Paavo Väyrynen www.paavovayrynen.fi

Meneillään on laiton kaappausyritys

Eilen Kansalaispuolueesta julkisuuteen tulleisiin outoihin uutisiin on luonnollinen selitys: on meneillään puolueen kaappausyritys.

Sitä näyttää johtavan viime heinäkuussa jäseneksi liittynyt ja varapuheenjohtajaksi nostettu Piia Kattelus. Keulakuvaksi ja likaisen työn tekijäksi on joutunut puheenjohtaja Sami Kilpeläinen. Koplan kolmas on hallituksen jäsen Tuula Komsi.

Kilpeläisen osalta taustalla on hänen kesällä 2016 vireillä ollut oma puoluehankkeensa. Sen pontimena näyttää olleen se nöyryyttävä tappio, jonka hän koki Seinäjoen puoluekokouksen puoluesihteerinvaalissa.

Kilpeläinen otti yhteyttä ja tarjoutui kumppaneineen keräämään meiltä silloin vielä puuttuneet pari tuhatta kannattajakorttia, kunhan muutamme Kansalaispuolueen tavalliseksi joukkopuolueeksi, joka osallistuu myös kunta- ja maakuntavaaleihin.

Torjuimme nämä vaatimukset ja suostuimme vain harkitsemaan maakuntavaaleihin osallistumista. Kilpeläinen lupasi kerätä puuttuvat kortit. Muutamia kymmeniä tuli.

Kattelus lupasi talvella 2017, että hän tulee mukaan kuntavaalien jälkeen saatuaan ensin Keskustan kautta jonkin johtopaikan Seinäjoen kaupunginhallinnossa.

Kattelus ja Kilpeläinen nousivat puolueen johtoon, kun jättäydyin 15.7.2017 sivuun osallistuakseni presidentinvaaleihin. Sovittiin, että puolue kerää kannattajakortit. Vaalikampanjaa varten päätettiin perustaa valitsijayhdistys. Mahdollisimman laajan kannatuksen saamiseksi puolueen piti pysyttäytyä sivussa.

Vaikeudet alkoivat jo vaalikampanjan aikana.

Kattelus ja Kilpeläinen halusivat, että julkaistaisiin runsaasti lehtiliitteitä. Niihin heidän piti saada näyttävästi omat kuvansa ja kirjoituksensa.

Vaalitilaisuuksien yhteyteen he alkoivat minulta lupaa kysymättä järjestää Kansalaispuolueen ”osastojen” perustamiskokouksia. Vasta vaalien jälkeen sain kuulla, että he olivat tehneet niistä päätöksen 21.-23.12. laittomasti järjestetyssä hallituksen sähköpostikokouksessa. Päätös osastojen perustamisesta oli sääntöjen vastainen.

Sittemmin on käynyt ilmi, että Kattelus, Kilpeläinen ja Komsi pyrkivät muuttamaan Kansalaispuolueen perusluonteen nykyisten sääntöjen vastaiseksi. Ainutlaatuisesta suoraan demokratiaan perustuvasta parlamenttipuolueesta pyritään tekemään tavallinen puolue muiden joukkoon.

Tämän vuoksi Kattelus ja Kilpeläinen pyrkivät järjestämään puolueen tämänvuotisen vuosikokouksen siten, että heidät valittaisiin puolueen johtoon vuodeksi eteenpäin eli eduskuntavaaleihin saakka. Tällä he pyrkivät siis estämään minun paluuni puolueen johtoon siinä vaiheessa kun tulen eduskuntaan. Kansalaispuolue ei tällöin toimisikaan sääntöjensä mukaisena parlamenttipuolueena.

Kaappausyritys paljastui heti vaalien jälkeen.

Kilpeläinen lähetti 31.1. kutsun puoluehallituksen perjantaina 2.2. myöhään illalla Ylöjärvellä pidettävään kokoukseen. Kutsu tuli siis päivää aikaisemmin kuin ilmoittauduin ehdolle Keskustan puheenjohtajan vaaliin.

Kokous oli järjestetty sääntöjen vastaisesti, mutta en kiistänyt sen päätösvaltaisuutta, kun uskoin, että päätökset tehdään asianmukaisesti. Kävi kuitenkin ilmi, että ”kolmen kopla” oli ennakkoon sopinut, että kokous pidetään 3.3. Oulussa, vaikka lähes kaikki jäsenet asuvat Etelä-Suomessa. Ilmiselvänä tarkoituksena oli, että kokoukseen tulisi vähän osanottajia ja enemmistö tukisi heidän pyrkimyksiään.

Kun Ouluun kuitenkin oli tulossa runsaasti osanottajia, alkoivat räikeät laittomuudet.

Puoluehallitus kutsuttiin koolle Tampereella 20.2. pidettävään kokoukseen. Kutsu lähetettiin vain pari päivää aikaisemmin. Kokous järjestettiin tahallaan ajankohtana, jolloin kaksi hallituksen jäsentä ei voisi työesteiden vuoksi osallistua. Sakari Lindenin kanssa ilmoitimme pitävämme kokousta laittomana.

Hallituksen jäsenenä en vieläkään tiedä, mitä kokouksessa päätettiin. Kun kävi ilmi, että siinä on ainakin erotettu laittomasti puolueen jäseniä, minun oli pakko jättää Helsingin käräjäoikeudelle 27.2. moitekanne ja vaatia täytäntöönpanokielto kokouksessa tehdyille päätöksille. Samaan kanteeseen liitin moitteen 21.-23.12.2017 järjestetystä kokouksesta.

Päätös täytäntöönpanon keskeyttämisestä tehtiin jo seuraavana päivänä. Ratkaisuun vaikutti ennen muuta se, että erottamisilla pyrittiin vaikuttamaan vuosikokouksen äänivaltasuhteisiin, mikä saattaisi vaikuttaa siihen, että vuosikokousta moitittaisiin.

Eilisaamuna järjestettiin hallituksen kokous, joka oli samalla tavalla laiton kuin 20.2. järjestetty kokous. Se järjestettiin ajankohtana, jonka Kattelus ja Kilpeläinen tiesivät olevan minulle sopimaton. Kokouksessa erotettiin tekaistuin perustein kaksi jäsentä ja otettiin runsaasti uusia jäseniä. Näilläkin päätöksillä pyrittiin vaikuttamaan vuosikokouksen äänivaltasuhteisiin.

Oulussa oli sekava tilanne sen vuoksi, että vuosikokouksen pitopaikasta ja kellonajasta oli epäselvyyttä.

Kun kokouskutsu viipyi, jäsenet sopivat sähköpostitse 19.-20.2. yksimielisesti, että kokous pidetään hotelli Lasaretissa klo 11.30. Myöskään Kattelus ja Kilpeläinen eivät esittäneet poikkeavaa kantaa.

Kutsut tulivat vihdoin 23.2. niille jäsenille, joita ei ollut 20.2 pidetyssä hallituksen kokouksessa erotettu. Kutsussa mainittiin, että hallitus oli 20.2. päättänyt, että kokouspaikka oli Aleksinkulma ja kellonaika 16.15. Tämäkin päätös oli käräjäoikeuden päätöksen perusteella täytäntöönpanokiellossa.

Me Lasaretissa paikalla olleet jäsenet saimme kuulla klo 11 laittoman puoluehallituksen kokouksen päätöksistä. Totesimme, että klo 16.15 koollekutsuttu vuosikokous olisi entistäkin selvemmin laiton ja päätimme, että emme voi siihen osallistua.

Kun puoluehallituksen nimissä koollekutsuttu kokous oli laiton, päätimme pitää vuosikokouksen sen mukaisena, mistä jäsenet olivat etukäteen keskenään sähköpostitse yksimielisesti sopineet. Kokouksessa puhetta johti Eero Paavola ja siihen osallistui 15 jäsentä. Päätökset olivat yksimieliset.

Hallitukseen valittiin Akseli Erkkilä, Seppo Hauta-aho ja Paavo Väyrynen. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hauta-aho. Muiden vuosikokousasioiden käsittely päätettiin siirtää ensi kesänä järjestettävään jatkokokoukseen.

Akseli Erkkilä ja Jorma Grönlund menivät klo 16.15 järjestettyyn kokoukseen ja ilmoittivat pitävänsä sitä laittomana. He jäivät seuraamaan kokousta, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon. Sekä tästä kokouksesta että aamulla pidetystä hallituksen kokouksesta nostamme moitekanteen ja vaadimme tehdyille päätöksille täytäntöönpanokieltoa.

Minua kohtaan esitetyt puolueen talouteen liittyvät syytökset ovat sanalla sanoen järjettömiä.

Selvitettävää on sen sijaan Katteluksella ja Kilpeläisellä itsellään.

Heinäkuun 15. päivän kokouksissa Kattelus ja Kilpeläinen ottivat itselleen vastuun kannattajakorttien keräämisestä. ( https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/paavo-vayrynen-lahtee-presidenttikisaan/6504984#gs.5folvQY ) Tämän tehtävän he laiminlöivät. Tästä syystä jouduin itse tukemaan keräystoimintaa viisinumeroisella summalla. Nämä varat olisi kipeästi tarvittu itse vaalikampanjan rahoittamiseen.

Kilpeläisen piti ottaa heti puheenjohtajaksi tultuaan vastuu puolueen taloudesta. Hän kuitenkin hoiti itselleen tilinkäyttöoikeuden vasta tämän vuoden alusta lähtien, vaikka olin lukuisia kertoja häntä tähän kiirehtinyt. Jouduin tästä syystä hoitamaan yksin puolueen rahaliikenteen ja lainaamaan omia varojani puolueen laskujen maksamiseen.

Valitsijayhdistyksen toimintaa jouduin tukemaan lainaamalla sille 42 000 euroa Suomen linja ry:n kautta.

Vaalien jälkeen jouduin rahoittamaan kampanjaa omista varoistani vielä 38 000 eurolla. Kun valitsijayhdistys ei voinut enää harjoittaa varainhankintaa, lainasin Suomen linja ry:n kautta rahat puolueelle ja siirsin ne edelleen valitsijayhdistykselle. Kun puolue voi harjoittaa varainhankintaa, nämä varat on mahdollista ehkä joskus saada takaisin. Ajatukseni oli ja on, että voisin itse olla mukana tällaisessa varainhankinnassa.

On kohtuullista, että puolue edes tämän lainajärjestelyn ja myöhemmän varainhankinnan kautta kantaa omaa vastuutaan kampanjan rahoittamisesta, kun sen vastuulla ollut kannattajakorttikeräys aiheutti ehdokkaalle ja hänen tukijoilleen tuntuvat menot.

Mainittakoon, että jouduin lainaamaan vielä helmikuun lopulla puolueelle 4800 euroa kannattajakorttikeräykseen liittyneiden ja perintään menossa olleiden puolueen laskujen maksamiseen.

Minulla on puolueelta huomattavat kiistattomat saatavat. Osa niistä johtuu siitä, että puolue ei ole tilittänyt maksuja niistä mukeista ja kirjoista, jotka se otti myytäväkseen.

Kattelukselta ja Kilpeläiseltä odotetaan edelleen selvitystä vaaliliitteiden rahoituksesta. He niitä erityisesti halusivat käyttää. Valitsijayhdistys oli vastahakoinen ja pani ehdoksi sen, että vähintään puolet niistä saadaan rahoitetuksi ulkopuolisella tuella. Yhden vielä maksamatta olevan suurehkon laskun hoitamiseksi tarvitaan kipeästi kaikki nämä varat.

Mitään laitonta ei Kansalaispuolueen talouden suhteen ole tapahtunut. Valitsijayhdistys jättää vaalirahoitusilmoituksen määräaikaan mennessä.

Eilen tehdyt erottamispäätökset ovat laittomia. Ne tehtiin laittomasti järjestetyssä kokouksessa Perusteita erottamispäätöksille ei ollut. Ne tehtiin lisäksi ilman lain edellyttämää kuulemista.

Edellä kerrotuista maksujärjestelyistä informoin Kilpeläistä aikanaan sähköpostitse. Tuolloin hän ei esittänyt niihin liittyviä vastaväitteitä.

Eilen esittämillään järjettömillä syytöksillä Kattelus, Kilpeläinen ja Komsi pyrkivät siirtämään huomion sivuun omaan toimintaansa liittyneistä räikeistä laittomuuksista. Pakoon he eivät kuitenkaan niitä pääse. Helsingin käräjäoikeus saa pian käsiteltäväkseen uusia moitekanteita. Harkitsen myös mahdollisuutta saattaa heidät rikosoikeudelliseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

Käräjäoikeuden tulevat ratkaisut ovat periaatteellisesti hyvin merkittäviä. Kysymys on siitä, että puolueidenkin tulee toimia maan lakeja ja omia sääntöjään noudattaen.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (89 kommenttia)

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Missä Paavo, siellä konflikti.

Ilkka Luoma

Harri, luitko ajatuksella Paavon topic-tekstin? Luehan se uudelleen ja jätä tunteet pois - keskity oleelliseen eli uskottavuuteen ... toki kommentointi on vapaata, mutta asiakeskeisenä.

...
Lainaan omaa, toisaalla olevaa kommenttia tähän - liittyen varainhankintaan ja menettelytapoihin, joita puolueet, jotka eivät saa puoluetukea - laillisesti harjoittavat:

" ... ... Esitetty varojen kierrätys on tuttua monelle pienpuolueelle, joilla ei ole mahdollisuutta verovaroista oikeutettuun puoluetukeen, jonka määrä pohjautuu kansanedustajien lukuun.

Ulkoa puolueelle annettu vaalituki usein kierrätetään puolueen kautta ja kiertoon merkitään velkasuhde puolueelta rahan lainaajalle. Idea on siinä, että velka sitten joskus maksettaisiin takaisin, kun puolue saa kansanedustajiensa myötä eduskunnan myöntämiä lakiin perustuvia puolue- yms tukia.

Avustiko Kokoomus Sauli Niinistön vaalikampanjaa? Paljon Kokoomus saa puoluetukea? Onko Kokoomukselle milloinkaan lainattu rahaa vaalityötä varten? ... " -Ilkka Luoma

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Molemmat puolet selittää asiat taas itselleen sopvaksi.

Totuudesta ei sitten tiedä kukaan.

Merkittävistä asiassa on kuitenkin se, että se tärkein, eli äänestäjä on todella kyllästynyt ja lopullisesti kuopannut edes pienen harkintansa kansalaispuoluetta tukea.

Tottahan aina muutama uskollinen löytyy Väyryselle, eikä varmaan kestä kuin hetken kun opetuslapset tähänkin rakkaudella vastaavat.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"Tottahan aina muutama uskollinen löytyy Väyryselle, eikä varmaan kestä kuin hetken kun opetuslapset tähänkin rakkaudella vastaavat."

12 ääntä ei riitä eduskuntavaaleissa.

Ilkka Luoma

180 000 on jo aika hyvä alku - nuo äänet meni Paavolle, ei Kansalaispuolueelle ja Kansalaispuolue eheytetään (näin veikkaisin) takaisin sen alkuperäiselle linjalle - yhteisten asioiden hoitajaksi saman mielisten ryhmänä oli sitten itse perinteellinen "puoluekarttasijoitus liki missä tahansa" eli "politiikan kattojärjestöksi" - oikeastaan kansalaisliikkeeksi tukemaan itsenäisempää Suomea ja suomalaisuutta - "Kapu eli kansanomaisesti Kapteeni" oli hyvä rekisteröidä rp' ksi, jotta myöhemmät ehdokasasettelut onnistuvat kitkattomammin.

Teksti on omaa, eikä tietenkään sido ketään mihinkään - ei edusta Kapun virallista kantaa.

Jukka Alaspää

Petterihän on sossu
Vapaan elatus maahanmuuton kannattaja.
Eninten pitää miettiä,ajatusmailmaa SDP läisillä konklaavi Koiviston ja Demla Seta Halosen jälkeen.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Tässä löytyy heti yksi tukija. Opetuslapseksi en kylläkään ilmoittaudu. Paavo vaan sattuu ajamaan maan ja lastenlasteni tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita. Hän antaa toivoa muutoksen mahdollisuuteen. Itse henkilöstä ei tarvitse eikä pidäkään liikaa tykätä. Nainen radiossa sanoi äänestävänsä Niinistöä, kun tällä on seksikkäimmät silmät. Sellainen asenne johtaa maan tuhoon. Ajatelkaa asioita!

Puolueet ovat vain välineitä asioiden ajamiseen. Niinpä toivon, että Paavo pääsisi Keskustan johtoon ja muuttaisi sen puolueen ohjelmaltaan Kansalaispuolueen kaltaiseksi, jolloin Kansalaispuolue voisikin jäädä Kepun omaksitunnoksi vaikka jäsenjärjestönä. Kansalaispuolueen pitäisi siis kaikin tavoin auttaa Paavoa pääsemään Kepun puheenjohtajaksi. Nyt puoluehallitus on päinvastoin tehnyt Paavolle ja Suomelle rankan karhunpalveluksen julistamalla, että Kansalaispuolue jatkaa joka tapauksessa, vaikka sitä ei tarvittaisikaan.

Uusimmassakin kaplakassa taitaa olla lähinnä totuutta se raadollisin selitys, että kyse on vallasta. Vaikka kuinka pieni porukka, niin aina ilmaantuu ihmisiä, jotka haluavat kalifiksi kalifin paikalle. IPUssakin olen nähnyt monia yrityksiä. Paavohan tuossa blogissaan selittää, että haluaisi kesällä palata puolueen johtoon (jos ei valita Kepun johtoon?), ja kaikki eivät sitä halua.

JA HUOMIO! Paavo kertoo esiin kaivetuista talousasioista, että hän on aikoinaan informoinut menettelystään puolueen johtoa, eikä ole saanut vastalauseita. Luulenpa tämän sähköpostin olevan jatkossa tärkeän asiakirjan.

Tietenkin kirjoittelen tässä vain toistaiseksi saamani informaation varassa, mutta niin tekevät kaikki muutkin.

Ilkka Luoma

Komppaan Mauria tässä täysin.

...
Rahoitusmenettelytapa ei ole tässäkään ennenkuulumaton - se on täysin laillinen tapa hyödyntää pienien resurssien puoluetuetonta toimintaa --- muutoin yksityiskohtien osalta en voi ottaa kantaa - vain yleisenä toteamuksena.

Käyttäjän JukkaKarasti kuva
Jukka Karasti

Näin tavallisen"tallaajan"näkökulmasta
näyttää vaan niiltä esikoulupoikien hiekkalaatikko leikeiltä.
Alkaa pikku hiljaa kyllästyttämään"tämä veron"maksajan rooli.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Paavo Väyrynen koosti häthätää puolueelleen (=itselleen) näennäisen "asiantuntijaporukan" joka oli ainakin omiin silmiini aika huolestuttava kaarti. Sittemmin on varmaan molempien toisiaan kiittäminen että pakka on täysin levällään ja katastrofin ainekset koossa.

Ilkka Luoma

Uskoisin, että luottamus menetetään vain kerran ... seuraava kierros vastuuvalinnoissa varmaankin mietitään tarkemmin. Olisi niin mukava, jos voisi luottaa ihmisiin ... varmaan mietitään.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Kyllä Paavo on luottamuksen menettänyt useasti. Vielä se mies vain sitkuttaa...

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #63

Ainakin kolmen kopla menetti Paavon luottamuksen :)

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Paavo Pohjantähden kunkuksi vihdoin pääsee siel ei epäonni vaivaa vaan on olo verraton ei päivää pilaa Sami eikä Piia ja Tuula.

Käyttäjän HeikkiPaloheimo kuva
Heikki Paloheimo

Paavon mukaan Kattelus, Kilpeläinen ja Komsi pyrkivät tekemään ainutlaatuisesta suoraan demokratiaan perustuvasta parlamenttipuolueesta tavallisen puolueen muiden joukkoon. On päivän selvää, että Paavon johtama puolue ei voi olla tavallinen puolue muiden joukossa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Ihan oikeesti, ketä kiinnosataa joku 0% kannatuksella seilaava pikkupuolue.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Miksi sitten täällä hengailet, jos ei kiinnosta? Yleensä puolueet aloittavat nollasta. Kansalaispuolueella on jo meppi ja kesällä kansanedustaja, monen puolueen unelmatilanne. IPUkin on yrittänyt 24 vuotta eikä yhtään kansanedustajaa, kun ei ole ollut näkyvää vetäjää tai median tukea. Jompi kumpi tarvitaan tai molemmat.

Ilkka Luoma

Lisäksi massiivinen rahakaan ei ole haitaksi - joku voisi verrata yhden äänen hintaa - Niinistö kontra Väyrynen

...

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård Vastaus kommenttiin #108

Totta. Valitettavasti rahan valta ja median valta ovat nykyisin hyvin pitkälle sama asia.

Olli Kankaanpää

42 tuhatta kahvia, poika minkä teit.. Köyhät kyykkyyn.

Ilkka Luoma

Veikkaisin kuitenkin, että senttiä per ääni on aika alhainen - verrattuna esimerkiksi sinällään aivan asiaehdokkaaseen - Matti Vanhaseen tai ruotsalaisten natohaukkaan - Nils Torvaldsiin (natohaukka ilmaistuna huumorilla, mutta vakavuudella)

Juha Hämäläinen

Totuus on yksinkertainen. Sipilä käyttää hajoita ja hallitse politiikkaa kuten roomalaiset aikanaan. Hänellä ei ole mitään moraalia.

Sipilä juoni persujen hajottamisen petturi-Soinin kanssa ja palkitsi nokkamiehet hyvillä pesteillä. Asiahan on päivänselvä.

Nyt Paavon tullessa riesaksi Sipilä on ollut lahjomassa jollain konstilla Kilpeläisen, Katteluksen ja Komsin. Todennäköisesti palkkio on jokin hyvä pesti, johon valintaan Sipilä ja hallitus voivat vaikuttaa.

Eivät nämä kapinalliset ole omin voimin ja yksinään kapinaan ryhtyneet tai edes sitä keksineet. Heiltä on Sipilä kysynyt, jotta ookkona Oulusta ja sitä rataa.

Käyttäjän erkkilaitinen kuva
Erkki Laitinen

Noinhan se lienee mennyt. Tuli vain vesiperä pahemman kerran. Mikään ei onnistunut.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"Totuus on yksinkertainen."
-------------------------------

Totuus todellakin on usein melko yksinkertainen - vaikken nyt tuohon esittämääsi usko tällä hetkellä pätkääkään.

Uskoisin ihmisen yksinkertaisuuteen tässäkin kohtaa eniten. Muita tekijöitä vallanhalu, hyväuskoisuus, jne. jne.

Yksinkertaiset selitykset vaikuttavat tällä hetkellä vakuuttavimmilta.... isommat salaliittoteoriat sitten erikseen. Tosin jätän tähän reilun "Paavo-lisän"... eli ei koskaan tiedä mitä löytyykään...

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Samoilla linjoilla. Katso Rami kommenttini 99 yllä.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #100

"Kolmen koplan" pyrkyryyttä Paavo avasi - tavallansa ja omasta näkökulmastaan, mutta ei ole mikään ihme, että valovoimainen keulakuva avaa "valottomillekin" mahdollisuuksia -yleisenä toteamuksena :)

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Nämä äkilliset puolueesta erottamiset ja kokousaikojen ja paikkojen muutokset kertovat ettei tällä kolmen koplalla ole ollut aikomusta käsitellä asiaa virallisia teitä pitkin.

Kovinkaan monesta ei ole toimimaan liike-elämässä, koska rahan ollessa kyseessä vain harva kykenee säilyttämään objektiivisuutensa. Sama koskee valtaa ja politiikkaa.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Poliitikko ja raha - epäilyttävä yhdistelmä.

Ilkka Luoma

Tuossa yhdistelmässä pyörivät kaikki poliitikot - nyt varsinkin sellaiset, jotka arveluttavasti entisinä kansaedustajina poimivat sopeutusta järjestellyin "palkkatiedoin" ---

Ilkka Luoma

Kilpeläisen poppoo ilmeisesti erotti 30 jäsentä - pitääkö paikkansa? Miksi?

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Mitä ihmettä, pelaako joku muukin poliittista peliä kuin Väyrynen itse?

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Väyrynen itse on tiukasti mukana siinä pelissä.

    »Paavo parka, kovan onnen lapsi,
    sauvaan tartu, Herra meidät hylkäs;
    miero raskas, raskahampi nälkä.»
    ~J.L. Runeberg
Ilkka Luoma

Jyrki Katainen oli varmaankin mitä suurin peluri - jätti eduskunnan, kesken kauden - pakeni EU-Brysseliin - Kokoomuksen kiintiöpaikalle, vaikka se oli tarkoitettu Stubbille, jolle toki jäi ne roskat, mitä Jykke jätti osaltansa jälkeensä ...

Käyttäjän pii3719 kuva
Pertti Ikonen

Harmaalle alueelle jää kysymys, että kuka tässä toimii pääkokkina.

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Nyt taitaa olla hätä Väyrysellä todenteolla kädessä kun yrittää pitkällä vuodatuksella ulkoistaa itsensä. Tuo tilinkäyttöoikeus (=kukkaro omassa perätaskussa) vain itsellä viime vuoden loppuun kuvastaa todellista vallan himoa ja ehkäpä luottamuspulaa muihin kuin itseensä. Kuitenkin vakituinen työpaikka on Brysselissä. Ei "viisaan valtiomiehen" pitäisi tällaiseen ahdinkoon joutua. Mutta kostonhimossa taisi jotain unohtua.....

Ilkka Luoma

Mikäli omien varojen käyttö on tuolla tasolla, mitä topicissa mainitaan, niin on ymmärrettävää, että haluaa katsoa varojen perään ... mutta katsotaan mitä tapahtuu.

...
180 000 ääntä on kuitenkin kova fakta.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"180 000 ääntä on kuitenkin kova fakta."

Jopa 6% annetuista äänistä; huimaa.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #35

Mistä Harri johtuu tuo sinun liki ilmiselvä ja kovin rujolta näyttävä väyryskatkeruus?

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #39

2012 presidentinvaaleissa Väyrynen sai 536 555 ääntä eli noin 17,5 prosenttia annetuista äänistä. Väyrysen huulilta luettavissa ollut "perkele" kun viimeisimmän presidentinvaalien ennakkoäänet ilmoitettiin kertoi kaiken.

Väyrysen nykyinen riitely itse perustamansa ompeluseuran kanssa herättää lähinnä säälinsekaisia tunteita. Se ei oikeastaan ole enää edes kiinnostavaa, ainoastaan surullista.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #39

Katkeruus? Pikemminkin myötähäpeä.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #66

Myötähäpeässä ei tarvitse käyttää katkeruuden ivallisia sanoja :)

Juha Hämäläinen

Kertomasi vaikuttaa osatotuudelta. Väyrynen on kertonut vaatineensa muidenkin ottavan tilinkäyttöoikeudet. Hänellä on siitä email tallessa. Muu johtokopla ei tähän suostunut. Eikä tilinkäyttöoikeudet tee ketään syylliseksi mihinkään.

Sinulla on liikaa oletuksia.

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

"on kertonut vaatineensa". Siitä löytynee kirjaus hallituksen pöytäkirjasta/esityslistasta. Jos sellaista ei ole - meileillä yms. ei ole mitään merkitystä. Sen verran luulisi Hämäläisenkin tajuavan.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #64

email kelpaa todisteeksi, jos siinä näkyvät tietyt merkit ja tiedot ...

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen Vastaus kommenttiin #81
Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #86

Käräjillä ja Hovissa on usein esitetty sähköposteja todisteina - ja ne ovat hyväksytty ...

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen Vastaus kommenttiin #115

Tilinkäyttöoikeuksia ei jaeta yhden henkilön toimesta sähköpostissa. Kysy vaikka pankista.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #120

Kaksi eri asiaa - sähköpostin kelpaavuus yleensä todisteena ja itse sähköpostin sisältö - tilinkäyttöoikeus merkitään hallituksen pöytäkirjaan tai jo perustavan kokouksen pöytäkirjaankin se on mahdollista kirjata.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tällaisille tilanteille on tyypillistä, että sitä osapuolta uskotaan, jota kulloinkin kuunnellaan.

Ulkopuolisilla ei voi olla mitään käsitystä siitä kumpi osapuoli on oikeassa kokousten ja päätösten laillisuutta tai laittomuutta koskien, mutta itse varojen käytön ja siirojen suhteen ihmettelin kyllä heti alunperin julkisuuteen esitettyä syytöstä rahakähminnästä.

Presidentinvaalikampanja nielee rahaa ja kun kukaan ei ole edes väittänyt etteikö kyseistä 38000 euroa olisi jouduttu käyttämään kampanjarahoitukseen, ne varat on käytetty "puolueen" hyväksi siitä riippumatta mikä niiden alkuperä on ollut ja miten rahansiirrot on toteutettu. Ymmärtääkseni puoluejohto on nyt kieltäytynyt myöntämästä velkasuhteen olemassa oloa sille taholle, josta rahat ovat peräisin.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Kaikkien suomalaisten puolueiden ruumiinavaukset tulisi saada tällaisiksi julkisiksi mediatapahtumiksi, joissa poliittinen läpinäkyvyys nostaa kansalaisten uskoa puolueiden ja politiikkojen pyyteettömyyteen suomalaisen yhteiskunnan ylösrakennustyössä :)

Ilkka Luoma

Juuri näin:

Itse presidenttivaaleissa liian vähälle jääneet, jopa median peittelemät aihealueet:

1. Nato-isäntämaa pöytäkirja ja sen taustat
2. Suomen ujutus EY-kansanäänestyksestä EU' hun - salaten kansanäänestyksessä markan ja itsenäisen Suomen Pankin menetys,

... olisivat ansainneet yhtä syvällisen penkomisen kuin nyt tämä Kapun eli Kapteenin noihin nähden mikrotilanne ;)

Juha Hämäläinen

Salailu on aina kansaa vastaan poikkeuksetta.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #56

Kuten markka ja Suomen Pankki - EY-kansanäänestyksessä - tässä erityisen tarkka seloste tapahtuneista tosiasioista - eduskunnan valiokuntien diaareineen ---

sunnuntaina, joulukuuta 17, 2017
Väyrysen kiusalliset esillenostot – EMU ja Nato-Isäntämaa
~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2017/12/vayrysen-ki... -

...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Käräjäoikeuden tulevat ratkaisut ovat periaatteellisesti hyvin merkittäviä. Kysymys on siitä, että puolueidenkin tulee toimia maan lakeja ja omia sääntöjään noudattaen."

Hakeeko Paavo tällä kaikella ennakkopäätösluonteista ratkaisua Keskustan puheenjohtajakisaa varten?... Jää nähtäväksi.

Käyttäjän PetteriTerho kuva
Petteri Terho

Paavon esikuvan, UKKn sanoin, saatanan tunarit... ja tunarilla tässä tarkoitan Väyrystä... eikö tämä pelleily jo nolota???

Juha Hämäläinen

Petteri on hyvä ja erittelee mitä Väyrynen on tehnyt väärin. Tuskin tiedät. Mutta tunnereaktio on kova. Varmaan parasta odottaa kunnes asia tutkittu. Tutkimatta se ei taatusti jää.

Ilkka Luoma

Juuri näin - malttia - ensin tutkitaan, sitten hutkitaan, mutta ketä?! Jos hutkitaan.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Tälläistä jälkeä syntyy, kun ihminen kuvittelee olevansa korvaamaton. Aikanaan saimme "nauttia" tästä ilmiöstä pres. Kekkosen aikakaudella. Kekkonen uskotteli itselleen ja myös häntä hännystäneille, että maamme ajautuu sekasortoon jos hän ei jatka aina vaan presidenttinä. Mutta kuinka kävikään, hänen terveytensä petti ja pakotti hänet luopumaan pres. tehtävästään, ja sen seurauksena Suomi palasi takaisin parlamentettarismiin ja asemoi itsensä länteen ja suhteet itäiseen naapuriin muuttui sellaiseksi millaista sen kuuluukin olla. Väyrynen haluaisi palata aikaan jolloin Suomi otti toimintaohjeet Kremlistä, kiitos ei.

Ilkka Luoma

Aikanaan pr. Kekkonen pystyi sanomaan Kremlin sotaharjoituskosiskeluihn - maahamme - Kiitos ei, ja se oli siinä. Nyt US tulee maahamme sotakoneineen itse itsensä kutsuen - niin, mistä me niitä ohjeita vastaanotamme?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Vankilassakin on paljon syyttömiä, kysykää vaikka niiltä, kaikki on oikeusmurhan väärien todisteiden perusteella tuomittuja.

Periaatteessahan on sama, mitä tällainen mikropuolue keskenään häärää, huvittavaa seurattavaa on tietysti, mutta mitään merkitystä ei ole Väyrysellä, eikä kanslaispuolueella päätöksentekoon.

On todella hyvä asia, että Väyrynen pysyy mahdollisimman kaukana päätöksenteosta, ja sinne nurkkaanhan hän on itsensä ajanut.

Sitäpaitsi siniset on verrattuna tähän kanslaispuolueeseen jättikokoinen ja suuri puolue, siinä vähän mittakaavaa tämänkin shown merkityksellisyyteen.

Käyttäjän TuomoHirvi kuva
Tuomo Hirvi

Nyt mopo keulii Paavolla ja pahasti. Olisit siis halunnut edistettävän omaa "uraasi" panostamatta itse siihen. Et ollut kansalaispuolueen ehdokas. Sanoit olleesi kansanliikkeen ehdokas. Ei sinun jutuistasi ota selvää "erkkikään". Kansalaispuolueella on ymmärtääkseni toimiva johto ja itse olet "asiantuntijat" pyytänyt. Nyt et ymmärrä mitä on demokratia.

Nyt haukut kaikkia. Ilman lehtiliitteitä et olisi ollut presidenttiehdokas. Se on kiistaton totuus. Väität olevasi Keskusta rp:n puheenjohtajaehdokas. Millä eväillä.

No aikasi on ollut ja mennyt. Kansalaispuolueesikin sotkit. Ei sinuun usko enää kukaan. Ainakaan minä.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Lainaan sinulle 50000 euroa velkakirjaa vastaan, sen jälkeen otan tililtäsi, johon minulla on käyttöoikeus, sen 50000 euroa. Lopputuloksena minulla on taas omat rahani, mutta sinä olet minulle 50000 euroa velkaa :)

Paavo on fiksu :)

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Tämä kuvio tuli ensimmäisenä mieleen. Toki taustalla (alussa) on ollut luja usko suureen lahjoittajajoukkoon. Ja siitähän se hätä tulikin. Rahaa laitettiin vuoden lopussa ja 2018 alussa kunnolla haisemaan. Ja nyt sitten haisee. Kaikki kun pitää kirjata pöytäkirjoihin etukäteen. Rahan ottaminen ja antaminen. Siis etukäteen. Ja tietenkin vakuudet. Olisiko käynyt niin, että vakuudet ovat hallituksen jäsenien perätaskuissa ja käsilaukuissa. Kuka lienee tilin/toiminnantarkastaja?? Olisiko jäänyt konsultoimatta?

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Väyrynen taisi uskoa mukimyyntiinsäkin, paljonkohan mahtoi enää myydä.

https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-200000...

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Paavon rahanpesu-kierrätys-härvelöinti ei kyllä minulle aukene. Miksi Paavon piti siirtää rahat lainana puolueeelle ja sen jälkeen nostaa raha itselleen kampanjatukena?

Raha ei mitenkään lisääntynyt. Tuskin puolueellakaan on intoa maksaa lainaansa takaisin. Kukahan nuo velkakirjat on puolueen puolesta hyväksynyt?

Mutta itse Katteluksen-Kilpeläisen-Komsin omalaatuisesta ristiretkestä: Miksi Paavo yritettiin erottaa perustamastaan puolueesta? Mitä ihmettä Kansalaispuolue olisi ilman Väyrystä? Montako valtuustopaikkaa sillä voisi olla kuntavaalien jälkeen? Eduskuntavaaleissa eikä maakuntavaaleissa se ei saisi tietenkään yhtään edustajaa. Paavon ollessa ehdokkaana se saanee molemmissa yhden paikan. Ja Keminmaan valtuustoon kolme valtuutettua.

Paavon selvitys näyttää varsin aukottomalta. Hän on elänyt niin, että hän on hallinnut täydellisesti kolmea eri yhdistystä. Niinhän hän tosiasiallisesti onkin. Jos Paavo lainaa rahaa itseltään itselleen ja kuvittelee olevansa itse velkasuhteessa, hän pitäköön kuvitelmansa.

Paavo toki hölmöili pahemman kerran Kansalaispuolue-virityksellään. Parlamentaariseen jäsenyyteen ei sortunut mukaan yksikään aktiivipoliitikko. Sen jälkeen Paavo haali itselleen asiantuntijajäsenkoneiston. Laarin pohjalta kaavittaessa joukkoon tarttui kovin epämääräinen porukka. Asiantuntijajäsenten kirjoittelu tällä alustalla on näyttänyt, että Paavon kouraan oli tarttunut koko kourallinen sitä itseään.

Nyt meillä on edessä hassunhauska oikeussalidraama. Paavo vastaan asiantuntijat. On selvää, ettei asiantuntijajäsenporukalla homma tule kestämään näpeissä. Tukea kun saavat vain toinen toiseltaan. Kattelus-Komsi-Kilpeläinen perustakoon omat puolueensa ja leikkiköön omassa hiekkalaatikossaan sellaista puolueorganisaatiohässäkkää kuin katsovat hyväksi. Paavo olkoon Kansalaispuolueen kiistaton kuningas ja yksinvaltias. Kun kannatus on Keminmaalla 30% ja koko Lapissa 10 %, paikka parlamenttiin saattaa olla käden ulottuvilla.

On tästä tämän viikon näytelmästä yksi hyvä puoli: Paavo pysyy kansan huulilla ainakin ensi viikon.

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

"Miksi Paavon piti siirtää rahat lainana puolueeelle ja sen jälkeen nostaa raha itselleen kampanjatukena?"

Johtuisko siitä että puolue voi kerätä rahoitusta ja maksaa velkasa takaisin Väyryselle... mitäs kummallista siinä on?

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Silloin pitää olla reaalivakuus. Eikä sekään riitä, koska oma pääoma mennee (?) tässä tapauksessa pakkaselle. Eikä taida olla toiminta muutenkaan hyvän hallintotavan mukaista. PÖytäkirjat tulevat ratkaisemaan, kenen perätaskulle tai käsilaukulle mennään. Vai ymmärtääkö Reinikka näitä varsin yksinkertaisia yhdistyselämän/yrityselämän sääntöjä. Jos on pätevä tilintarkastaja/toiminnantarkastaja - hänellä on vastuu käydä tilit lävitse ja antaa lausuntonsa.

Erityisesti tässä tultaneen vaikeaan yhtälöön kun asianosainen itse antaa lainaa ja ottaa avustuksia. Tälle on kyllä ihan juridinen käsite. Mutta ei nyt vielä lausuta ääneen. Antaa oikeuden selvittää tai parempi kun osapuolet sopivat asiansa kiireenvilkkaa. Pankit antavat hlö-kohtaista lainaa vakuutta vastaan.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #87

Tukiyhdistys lainasi, Kapu otti lainan ja avusti valitsijayhdistystä - yksinkertaista kuin heinän teko ... kun en tunne lainakirjan sisältöä, mutta en hämmästyisi, jos siellä olisi maininta mahdollisten myöhempien puoluetukien käytöstä lainan takaisinmaksuun.

Kapu hyötyi suuresti Väyrysen ehdokkuudesta, sai näkyvyyttä ja sai välillisesti Paavon kautta 180 000 äänestäjäkandidaattia, jonka myötä oli helpompi rakentaa maan kattava organisaatio - piireineen. Molemmin puolinen hyöty ... entä nyt?

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

On tuolla Paavolla käsittämätön usko kekkos-itseensä. Paavo on menettänyt kaiken uskottavuutensa kaikkiin mihin nyt sitten tarttuukin. Ei kun kirjaa taas kirjoittamaan "totuuksista", joita kukaan muu ei tahdo ymmärtää kuin Paavi itse.

Ilkka Luoma

Kansan syviä rivejä juuri kiinnostaa Väyrysen tietämys Kekkosesta - jostain syystä Paavo ei ole kovin tarkoin kertonut mitä kaikkea Kekkonen oli hänelle kertonut epäilemättä monissa tapaamisissa.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Piia Kattelus, Sami Kilpeläinen ja Tuula Komsi; kolme hyvämaineiseksi tunnettua henkilöä on nyt kovasti syytettyinä. Miten tähän on tultu?

Paljoltahan olisi vältytty, jos Suomen kansa olisi jo edes joskus ymmärtänyt äänestää tri Väyrysen presidentiksi. Nyt toivo lepää Keskustan jäsenistön varassa, että puolueen ja maan kurssiin saadaan iso muutos.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Ministeriön vaalijohtaja Paavo Väyrysen ja kansalaispuolueen sekavasta tilanteesta: "Ongelmat ratkoo käräjäoikeus"

Kansalaispuolueella on kaksi kilpailevaa puoluehallitusta. Riita saattaa ratketa vasta oikeusteitse. Lauantaina erotettu Paavo Väyrynen aikoo taistella asemastaan puolueessa.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/ministerion-vaali...

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Kaikki varmaan selviää aikanaan. Täällä näyttää olevan paljon nk. hyviä ihmisiä, joilla on mandaatti heittää se ensimmäinen kivi.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Minulla on itseni antama mandaatti. Mandaattini turvin olen nakellut kiviä Väyrysen, Katteluksen, Kilpeläisen ja Komsinkin niskaan.

Minulla on paitsi tuo mandaattini, myös koko taskullinen kesällä kerättyjä pikkukiviä nakeltavaksi. Nakkaan yhden Laineellekin.

Käyttäjän VilhoKinnunen kuva
Vilho Kinnunen

Mikäs tässä kiikastaa. Paavo Väyrynen on käyttänyt omia rahojaan omaan vaalikampanjaansa. Tämä on täysin rehellistä. Kaikki muut presidenttiehdokkaat kävivät kampanjaansa muiden rahoilla.
Harvinaisen rehellinen mies. Voin hyvin äänestää tulevaisuudessakin.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Kahdella äänellä ei pitkälle pääse.

Ilkka Luoma

180.000 pääsi neljänneksi - ja Matti Vanhasen edelle.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #89

Ainakin kolme on joukosta lähtenyt, ja lisäksi ehkä yksi kokonainen puolueellinen.

Ilkka Luoma

Kansalaispuolueella ei ollut puoluetukea käytössään - koska ei kansanedustajiakaan. Monet pienpuolueet toimivat samoin kuin Paavo - lainataan omista tai tutuilta/sukulaisilta - osaksi lahjoitetaan omista - nythän tukiyhdistys lainasi Kapulle, joka avusti valitsijayhdistystä - Kapulle velka, idealla, että jos/ kun Kapu saa kansanedustajia, alkaa puoluetuet hyrrätä ja näin voitaisiin maksaa ainakin osa takaisin - rehellinen ja laillinen tapa. Tuskin koroista puhuttiin mitään tai tarkoista eräpäivistä ...

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Kenen kanssa Väyrynen sopi näistä lainoista? Itsensä vai jonkun muun?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #92

Sillä ei ole kovin suurta merkitystä kuka niistä on sopinut ja kenen kanssa. Riittää, että paperit on asianmukaisesti laadittu.

Väyrynenhän on ollut puolueen perustaja ja hänellä oli tilinkäyttöoikeudet. Porukka on ollut pieni eikä erilaisista muodollisuuksista valtuutuksien kannalta varmaan ole siinä vaiheessa katsottu kovin tarkkaan olleen syytä edes sopia.

Vaikka suhtaudunkin hänen ehdokkuuteensa ja kaikenlaiseen toimintaansa samalla varauksella kuin useimmat tänne kommentoijat, niin totuus on silti syytä ymmärtää ja hyväksyä. Tässä keississä on ilmiselvästi taustalla henkilösuhteet eikä mikään muu.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #92

Omien sanojensa mukaan jo ennen rahoitusjärjestelyjen alkamista.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #92
Ilkka Luoma

Näin tekee moni - moni muukin ja kysyy samalla millainen hinta per ääni muodostui niin Niinistölle kuin Väyryselle.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Se mikä ihmetyttää on ettei kukaan kaipaa Paavon kommentteja keskusteluun, ei edes Ärhimmäen.
Paavot tunnetaan ja tiedetään heidän mieluummin puhuvan itselleen.
Ei edes odoteta keskustelua kansan kanssa, enää.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Väyrysen ensisijainen somekanava on hänen oma bloginsa, jonne kirjoitetuista postauksista sitten kopioidaan osa erilaisille muille forumeille, kuten tänne Usariin. Siksi hän ei välttämättä seuraa juuri tätä meidän keskusteluamme.

https://www.paavovayrynen.fi/2018/03/04/meneillaan...

Ilkka Luoma

Ulkopuolisen ajatuksia itse Kansalaispuolueesta - ja meneillään olevasta valtataistelusta ---

...
Politiikan hoidon innovaatio – ”Kapteeni* hoitaa homman”
4.3.2018 16:02

" ... Kansalaispuolue oli alkujaan politiikan suuri innovaatio, sillä se irtautui perinteellisestä puoluepolitiikasta keskittyen luomaan pohjaa – betonipohjaa kestävyytenä, kun rakennetaan saman mielisten yhteisöä – kansanliikettä nostamaan Suomi takaisin itsenäisemmäksi ja riippumattomammaksi maailman myllerryksistä, joita nyt nousee siellä ja tuolla [1.

Nyt pintaan nousi uutislähetys [2, median sen kummemmin miettimättä, mitä on minkäkin takana. Paavo Väyrysen ajatusmaailma koki petoksen valittujen taholta – viralliseksi irtautumissyyksi saatiin varainkeruu, lainoitus ja avustus – oli kysymys siitä, miten kerätään/saadaan/ lainataan ja markkinoidaan, jotta järjestyvät tarvittavat varat korttikeräykseen ja itse Väyrysen presidenttikampanjaan – vaaleihin 2018.


[* Kapteeni – Kapu eli Kansalaispuolue
[2 ” … Puolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen perustelee erottamista taloudellisilla epäselvyyksillä ja sillä, että Väyrynen pyrki keskustan puheenjohtajaksi. Paavo Väyrynen kiistää väitteet taloudellisista väärinkäytöksistä … ” -HS ~ https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005589852.html -

Tulos - 180 000 suomalaista valitsi Väyrysen

Tulos on hyvä, kun huomioidaan takamatkalta lähtö. Kiitos kuuluu kansan syville riveille, joista lähti mukaan moni korttien ja nimien kerääjä – pyyteettä! Toki tarvittiin rahaa, ja keräys- ja vaalikampanjarahaa saadaan monin eri tavoin – lähinnä perinteellisten osalta puoluetuesta, ja he/ne, joille ei siunaannu lakiin perustuvaa puoluetukea, on ideoiden hankintatavoista oltava päättäväisiä.

Jokainen saatu kortti ja ääni maksavat aina jotain – Paavon kampanjassa hinta per kortti ja per ääni lienevät hyötysuhteiltaan hyvät, elleivät jopa erinomaiset (?) ... "

Jatkuu ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251759-... - alta

.

Käyttäjän jonirikkola kuva
Joni Rikkola

MInä en usko yhdenkään poliitikonretkun sepustuksia laitaan enkä toiseen. Takit kääntvät, korruptio, valehteleua, laittomuudet, lahjonta, ylimielisyys, tyhmyys, takakonttikuljetuksia, moraalittomuutta...
Suomen poliitikot saisi laittaa viemäriin, mutta viemäri likaantuisivat.

Ja väyrynen - Ne Suomen lait on keskusta ja kokoomus rukanneet sellaisiksi, ettei niillä ole enää mitään virkaa kuin kansalaisten ahdisteluun. Täynnä porvarin mentäviä mentäviä reikiä ja homman aloitti Vanhanen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset