Paavo Väyrynen www.paavovayrynen.fi

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava

Perustuslakivaliokunta päätti, että se ei laadi mietintöä kansalaisaloitteesta kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Aloite ei siis tule täysistuntokäsittelyyn, jossa kansanedustajat olisivat keskustelleet aloitteesta ja äänestäneet siitä.

Alusta pitäen oli nähtävissä, että eduskunnan enemmistö oli haluton käsittelemään aloitetta ja ottamaan siihen kantaa. Aluksi tarkoitus oli, että aloitetta käsiteltäisiin vain perustuslakivaliokunnassa. Pyynnöstämme puhemiesneuvosto kuitenkin päätti, että talousvaliokunnan olisi annettava siitä lausunto.

Talousvaliokunta ei järjestänyt julkista kuulemistilaisuutta. Suljettuun kokoukseen kutsuttujen asiantuntijoiden joukossa oli minun lisäkseni muitakin euroeron kannattajia. Heidän kannanottojaan ei kuitenkaan otettu lainkaan huomioon valiokunnan laatimassa lausunnossa (Blogi 16.6.).

Talousvaliokuntaa johtaa Perussuomalaisia edustava Kaj Turunen, joka ilmoitti ennen eduskuntavaaleja Ylen vaalikoneessa olevansa täysin samaa mieltä siitä, että Suomen olisi parempi olla euroalueen ulkopuolella.

Turunen perusteli kantaansa näin:

”Ruotsi teki viisaasti jäädessään eurojärjestelmän ulkopuolelle. Eurojärjestelmään kuuluu yhteisvastuu toisten veloista. Tärkeimmät kilpailijamaat viennissä ovat Ruotsi ja Saksa. Saksa hyötyy eurosta, Suomelle euro on taas liian vahva valuutta. Ruotsi hyötyy omasta valuutasta.”

Perustuslakivaliokunta järjesti julkisen kuulemistilaisuuden, johon se ei kutsunut minun lisäkseni kuultavaksi yhtään kansanäänestyksen tai euroeron kannattajaa. Kuulemistilaisuus on katsottavissa verkkosivulta klikkaamalla tätä.

Myöhemmin valiokunta jatkoi asiantuntijakuulemista suljetussa kokouksessaan, johon kutsuttiin vain professori Tuomas Ojanen. Aloitteen tekijöille ei annettu mahdollisuutta ehdottaa asiantuntijoita valiokunnan kuultaviksi.

Valiokuntaneuvos Matti Marttunen esitteli mietintöluonnoksen perustuslakivaliokunnalle 13. lokakuuta. Valiokunta aloitti yleiskeskustelun, jota jatkettiin vasta marraskuun lopulla. Marraskuun 25. päivänä valiokunta päätti, että se ei laadikaan mietintöä. (Blogi 25.11 ja blogi 26.11)

Valiokunta esitti menettelylleen kaksi perustelua. Ensiksikin se katsoi, että aloitetta ei voitaisi käsitellä, koska se koski tosiasiassa Suomen kansainvälistä sopimusvelvoitetta. Tämä on hämmästyttävä väite. Oikeusministeriö oli hyväksynyt aloitteen ja se oli otettu ministeriön verkkosivulle allekirjoittamista varten.

Julkisessa kuulemistilaisuudessa saman väitteen esitti oikeustieteen tohtori Janne Salminen. Muut asiantuntijat eivät tähän yhtyneet. Oikeusministeriötä edustanut lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri ja professori Mikael Hidén nimenomaisesti torjuivat Salmisen tulkinnan. Loppupuheenvuorossaan Salminen itsekin perääntyi. Nämä puheenvuorot ovat kuultavissa ja katsottavissa videotallenteesta.

Pääperusteeksi kuitenkin esitettiin se, että aloite oli valiokunnan mielestä huonosti valmisteltu. Valiokunta arvosteli sitä, että aloite ei sisällä sellaista ”yksiselitteistä ehdotusta kansanäänestyksen toimeenpanosta äänestysvaihtoehtoineen, joka voisi toimia perustana eduskunnan täysistuntokäsittelylle ilman perusteellista valtioneuvostossa tapahtuvaa valmistelua”. Tämä on käsittämätön väite. Kysymyksessähän on nimenomaan toivomusaloite, joka tähtää siihen, että eduskunta kehottaisi valtioneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin kansanäänestystä koskevan lain valmistelemiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustajien käyttäytyminen minua erityisesti hämmästyttää.

Kansalaisaloitteen allekirjoitti neljä Perussuomalaisten kansanedustajaa: Laura Huhtasaari, Pirkko Mattila, Jani Mäkelä ja Vesa-Matti Saarakkala. Sekä puheenjohtaja Timo Soini ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ilmoittivat minulle, että he antavat omille kansanedustajilleen vapaat kädet kansalaisaloitetta käsiteltäessä.

Talousvaliokunnan yksimielinen kielteinen lausunto valmisteltiin Perussuomalaisten kansanedustajan Kaj Turusen johdolla. Perustuslakivaliokunnassa oli mukana kolme Perussuomalaisten edustajaa: Simon Elo, Kimmo Kivelä ja Leena Meri. Heistä Elo ja Kivelä ilmoittivat Ylen vaalikoneessa Kaj Turusen tapaan yhtyvänsä täysin siihen väitteeseen, että Suomen olisi parempi olla euroalueen ulkopuolella.

Minulle kerrotun mukaan nimenomaan perustuslakivalokunnan Perussuomalaiset jäsenet olivat vaatineet, että mietintöä ei laadita eikä aloitetta viedä täysistunnossa keskusteltavaksi ja päätettäväksi.

Perustuslakivaliokunnan päätös ja sen perustelut luovat vaarallisen ennakkotapauksen kansalaisaloitteiden tulevia käsittelyjä ajatellen. Aloiteoikeutta saatetaan rajoittaa mielivaltaisella lain tulkinnalla. Niinpä lakialoitteita voitaisiin torjua vain viittaamalla niiden kehnoon valmisteluun. Toivomusaloitteelta taas saatettaisiin vaatia lakitasoista täsmällisyyttä.

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava siten, että eduskunnan on otettava kantaa niissä esitettyihin asioihin. Ehkäpä tämä kysymys saataisiin esille ja julkiseen keskusteluun, jos lainsäädännön muuttamisesta tehtäisiin kansalaisaloite. Lähetän blogini tiedoksi Avoin ministeriö ry:lle, joka saattaisi panna kansalaisaloitteen vireille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Aloitteessa oli yksiselitteinen ehdotus kansanäänestyksestä. Siinä ei tarvitse olla vaihtoehtojen sanamuotoja. Kaikki muu osuus aloitteessa on lähinnä asian taustoittamista.

Aloite oli siis asian valmisteluun liittyvä aloite. Muotovaatimusten perusteella hylkäys oli väkisin väännetty perustelu, joka ei kestä päivänvaloa.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Paavo Väyrynen, vastaatko seuraaviin kysymyksiin,

Kansalaisaloitteessa ei ole ehdotettu kansainvälisen sopimuksen irtisanomista. Onko tämä ollut tietoinen valinta, jotta eduskunta voi käsitellä asiaa?

Perustuslain 74§ mukaan perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausunto sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta. Onko nyt mielestänne toimittu perustuslain mukaisesti?

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Paavo Väyrynen näyttää toimivan kuten perustuslakivaliokunta, ei lausuntoa asiaan.

Marko Parkkola

Minusta kansalaisaloitteella pitäisi saada ehdottaa vaikka kaikkien suomalaisten teloittamista. Siinähän se nähtäisiin meneekö se läpi eduskunnasta tai kansanäänestyksestä. Mielestäni 50000 ääntä keränneet, eduskunnan hylkäämät aloiteet, tulisi alistaa sitovalle kansanäänestykselle.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

"Ensiksikin se katsoi, että aloitetta ei voitaisi käsitellä, koska se koski tosiasiassa Suomen kansainvälistä sopimusvelvoitetta."

Iso osa Suomen asioista koskee kansainvälisiä sopimusvelvoitteita, eikä lailla ole tarkoitettu estää niiden käsittelyä kansalaisaloitteissa. Kansalaisaloitteilla ei saa esittää kansainvälisten sopimusten hyväksymistä tai irtisanomista ja tuossa on iso ero.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Ei se sitä koskenut vaan kansanääenstysasian viemistä eduskuntaan. Sopimusvelvoitteen kanssa vatvominen on ennen aikaista, se ei kuulu tähän mitenkään. Jos olisi suoraan sellainen aloite jossa vaadittaisiin purkamaan joku päätös, joka liittyy kansainväliseen sopimukseen, niin se olisi voitu tulkita noin kuten nyt on tulkittu. Nyt on kysymys kansanäänestyksestä, joka ei välttämättä tarvitse olla edes sitova vaan mielipiteen kysyminen.

On aika erikoista, että ennakoidaan jo äänestyksen tulosta ja äänestyksen luonne ja se on yksi hylkäysperuste. Aloitteella on haluttu kansanäänestysasia eduksuntaan, ei sen enempää. Ei ole esitetty suoraan euroalueesta eroamista.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Otan tuossa yleisesti kantaa noihin kansainvälisiin sopimuksiin. Olen samaa mieltä, että kyseessä on ehdotus neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä, eikä missään kohdassa sanota, että erotaan eurosta. Perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta käsittelee asiaa siten, että ensin otetaan ajateltu seuraus, ja jos se ei heitä miellytä, niin syy on syytä kieltää. Koko asiassa unohdetaan eduskunnan rooli lain valmistelussa. Kaikki annetut mahdollisuudet kansalaialoitteiden käsittelyssä unohdetaan tarkoitushakuisesti ja selitykseksi annetaan syyt, jotka on nimenomaan valmisteluun haluttu perustuslakivaliokuntien taholta jättää.

Tarkempia omia mietteitäni voi lukea vaikka tuolta.

http://jariojala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227033-k...

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

"Pääperusteeksi kuitenkin esitettiin se, että aloite oli valiokunnan mielestä huonosti valmisteltu. Valiokunta arvosteli sitä, että aloite ei sisällä sellaista ”yksiselitteistä ehdotusta kansanäänestyksen toimeenpanosta äänestysvaihtoehtoineen, joka voisi toimia perustana eduskunnan täysistuntokäsittelylle ilman perusteellista valtioneuvostossa tapahtuvaa valmistelua”. Tämä on käsittämätön väite."

Yllä lainaus Paavon blogista. Alla lainaus perustuslakivaliokunnan perusteluista.

”Vaikka kyseessä olisikin aloite lainvalmisteluun ryhtymisestä, perustuslakivaliokunnan mielestä kansalaisaloite ei tässä kansainvälisiin velvoitteisiin liittyvässä asiassa sisällä sellaista eduskunnan päätöksenteon pohjaksi kelpaava yksiselitteistä ehdotusta kansanäänestyksestä ja sen toimeenpanosta äänestysvaihtoehtoineen, joka voisi toimia perustana eduskunnan täysistuntokäsittelylle ilman perusteellista valtioneuvostossa tapahtuvaa valmistelua.”

Valmistelu ja vaihtoehtojen muotoilu on annettu eduskunnan tehtäväksi, kuten alta käy selväksi.

Alla otos dosentti, akatemiatutkija Päivi Leino-Sandbergin lausunnosta:

”Perustuslain 53 §:n mukaan ”[n]euvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään lailla, jossa on säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista”. Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseen ei ole oikeudellista velvoitetta, vaan sen soveltaminen on valtioneuvoston harkittavissa. Perustuslain uudistamista koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp, s. 101/II) mukaan neuvoa-antavan kansanäänestyksen on katsottu tarjoavan kansalaisille mahdollisuuden mielipiteensä ilmaisemiseen ja sitä kautta päätöksentekoon osallistumiseen päätösvallan ja vastuun säilyessä kuitenkin sitä varten valituilla toimielimillä. Kansanäänestyksen toimittamisesta päätetään kussakin tapauksessa erikseen säädettävällä lailla, jossa tulisi olla säännökset äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. Kansanäänestyksen toimittaminen ja siinä esitettävien vaihtoehtojen muotoilu on siten riippuvainen eduskunnan päätöksestä. Samalla määräys merkitsee, että kansanäänestystä koskevaa lakia hyväksyttäessä tulisi olla käsitys siitä, mitkä ovat ne vaihtoehdot, jotka äänestäjille asiassa esitetään.”

Miten siis tulee toimia kansalaisaloitteiden kohdalla?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Kansalaisaloitteella vasta kansanäänestysasia saatetaan eduskunnan pohdittavaksi, eduskunta tekee jatkotyön eteenpäin. Siihen asti ulottuu kansalaisaloitteen "voima".

Ei sitä nyt tämän yksiselitteisemmin aloitteessa voi sanoa:

"Näistä syistä ehdotamme, että Suomen jäsenyydestä euroalueessa järjestetään kansanäänestys, jonka yhteydessä kerrotaan avoimesti jäsenyyden tähänastiset vaikutukset ja siihen liittyvät tulevaisuuden uhkat ja riskit. Jos kansan enemmistö kannattaisi Suomen pysyttäytymistä euroalueessa, se hyväksyisi käytännössä euroalueen muuttumisen velkaunioniksi ja ylikansalliseksi liittovaltioksi."

Arto Jääskeläinen

Luinpa uteliaisuudesta läpi lausunnot, täältä ne löytyvät:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotV...

Täytyy sanoa, että eräät lausunnot olivat kyllä "hyvää päivää, kivesvartta" -tyyppisiä. Kun kansalaisaloite käsitteli kansanäänestyksen järjestämistä, niin kommentit koskivat seurauksia, jos Suomi eroaa EU: sta.
En nyt osoita yksittäisiä asiantuntijoiden nimiä, kuulemme heistä varmaan jatkossakin. Itse aloite on kyllä suoraviivaisempi, kuin joidenkin lausuntojen ajatuksenkulku. :)
Jotkut kehitystä kuvaavat graafit näyttivät hieman masentavilta.

Arvasin aika hyvin toisaalla jo näkemättä näitä lausuntoja mistä kenkä puristaa. Oikeastaan olisi riittänyt tuo pelkkä Suomen Pankin lausunto selittämään, muu selittely ja aloitteen puutteiden herjaaminen oli turhaa. Keskeisin viesti oli, että olemme niin tiukasti naimisissa Euron ja EU:n kanssa, että jo laajemman puheen avaaminen €-erosta voisi heilutella asioita pahemmanpäiväisesti:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatiet...

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Tuo minustakin on outoa. Aloitteessa ei esitetä euroeroa ja eduskunta voi muotoilla aloitetta ja äänestystä, mutta eduskunta katsoo, että äänestyksen seurauksena voi olla euroero. Erikoista meininkiä. Koko keskustelu siis on syytä vaientaa, sillä rahatahot ovat sitä mieltä. Säälittävää.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Lopputulos siis on, euro on niin herkkä ja kiusallinen aihe ettei siitä saa edes ääneen keskustella.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta (HE60/2010 vp)

Sivulla 40 lukee:

”Merkittävimpiä aloiteoikeuden ulkopuolelle
jääviä asiaryhmiä olisivat kansainvälisten
velvoitteiden hyväksyminen ja niiden irtisanomisen
hyväksyminen sekä valtion talousarvioasiat.”

Käsitykseni mukaan hallitus on toiminut aikanaan tässä asiassa erittäin viisaasti. Se käy ilmi tässä lain perustelutekstissä. Tätä ei ole syytä muuttaa. Se on suojaamistoimenpide sopimusrikkomuksia ja oikeudenkäyntejä vastaan sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Samalla se ehkäisee Suomen joutumista epäluotettavaksi sopimuskumppaniksi, jolla voisi olla sekä taloudellisesti että poliittisesti arvaamattomia seuraamuksia.
Minulla on sanonta: laki on luotu ihmisen suojaksi, ei ihmistä vastaan. Tässä tapauksessa laki perusteluineen on luotu Suomi-neidon suojaksi, ei Suomi-neitoa vastaan. Kansalaisaloitetta koskevaa lainsäädäntöä ei ole syytä muuttaa.

Suuresti arvostamani Olaus Petrin viisautta 450 vuoden takaa:

Kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, ja sen tähden, kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enää ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Niin, oleellista tuossa on sanat hyväksyminen ja irtisanominen. Kyseisessä kansalaisaloitteessa ei esitetä hyväksymistä tai irtisanomista. Kyllä kansainvälisistä sopimuksista pystyy aloittamaan keskustelun myös kansalaisaloitteella, sillä pystyyhän aloitteella esittämään jopa perustuslain muuttamista. Ehkä laki-ihmiset lukevat kirjoitettua tekstiä erilailla, kuin tavallinen kansa.

94 §
Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen
hyväksyminen
— — — — — — — — — — — — — —
Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen
hyväksymisestä päätetään äänten
enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä
koskee perustuslakia tai valtakunnan
alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden
kannalta merkittävää toimivallan
siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle
järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle,
se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä,
jota on kannattanut vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä.

Käyttäjän KristianSheikkiLaakso kuva
Kristian Sheikki Laakso

KYllä minä ymmärrän Perussuomalaisten kannan asiaan: Heidän on pakko torpeetoida hanke, kun sehän vie heidän äänestäjien huomion tulevaan Kansalaispuolueeseen. Kukapa muu kärsisi eniten Kansalaispuolueen mukana olosta, kuin juuri Persut. Ja etenkään silloin, kun kansalaisaloiteen on tehnyt vielä joku muu kuin Persu.

Mutta tyypillistä suomalaista poliittista peliä, Kurat on housuissa ja piereskelystä syytetään vierustoveria. Eihän Kansalaispuoluetta olisi ehkä koskaan edes syntynyt, jos Persut olisi ollut sitä mitä he uskotteli.

Me euro vastaiset, uskoomme nykyään mielummin yli 20 vuotta oikeasti eu;ta ja euro vastustavaan Paavoon, kun Timoon jonka puolueen ideologiahan syntyi ei sydämmestä, vaan fixusta ideasta jolla saadaan äänestäjät liikkeelle.

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

Italia uhkaa menettää ohjattavuutensa, otsikoi toimivan Pohjois-Korean päälehti.

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

Lehti nojasi uutisen ymmärrettävästi Timo Soinin asiantuntemukseen, sillä onhan Soini Matti Vanhasen ja Paavo Lipposen ohella ainoita jotka voivat keskustella Kiinan keisarin kanssa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset