Paavo Väyrynen www.paavovayrynen.fi

Presidentin- ja eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen linja

Julkaisen tänään uuden kirjani ”Suomen linja 2017”. Teoksessa kerron historian valossa, millainen Suomen poliittisen linjan tulisi lähi vuosina ja vuosikymmeninä olla. Avainasemassa ovat ensi vuoden presidentinvaalit ja seuraavan vuoden eduskuntavaalit.


Edustuksellinen kansanvalta ei toimi Suomessa. Maassamme toteutetaan politiikkaa, joka on vahingoksi Suomen kansalle ja jota kansan enemmistö ei kannata. Tulevissa valtiollisissa vaaleissa se punnitaan.


X X X


Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Sauli Niinistön presidenttikaudella Suomi on astunut liittoutumispolitiikan tielle.


Muutos alkoi jo Jyrki Kataisen johtaessa valtioneuvoston työtä. Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto muun muassa päättivät heinäkuussa 2014 hyväksyä isäntämaasopimuksen Naton kanssa.

Juha Sipilän hallituksen toimikaudella on säädetty laki, jolla suomalaisia sotilaita voidaan lähettää ulkomaille myös taistelutehtäviin. Osallistumista sotaharjoituksiin on voimakkaasti lisätty, ja niitä on toteutettu myös Suomen maaperällä, merialueilla ja ilmatilassa.

Perustuslain mukaan Eurooppa-politiikka kuuluu valtioneuvoston ja eduskunnan tehtäviin. Se on esillä myös presidentinvaaleissa siitä syystä, että Sauli Niinistö on ylittänyt siinä toimivaltansa rajat.

Suomi on ryhtynyt yhdessä Ranskan kanssa johtamaan EU:n yhteisen puolustuksen kehittämistä. Yhteinen puolustus muuttaisi unionin sotilasliitoksi, ja siitä tulisi Naton eurooppalainen pilari. Lopulliseksi tavoitteeksi on unionissa asetettu EU:n yhteinen armeija. Sauli Niinistö on antanut tasavallan presidenttinä sillekin vahvan tuen ja käynyt komission edustajien kanssa neuvotteluja yhteisen puolustuksen kehittämisestä.

Presidentin- ja eduskuntavaalien yhteydessä on selkeytettävä Suomen linjaa sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana.


X X X


Suomelle jäsenyys euroalueessa on tuottanut suurta taloudellista ja
yhteiskunnallista vahinkoa. Suunnitteilla on jäsenmaiden taloudellisen
yhteisvastuun kasvattaminen ja niiden taloudellisen ja lopulta myös valtiollisen
itsenäisyyden voimakas kaventaminen.

Euroalueen ongelmista ei kuitenkaan haluta Suomessa edes puhua. Eduskunnan
perustuslakivaliokunta hautasi yksimielisesti kansalaisaloitteen, jolla
kansanedustajille pyrittiin tarjoamaan mahdollisuus keskustella Suomen
jäsenyydestä euroalueessa.

Euroalueeseen Suomi vietiin perustuslain vastaisesti ilman kansanäänestystä ja
vain tiedonantomenettelyä käyttäen. Sauli Niinistöllä oli eduskunnan
perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana ja Paavo Lipposen hallituksen
valtiovarainministerinä tästä keskeinen vastuu.

Niinistö itse myönsi jo muutama vuosi sitten julkisuudessa, että silloisilla tiedoilla
hän ei olisi kannattanut euroon siirtymistä ja Suomen jäsenyyttä euroalueessa.
Viime aikoina hän on kuitenkin pyrkinyt estelemään julkista keskustelua
euroalueen ongelmista.

Presidentinvaaleissa ehdokkaiden on kerrottava, kuinka he aikovat puolustaa
Suomen kansallista suvereniteettia euroalueen tulevaisuuteen liittyvissä
ratkaisuissa.


X X X


Maahanmuuttopolitiikassa Suomen ulkopoliittinen johto on toiminut
kelvottomasti. Sekä tasavallan presidentti että vastuuministerit ovat
laiminlyöneet tehtävänsä Eurooppaan ja Suomeen suuntautuneen muuttoliikkeen
hillitsemiseksi.


Heti kriisin alkuvaiheessa keväällä 2015 olisi pitänyt ryhtyä Euroopan unionin
tasolla hillitsemään maahanmuuttoa, kuten omalta osaltani esitin sekä
hallitusneuvotteluja johtaneelle Juha Sipilälle että presidentti Sauli Niinistölle
lähettämissäni viesteissä. Kirjoitin asiasta myös blogeissani. Tähän ehdotukseen ei
tartuttu.


Kun Suomeen suuntautui saman vuoden syksyllä voimakas muuttoliike länsirajan
yli, esitin, että Suomen tulisi palauttaa osittaiset rajatarkastukset, kuten Itävalta ja
Saksa olivat jo tehneet. Olin asiasta sähköpostiyhteydessä Juha Sipilään, Timo
Soiniin ja Sauli Niinistöön. Esitin ajatukseni myös julkisuudessa. Vastauksellaan
Sauli Niinistö osoitti, että rajatarkastusten palauttamisesta oli keskusteltu. Miksi
siihen ei ryhdytty?


Jälkikäteenkin on väitetty, että rajatarkastusten palauttaminen ei ollut
mahdollista. Tottakai oli. Myöhemmin Ruotsi, Tanska ja Norja palauttivat
tarkastukset ja Suomenkin osalta tilanne sen jälkeen rauhoittui. Viime kesänä
Euroopan tuomioistuin antoi Dublin-järjestelmään liittyvän ratkaisun, jonka
mukaan rajalta käännyttäminenkin olisi ollut mahdollista.


Syksyn 2015 laiminlyönnit ovat aiheuttaneet vakavia ongelmia, kun valtaosa
Suomeen tulleista ei ole ollut oikeutettu turvapaikkaan. Kielteisen päätöksen
saaneiden palauttaminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Kuka kantaa tästä
vastuun? Eduskunnassa oppositiokin hiljaisesti hyväksyi hallituksen laiminlyönnit.


Vastikään Ruotsi, Tanska ja Norja jatkoivat osittaisia rajatarkastuksiaan. Suomen
tulee liittyä tähän pohjoismaiseen rintamaan.


X X X


Suomen sisäpolitiikan linja ratkeaa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, mutta se
nousee esiin myös presidentinvaalien yhteydessä.

Vuonna 2015 Yhdistyneissä Kansakunnissa hyväksytyt kestävän kehityksen
tavoitteet velvoittavat kaikkia jäsenmaita. Myös Suomella on kansainvälinen
velvoite toimia sekä köyhyyden poistamiseksi että ympäristöllisesti,
yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämiseksi kaikkialla
maailmassa.


Suomen on toteutettava kestävän kehityksen tavoitteita osallistumalla sekä
itsenäisenä kansakuntana että Euroopan unionin jäsenenä ihmiskuntapolitiikkaan.
Näihin tavoitteisiin on pyrittävä myös Euroopan unionissa ja jokaisessa sen
jäsenmaassa. Meillä on siis kansainvälinen velvoite poistaa köyhyyttä ja edistää
kestävää kehitystä myös omassa maassamme.

Tasavallan presidenttinä Sauli Niinistö on puuttunut ratkaisevalla tavalla Suomen
sisäpolitiikkaan. Kesäkuussa hän ryhtyi julkisesti tukemaan Kokoomuksen
pyrkimyksiä syrjäyttää johtoaan vaihtanut Perussuomalaiset hallituksesta. Tämän
tueksi hän antoi asemaansa sopimattomia lausuntoja uuteen puoluejohtoon
valituista henkilöistä. Sauli Niinistö on keskeisessä vastuussa sekä
Perussuomalaisten hajoamisesta että Kokoomuksen aseman vahvistumisesta
hallituspolitiikassa.


Kokoomuksen politiikka on ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.
Nykyisellään se edistää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja lisää köyhyyttä
suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi puolueen harjoittama keskittämispolitiikka
heikentää Suomen sekä ympäristöllistä, yhteiskunnallista että taloudellista
kestävyyttä.


Suomen sisäpolitiikan suunta ratkeaa vasta eduskuntavaalien kautta, mutta
erityisesti Sauli Niinistön viimeaikainen toiminta nostaa sen myös
presidentinvaalien yhteydessä käytävään keskusteluun.


X X X


Omalta osaltani olen valmis tekemään kaiken mahdollisen sen hyväksi, että
Suomen poliittinen linja saadaan tulevissa valtiollisissa vaaleissa korjatuksi. Tähän
tarvitaan Suomen kansan vahva tuki.


Kannattajani ovat keräämässä kannattajakortteja valitsijayhdistykselle, joka tukee
valintaani tammi-helmikuun presidentinvaaleissa. Keräyksen onnistuminen
vaikuttaa myös seuraavan vuoden eduskuntavaalien asetelmaan.


Jos kannattajani saavat kootuksi tarvittavan määrän kortteja, olen ehdokkaana ja
teen parhaani päästäkseni toiselle kierrokselle ja voittaakseni vaalin.


Jos en tulisi valituksi, jatkaisin työtäni Suomen suunnan muuttamiseksi
eduskuntavaalien kautta. Niihin valmistautumisen aloittaisin palaamalla
eduskuntaan jo seuraavalla kevätistuntokaudella.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Paavo kirjoittaa oikein siinä, että viimeiset hallituksemme ovat olleet täyden tuhon aiheuttajia, vaikka ne esittävät tehneensä merkittäviä tekoja kansan olojen eteen. Tämähän on totaali valhe. Mikään hyvä mikä meillä vielä jäljellä ei ole näiden hallitusten ja poliittisen johdon ansiota.

Suomen talous on rapakunnossa, verotus tapissa, työttömyys valtava ja sen suuruus peitelty tilastokikoilla, julkisen ja yksityisen sektorin velkaantuminen järjettömällä tasolla, ostovoima pian kuin Albaniassa, sensuuri suurempaa kuin suomettumisen aikaan, välit itään heikommat aikoihin, välit ruskeakieliset Brysseliin, Berliiniin sekä Washingtoniin, itsenäistä päätöksentekoa ei ole, mutta on halu haukkua EU-maita, jotka eivät taivu kaikkeen EUn hulluuteen, vientiteollisuus alamäessä vuosia, yrittäjyys R-kioskikaupan tasolla, riskinotto sijoituksissa nollatasoa, yhteiskunnan yritysomaisuutta ja toimintoja myydään yksityisille kertatulon toivossa, ulkomaiset sijoittajat ostavat halvalla Suomen varallisuutta, NATO-sekoilu jatkuu ilman tietoa sen todellisista sitoumuksista, turvasta tai kustannuksista, ihmisillä teetetään töitä muutamalla eurolla päivässä, maahanmuutto on täydellisen holtitonta eikä poliitikoilla ole mitään pitkän jänteen suunnitelmaa sen suhteen.

Maa pysyy kasassa vain ja ainoastaan nöyrän kansan ansiosta, joka hiljaa keittiön pöydän ääressä vain mussuttaa keljutustaan. Maan suurimpia ongelmia median perusteella ovat sateenkaariliitot ja kirkon nuiva suhtautuminen niihin, naisten seksuaalinen ahdistelu, jonkun paha mieli Hullujen päivien pilkasta mielenhäiriöpotilaita kohtaan tai missin paniikkikohtaukset. Siinä tuo oleellinen.

Erityisen huolestuttavaa on nuorten tuntema epävarmuus tulevaisuudestaan. Lasten hankinta ei houkuta, kun ei ole mitään kohtuullista varmuutta ansiotuloista. Kahden tonnin verotettavia tuloja pidetään normaaleina, vaikka niillä ei perheellinen tule toimeen ilman sossua. Korkeakoulututkinnon hankkineet tekevät pätkätöitä vielä 35 vuotiaina.

Eläkeikää lähentyvät tuntevat perustellusti huolta eläkkeensä riittävyydestä ja jopa sen koskemattomuudesta. Toisaalta mediassa nuoret ylpeilevät typeryyttään sillä, että eivät edes aio töitä tehdä vaan keplottelevat mieluummin tukirahoilla.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Hyvä ja ytimekäs yhteenveto maamme nykytilasta.

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

Suomi pysyy kasassa vanhan kärkiajattelun voimalla. Pelotellaan kummitustarinoilla ja hybridijutuilla. Niille annetaan lisää, joilla entuudestaan on. Isänmaan asialla, vaikka ihmisen pitäisi olla ennen kaikkea.

Sataan kertaan hylättyjä juttuja käytetään kompensoimaan luontaisia eroja ankaran luojamme näytettyä suuren voimansa synnyttämällä meidät keskenämme hyvin erilaisiksi, joten sellaisissa suvuissa, jotka kokevat rakentaneensa isänmaan, ei tunnu hyvältä jos katsellaan vihreämpiä niittyjä, joten hyvitystä mielipahaan haetaan patsasta tervaamalla ja höyhentämällä.

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Painavaa puhetta Suomen kokeneimmalta poliitikolta. Suomi todella tarvitsee muutoksen ja pian.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Ehdottomasti, muutos tarvitaan nimenomaan turvallisuuspolitiikkaan, jossa puhutaan Nato-optiosta kuten Andersinin sadussa keisarin uusista vaatteista.

Nyt on "hyvä sää" jolloin tämä optio pitää lunastaa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Toteutuisi se Väyrysen Me, Myself and I:

"–Minä olisin oppositiossa nykyistä hallitusta ja myöskin nykyistä oppositiota vastaan."

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/233089-paavo-vayr...

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Mutta löytyykö ristiriitaisessa, gallup- ja vaalikeskeisen ajattelun Suomenmaassa "yösijaa totuuksien puhujillekaan"? Kun on olevinaan niin monta erilaista "totuutta" ja intressiä ajettavana. Besserwisseitä ja mustamaalareita kun löytyy pilvin pimein vallan puudeleita ja rottweilerimediaa myöten.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Uudet asiakirjat yllättävät: Väyrynen vei Suomen unioniin, ei Koivisto
Sunnuntai 12.2.2017 IL
Paavo Väyrynen teki helmikuussa 1992 uransa merkittävimmän ratkaisun. Väyrynen hyväksyi Suomen EY-jäsenhakemuksen jättämisen.
-Hän luultavasti katuu nyt, kirjoittaa Olli Ainola.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Paavo Väyrynen on poikkeuksellinen oppositiopoliitikko. Hän ei pelkästään kritisoi Suomen linjaa vaan pystyy myös kertomaan mikä se pitäisi olla.

”Julkaisen tänään uuden kirjani ”Suomen linja 2017”. Teoksessa kerron historian valossa, millainen Suomen poliittisen linjan tulisi lähi vuosina ja vuosikymmeninä olla.”

Samaan aikaan julkaistaan toinen kirja, jossa kerrotaan mikä oli Suomen linja silloin kun mm. Paavo itse oli siitä päättämässä. Tästä uutuuskirjasta löytyy arvostelu täältä:

https://www.hs.fi/kulttuuri/kirja-arvostelu/art-20...

Vuosi sitten Väyrynen oli sitä mieltä, että ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa näyttää johtavan taustalta joidenkin poliitikkojen, talouselämän vaikuttajien ja upseereiden muodostama salaliitto”.

http://paavovayrynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2233...

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Paavo Väyrynen on poikkeuksellinen oppositiopoliitikko. Hän ei pelkästään kritisoi Suomen linjaa vaan pystyy myös kertomaan mikä se pitäisi olla.

1)-Pitäs vain saada ne 199 olemaan samaa mieltä Argadianmäellä.
2) Eu asioissa samoin 28 EU-maata ja 700 Meppiä.

Vain se estää yksittäisen edustajan tai vaaliehdokkaan lupaukset.
Päätökset kun on tehty eduskunnan enemmistöllä jolla oli kansan vaaleissa antama valtakirja.Päättää maan ja kansan asioista.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Väyrysen on vaikea saada niitä 199 hänen linjalleen, missä ollaan oppositiossa sekä hallitusta että oppositiota vastaan. Odotan koska hän ryhtyy oppositioon itseään vastaan, silloin hänen olisi helppo saada kannattajia.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Väyrynen joka vehkeili NL:n edustajien kanssa mm. ajaessaan alkoholisoitunutta Ahti Karjalaista presidentiksi on kyllä viimeinen mies puhumaan Suomen itsenäisyydestä.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Muutos alkoi jo Jyrki Kataisen johtaessa valtioneuvoston työtä. Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto muun muassa päättivät heinäkuussa 2014 hyväksyä isäntämaasopimuksen Naton kanssa.

Lissabonin sopimuksen (SEU 28a art 7 kohta) avunantovelvoite:

– Todellisuudessa jo EU:n Lissabonin sopimus velvoittaisi Suomea avustamaan esimerkiksi Viroa sotilaallisesti, jos maahan hyökättäisiin. Siksi tulee miettiä, onko Suomi valmis avoimesti osallistumaan [Naton] yhteisen puolustuksen harjoituksiin, Salonius-Pasternak kirjoittaa tänään julkaistussa Nato-kommenttipaperissaan.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paavo Väyrynen
19.4.2007 – 22.6.2010
Kesk.

Vanhasen II-hallitus Lissabonin-sopimus:
Presidentiltä vietiin valta.
EU-lait ohittaa kansalliset lait.Aina.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

"Maahanmuuttopolitiikassa Suomen ulkopoliittinen johto on toiminut
kelvottomasti. Sekä tasavallan presidentti että vastuuministerit ovat
laiminlyöneet tehtävänsä Eurooppaan ja Suomeen suuntautuneen muuttoliikkeen
hillitsemiseksi. Heti kriisin alkuvaiheessa keväällä 2015 olisi pitänyt ryhtyä Euroopan unionin
tasolla hillitsemään maahanmuuttoa, kuten omalta osaltani esitin sekä
hallitusneuvotteluja johtaneelle Juha Sipilälle että presidentti Sauli Niinistölle
lähettämissäni viesteissä. Kirjoitin asiasta myös blogeissani. Tähän ehdotukseen ei tartuttu."

Täytyy sanoa, että Väyrynen on oikeassa. Jos se tosiaan oli presidentin päätöksen varassa - eikä hallituksen. Joka tapauksessa asia tyrittiin perusteellisesti.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Hallituksen varassa ollu jo -08 lähtien.
Vastannut joka hallituspuolueet tuosta jo 9 vuotta.
Kepu,kok johdolla -08-19 joka ikinen puolue vuorollaan .

Hannu Karppinen

Te, jotka jatkuvasti arvostelette hallitusta ja presidenttiä Väyrynen mukaan lukien, muistakaa savolainen sananlasku: "Ne tekee, jotka osaa. Ne arvostelee, jotka ei osaa".

Käyttäjän taistolainen kuva
taisto vanhapelto

Pidän linjakkaista poliitikoista: he ovat luotettavia.

Maapallolla sellaisia ovat olleet mm Lenin, Stalin, Hitler ja ovat mm. Kim Young Un , Putin sekä Donald Trump. Useissa muissa päälliköissä on se suuri vika, että he ajattelevat ja ovat siksi usein joustavia.

Suomalaisista pidän linjakkaina esim. Jaakko Laaksoa, Taisto Sinisaloa, Ahti Karjalaista ja Paavo Väyrystä. Olen aina luottanut heihin: kukaan ei ole kertaakaan tuottanut yllätyksiä, kuten eivät ensi kappaleessa mainitutkaan.

Paavo Väyrysen vakaa linja ja ohjelma on ennen kaikkea muuta Paavo Väyrynen.

Hän perusti Kansalaispuolueen, joka ei ole kansalaisten puolue: kansalaiset hyväksytään kannattajajäseniksi, jäseniksi pääsevät vain nykyiset ja entiset eduskunnan ja europarlamentin jäsenet. Tämä ei ole tulkintaani, vaan asian voi tarkistaa Kansalaispuolueen sivuilta netistä. Jokainen ainakin joskus ajatteluun ryhtyvä voi todeta puolueen nimen ja käytännön välisen ristiriidan, logiikan puuttumisen. Ei Väyrysen kaltaista, omasta mielestään valtavaa johtajaa pidä kannattaa Suomen asioita ajamaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset