiikassa olla enemmin lääkäri, kuin tuomari.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Dosentti Bäckman lienee harvoja kyllin päteviä asiantuntijoita kommentoimaan Krimin tilannetta, sillä hän on kriminologian dosentti :D

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Pekka Toivonen

Takuumiehenä on Aleksantei instituutin johtaja Markku Kivinen joka toimi Dosentin kustoksena. Väitöskirja asetettiin kyseenalaiseksi, kielsi kaiken epäilyn joka häneen kohdistui, mutta Kivinen otti tästä erinomaiset pultit. Suorastaan raivosi.

Tiesittekö muuten, että Mikko Kivinen on Markku Kivisen veli. Huomattavasti rennompi kaveri.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Lisää Väyrystä,-ja katso,ihme tapahtuu,,kepu tippuu öbaut 16% puolueeksi,sekä gallupeissa että eduskunnassa !

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Järkevää pohdintaa Paavolta. täytyy muistaa, että krimiläiset itse valitsivat kansanäänestyksen avulla liittymisestä venäjään, joten turhaa on pullikoida demokratiaa vastaan. tosin Suomi on ollut jo niin kauan Eu/euro-diktatuurissa, että kansanäänestyksen nojalla tehty päätös luommollisesti kummeksuttaa täällä post-demokratioissa.Onhan erittäin outoa, että kansalaiset saivat itse valita itselleen parhaan vaihtoehdon.

Suomalaisethan esim. eivät saaneet itse kansaäänestää eurosta, kuten ruotsalaiset ja tanskalaiset. Ja loppu onkin jo historiaa menetetystä itsenäisyydestämme.

Jan Rossi

Niin Moskovasta etukäteen painettujen äänestyslipukkeiden kanssa. Tämä on sitä venäläistä demokratiaa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Venäjä valtasi Krimin jo 1700-luvun lopulla ja siitä lähtien Venäjällä on jatkuvasti ollut alueella sotilastukikohta, Luuleeko joku tosissaan että Venäjä tästä strategisesti tärkeästä alueesta luopuisi? Tämä että Venäjä Neuvostoliiton aikana 50-luvulla ysävällismielisesti luovutti Krimin Ukrainalle ei paina tässä geopoliittisessa kontekstissa Venäjän kannalta yhtään mitään. Realiteetit kehiin.

Jan Rossi

Makkosen logiikkaa kuns seuraa niin kuuluihan Suomikin yli 100 vuotta Venäjään, joten pitäisikö tässäkin ottaa reaaliteetit kehiin?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"niin kuuluihan Suomikin yli 100 vuotta Venäjään"

Onko Suomessa ollut 300 vuotta Venäjän miehitetty tukikohta kuten Krimillä. Unohdat jatkuvasti realiteetit.

Jan Rossi Vastaus kommenttiin #67

Ei ihan 300 vuotta mutta ainakin yli 10 vuotta ehti olla Porkkalassa, kunnes luovutti sen takaisin liittolaiselleen Kekkoselle.

Käyttäjän Merimies kuva
jaakko palola Vastaus kommenttiin #68

Tarvittaisiin "uusi kekkonen"..esimerkiksi Väyrynen,niin homma pelaisi taas...vaikka osa Karjalaa takaisin.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola Vastaus kommenttiin #67

Realiteettia: Suomessa on ollut paljonkin Venäjän/Neuvostoliiton tukikohtia vaikkei nyt kolmea sataa vuotta.

Edellisellä vuosisadalla kaikki rannikkolinnakkeet ja varuskunnat olivat venäläisiä. Suomen Kaarti taisi olla ainoa varsinainen mainitsemisen arvoinen suomalainen yksikkö.
Jatkosodan loputtua punalaivasto piti tukikohtaansa Turussa. Koko Porkkalanniemeä hieman pidempään.

Maailmanhistorian suurin yksittäinen merionnettomuus, sairaalalaiva Wilhelm Gustloffin upotus tapahtui NL:n sukellusvene S-13:n toimesta 30.1.1945. Alus piti tukikohtanaan Turkua. Yli 9000 siviiliä kuoli.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson Vastaus kommenttiin #67

No Ruotsin itäraja muuttui aina jokaisen sodan jälkeen ja esimerkiksi Hattujen sodan jälkeen 1741-43 Ruotsi joutui luovuttamaan koko Etelä-Karjalan ja Savonlinnaa ympäröivän alueen. Uusi raja meni silloin suunnilleen Loviisasta pohjoiseen ja itään niin että Hamina, Lappeenranta ym kaupunkeja jäi Venäjälle. Tämä oli katastrofaalinen heikennys itärajan puolustamisessa ja 1808-09 sodassa meni loputkin Suomesta Venäjälle.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Suomi ei kuulunut venäjään, vaan oli autonominen. Silloin oli jopa oma markka, toisin kuin nykyään.

Raimo Karjalainen

Realitetti on että Väyrysen ehdotusta ei varmaan Venäjä eikä edes krimiläiset hyväksy, jopa sitten EU tai varsinkaan Yhdysvallat, joka haluaa lisätä vastakkain asettelua Idän ja Lännen välillä. Tämä jako on geopoliittisesti ollut maailmassa satoja vuosia, kylmä sota oli siinä vain lyhytaikainen poikkeamma historian juoksussa. Lopullinen tavoite on saada Venäjän talous kurjistumaan ja tilalle "länsimielinen hallinto", kuten Ukrainaan on jo saatu, näin päästäisiin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeiseen tilaan uudelleen....Nyt sitä tilaisuutta ei enää menetettäisi. Pääongelma on Putin joka rakensi Venäjästä jälleen suurvallan, yksinapaista maailmaa johtava impperium USA ei tätä hyväksy ilman "kouristuksia".

BRICS maiden talousunionikin varmaan hajoaisi jos Venäjä muuttuisi lännen ja Naton liittolaiseksi, BRICS maat haastaa dollaripohjaisen rahatalouden entistä vahvemmin lähitulevaisuudessa, siksi sitä ei katso suopeasti ne jotka haluavat hallita yksin koko maailmaa. Kiina olisi sitten helppo saartaa, kun Venäjä olisi taltutettu, näin dollaripohjaisen talousjärjestelmän voittokulku olisi varma. Varmaan näin kävisi jos Venäjä olisi yksin, mutta kun se ei sitä enää ole, mm. Kiinan ulkoministeri lupasi Venäjälle talousapua kun ruplan kurssi syöksyi, jos Venäjä apua pyytää. Öljyn hintaa ei voida pitää enää montaa kuukautta noin alhaalla, joten ratkaisut suurissa kuvioissa pitäisi tapahtua lähikuukausina tai sitten ne kauemmas tulevaisuuteen.

Krimiläisten enemmistö halusi liittyä Venäjään jo Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, vaikka länsimedia muuta väittää niin tosiasia on että krimiläisten selvä enemmistö on Venäjän liittymisen kannalla, joten Venäjän tarvitsi vain hyväksyä uusi tilanne. Nikita Hrutshev antoi Krimin Ukrainalle vuonna 1954, luultavasti lepytelläkseen ukrainalaisten kovaa kohtaloa Stalinin diktatuurin aikana, noin kolme miljoonaa kuoli nälkään vaikka maa oli "vilja-aitta". Silloin Ukraina oli Neuvostoliiton osavaltio, joten Neuvostoliitto ei luopunut edes silloin Krimistä, sitä Neuvostoliitto ei olisi missään tilanteessa hyväksynyt se on täysin selvä.

Kansainvälisissä suhteissa realitetti on, että suurvallat tekevät mitä haluavat ja vaikka toimet olisi kv-oikeuksien vastaisia, silti asiat pitää yrittää sopia neuvotteluteitse. Idealismia olisi että kaikki maat noudattaisivat lakia, mutta se ei ole realiteetti eikä varmasti koskaan toteudu. Kaiken lisäksi tähän liittyen Kiovan "vallankaauppaus" oli myös kv-lakien vastainen. Molemmat Venäjä ja varsinkin Yhdysvallat on polkenut kv-sopimuksia mennen tullen 2000 -luvulla. Presidentti G.W. Bush sanoi USA:n Afganistanin "vankioperaatiosta", kun hänelle huomautettiin että se on kv-oikeuden vastaista, lievemmin käännettynä hän sanoi että "kv-oikeudella voidaan pyyhkiä takamusta".

Käyttäjän MarkkuJohannesLikitalo kuva
Markku Likitalo

Samalla kuin Merkel vaatii tiiviimpää pakoterintamaa venäjää kohtaan, suomi tilailee ydinvoimaloita ja on ehkä sitä mieltä että on ihan ok, että tällainen venäjänkaltainen maa käyttää naapurimaansa sekavaa tilaa pikkaisiin aluevaltauksiin. Onhan se huonoa pisniksille kun joutuu vähentämään kaupankäyntiä naapurimaan kanssa. Nää vanhat poliitikot ei osaa kuin suomettumisen toimintamallin. keksikää uusia temppuja vanhat koirat!

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Tohtori Väyrynen, uskoisin Teidän olevan lappilaisena vonkamiehenä ja ennen muuta kansainvälisten suhteiden dosenttina kiinnostunut kuulemaan erään tietyn meille suomalaisille maanmiehille läheisen lämpimiä tunteita herättävän maaläntin potentiaalisesta demilitarisointiskenaariosta ja siihen puhuttelevasti liittyvästä evakkotarinasta, ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/183291-n...

Lisäksi muistuttaisin että odottelen vastaustanne kommenttiini tähän aiempaan blogikirjoitukseenne: http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1812...

t. Res Cordis
http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Venäjän Federaation presidentti Vladimir Putin toteaa tulevassa Uuden Vuoden puheessaan Krimin olevan erottamaton osa Venäjää.

Donbassin osalta Paavo Väyrysen ehdotus on tietenkin keskustelun arvoinen.

Keijo Räävi

Eikö Karjalakin ole osa Suomea?

Jaakko Häkkinen

se, että vaaleissa esiintyi vilppiä, ei tarkoita, etteikö oikeissa vaaleissa saataisi samansuuntaista tulosta. Krimin asujaimistohan on mitä on: venäläisiä lähes 60 %!
http://en.wikipedia.org/wiki/Crimea#Demographics

Tältä pohjalta voidaan kyllä jo päätellä, ettei mitään Ukraina-mielisten voittoa olisi odotettavissa. Miksi alue siis kuuluisi Ukrainalle yhtään enempää kuin Suomi kuuluisi Venäjälle tai Ruotsille?

Selvennys mustavalkoisesti lukemansa ymmärtäville:
Minä sen paremmin kuin Väyrynenkään emme kannata Putinin näkemystä. Väyrynen esitti siitä selvästi eroavan mallinsa (ks. Jussi Jalosen erinomainen tiivistys) ja minä olen koko ajan vain korostanut, että alueen kansaa pitää kuunnella.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Keskustan venäläinen yhteistyöpuolue Jabloko on ehdottanut Krimille oikeaa kansanäänestystä, joka järjestettäisiin yhteistyössä kansainvälisen yhteisön ja Ukrainan viranomaisten kanssa. Vaan jostain syystä Putin ei ole tuohon täkyyn vielä tarttunut. Miksei kansalta uskalleta kysyä, jos kerran ovat niin rakastuneita Putiniin kuin väitetään?

Ukrainan kuten Suomenkin rajat on kansainvälisin sopimuksin ja järjestelyin vahvistettu. Venäjän passeja Krimillä tuskin kovin paljon vielä on, neuvostoliittolaiset ovat eri asia.

Jos valinta olisi vapaa, miksi kansa äänestäisi Venäjään liittymisen puolesta? Vainot ja ryöstely ovat kääntäneet nekin ihmiset miehitysvaltaa vastaan, jotka sitä viime keväänä kannattivat.

http://eng.yabloko.ru/?p=7544

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Putin on pelkkä valtapeluri. Ei Venäjän hallintoa kiinnosta laillisuus ja totuus. Ei pidä olettaa, että heillä olisi sama moraali kuin Suomella. Muistaa täytyy myös se, että Suomella on ollut myöskin Yhdysvaltoja korkeampi moraali.

Nyt pitäisi pelata vain lännen asiat niin, että saadaan rauha aikaiseksi mahdollisimman vähillä kasvojen menetyksillä. Kyllä se Venäjän hallinto ennemmin tai myöhemmin kaatuu teknologiseen ja taloudelliseen takapajuisuuteen. Jos lännellä on ollut näppinsä pelissä Ukrainan vallankumouksessa, niin se on ollut kyllä typerää hätiköintiä, jolla on otettu aivan turhaa riskiä.

Käyttäjän AkiTernt kuva
Aki Terentjeff

Onko kansanäänestys "oikea" silloin kun vastaus on jo tiedossa vai mistä se "oikeutus" tulee? Luulin että se tulee siitä kun kansalaiset äänestää.

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys

Heh, Paavolla on ainakin munaa heitellä epäsuosittuja ehdotuksia. :)

Kukaan, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ei tässä ketjussa hyväksy Venäjän toimia. En minäkään.

Pieni pragmaatikko sisälläni kyselee kuitenkin miten asiaintila korjataan. Kuinka Krim saadaan Venäjältä pois? Talouspakotteita seuraavat 20 vuotta? Ydinsota? Kovin vaikea kuvitella, että kovanaama Putin enää Krimiä luovuttaa. Vallanvaihdos Venäjällä ja sitten voimme toivoa parasta?

Onneksi en ole päättävässä asemassa...

Käyttäjän AkiTernt kuva
Aki Terentjeff

Kukaan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, se ei tarkoita sitä välttämättä että enenemmistö olisi oikeassa. Mielipiteitä ei mitata demokratialla. Tunnut kyllä noilla "sammakoillasi" olevan vuoden "Uuno" kun oikein ääneen ajattelet asiaa miten Krimi saataisiin Venäjältä pois KANSANÄÄNESTYKSEN TULOSTA VASTAAN! En todellakaan jaksa selittää enempää.
Vastaus muuten on : Aseilla, tosin siinä yrityksessä lähtisi itseltä pää.

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys

Ai niin se KANSANÄÄNESTYS, jota mm. Krimin tataarit boikotoivat, koska siinä ei voinut kannattaa nykytilanteen säilymistä eli Krimin kuulumista osana Ukrainaan. Olihan siinä kätevät kysymykset Venäjän kannalta.

ETYJ ei lähettänyt vaalitarkkailijoita, koska äänestys oli sen mukaan laiton ja YK:n yleiskokous tuomitsi myös äänestyksen laittomaksi.

Keijo Räävi

Krimi Venäjälle, Karjala Suomelle.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Aika kova määrä kommentteja. Montako niistä on Paavo Väyrysen? Ei yhtään. Minusta on todella huonoa politiikkaa ja periaatetta se, ettei uskalla itse edes tulla kommentoimaan kirjoituksiaan.

Käyttäjän MiikkaLehtoaho kuva
Miikka Lehtoaho

Mahdollista tietysti on myös, että ko. vanhuksella on jotain oikeaa (sic!) menoa. Eivät kaikki elä 24 h somea. Itse toki. :)

Jari Vuorinen

Toivottavasti Putin lukee tämän,säikähtää, ja alkaa heti rakentamaan rauhaa itäukrainaan.

Käyttäjän AkiTernt kuva
Aki Terentjeff

Kummalla tavalla luulet rauhaa rakenettavan paremmin? Minskin neuvotteluilla vai Naton aseilla?
Minä säikähdän, kun arvioin näitä kommentteja Väyrysestä, se kertoo aika paljon, enkä todellakaan puhu nyt viisaudesta.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Paavon, joku veronmaksajien maksama apulainen tsekkaa nää, ehkä.

Kyllä mä oon vittu saanu tarpeekseni näitten elättämisestä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Putinin puolivallattomana poikamiehenä kuudenkympinvillityksissään ja styylauspöhinöissään kehittelemään uuteen sotilasdoktriiniin kuuluu ns. ennaltaehkäisevä hyökkäys Länteen, siis Ukrainaa ja Georgiaa laajemminkin. On erilaista ennaltaehkäisevää toimintakäsitystä, länsiliittoutuneillakin. Kasakkahenkinen ryöstäjä esimerkiksi voi toimia ennaltaehkäisevästi ja omat menetyksensä minimoiden hiippailemalla uhrin taakse ja iskemällä yllättäen nyrkin takaraivoon vaikkapa pienin vihrein desantein ja partisaanein.

Mielenkintoa tuohon putinilaistulkintaan lisää se, että vastoin monen uskomaa itänaapurin tilanne on kuin onkin kehittynyt ruplanpuhkeamiskierteen ja pakotteiden paineessa ennakoitua enemmän suuntaan, jossa varkaiden ja valehtelijoitten suuri ja mahtava liitto saattaa olla toden teolla sekaannuksen tilassa ja putininvastaisillakin voimilla mahdollisuutensa viedä kv. yhteistyötä vaikkapa Korvatunturin demilitarisoimisen suuntaan ennen sen palautumista oikealle omistajalleen.

Tuollaista skenaariota väläytteli tasan 5 kk sitten 1.8.2014 kirjoitettu blogi Putinin-jälkeinen Venäjä nyt, ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/172961-p...

Vuosikymmenten oikeutettuihin jatkumoihin vetoamalla voidaan luontevasti taata, että jo neljännesvuosisata sitten mitätöityä YYA-sopimusta kannattava aines voi perinteisellä veto-oikeudellaan hegemonisoida ulkopoliittista keskustelua. Se kun tarkoittaa kovin yksipuolista keskustelua, jossa esim. k-linja päättää teemat, kysymykset ja vastaukset vähän Putinin vuotuisen lehdistötilaisuuden hengessä.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Vähän hypoteettista ajattelua: Jos Suomi olisi lähettänyt omia "vihreitä miehiään" Petsamoon ja ottanut sen takaisin haltuunsa, kun Neuvostoliitto 1990-luvun alussa alkoi romahtaa ja ajautui sekavaan tilaan, niin olisiko siinä joiltain osin yhtymäkohtia tähän?

Käyttäjän AkiTernt kuva
Aki Terentjeff

Yhtä paljon yhtymäkohtia kuin :Karhu ottaa rotalta ja rotta ottaa karhulta.

Käyttäjän hietanenkaija kuva
Kaija Hietanen

Ihan hyödyllistä herättää keskustelua ja yrittää ongelmanratkaisua tilanteeseen. Syyttelyistä ei ole siinä mitään hyötyä. -Suomen etu olisi yrittää pysyä kansainvälisen valtapolitiikan ulkopuolella, koska muusta ei ole meille mitään hyötyä. -Ei suurvalloille myöskään merkitse paljon muu kuin kulloinenkin oma etu. Tulee mieleen Kissingerin sanat Amerikasta:" Amerikalla ei ole ystäviä tai vihamiehiä, on vain oma etu." - Kyllä tämä varmaan pätee myös Venäjään. Suurvaltapolitiikka nyt on vain sellaista.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Näinä aikoina valtiojohdon poliittisissa rauhanratkaisukuvioissa sekin counts kuka sattuu olemaan pressana. Joillain messiastautia tai yya-itseoikeutusperinteenjatkamisvimmaa potevilla kun on enemmän intoa ja itsekohtaisesti tunnettua sosiaalista tilausta kuin oikeata valtiomiestaitoa. Eipä silti, yrittänyttä ei laiteta niin kauan kuin ei saa jalasmökkiään hinattua väärään paikkaan.

Voisivatkohan esimerkiksi P. Väyrynen et consortes harkita nykyisessä haastavassa geopoliittisessa tilanteessa lämmittelevänsä kv. luottamuksenlujittamisaloitteita:
Itämeri rauhanmeri ja Ydinaseeton Pohjola (ml. Karjala/Petsamo) - tai ainakin YK:n yhteisneuvoston hallinnoima Demilitarisoitu Korvatunturi, ks. http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1833...

Käyttäjän JariVuorijoki kuva
Jari Vuorijoki

Paavon pohdiskelu kuulostaa vähän samalta kuin Suomen ratkaisu Porkkalan osalta. Ei mikään huono ratkaisu. Mutta ihmekös tuo, kun Paavo taitaa olla aika vankasti Paasikivi-Kekkonen-linjoilla. Sen vahvimpia jatkajia taitavat olla Väyrynen ja Tuomioja.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset