Paavo Väyrynen www.paavovayrynen.fi

Vallan väärinkäytöstä kansan valtaan

Edustuksellinen demokratia ei toimi Suomessa. Valtavirran puolueet ja poliitikot eivät edes puhu niistä asioista, joita kansan enemmistö pitää tärkeimpinä. Tämä on keskeinen syy siihen, että suuri osa kansalaisista ei käytä äänioikeuttaan.

Kun ryhdyin kesällä 2015 toimintaan suomalaisen kansanvallan pelastamiseksi, en voinut ennalta aavistaa millaisia vaikeuksia joutuisin kohtaamaan.

Viime kuukausina olen törmännyt suoranaiseen vallan väärinkäyttöön Suomen poliittisessa järjestelmässä ja joukkoviestinnässä.

Kaiken tietävä Wikipedia määrittelee vallan väärinkäytön näin:

”Vallan väärinkäyttö on käsite, jolla tarkoitetaan erilaisia valta-aseman väärinkäytöksiä joihin henkilöt saattavat sortua saadessaan valtaa. Alkujaan oikeusvaltion idea kehittyi vastaamaan mielivaltaiseen ja ennalta ennustamattomaan hallintoon ja lainkäyttöön.

”Hallintoa vastustava oppositio ja vallan vahtikoirana toimiva kriittinen vallankäyttäjistä riippumaton media vähentävät vallan väärinkäyttöä. Vallan väärinkäyttöä mahdollistavat opposition kukistaminen ja lehdistön kontrolli sekä lehdistön sensuuri.

Ensimmäinen hankkeeni oli kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Se sai tuekseen yli 53 000 allekirjoittajaa.

Eduskunnassa valiokunnat kuulivat asiantuntijoita. Talousvaliokunta antoi lausuntonsa, ja perustuslakivaliokunta aloitti oman mietintöluonnoksensa käsittelemisen. Aivan yllättäen se kuitenkin päätti, ettei mietintöä laaditakaan eikä sitä viedä täysistuntokäsittelyyn.

Päätös oli yksimielinen, ja sitä ajoi erityisesti Perussuomalaisten valiokuntaryhmä. Kerrotaan, että syynä oli pääministerin uhkaus, jonka mukaan yhdenkin hallituspuolueen edustajan aloitteen puolesta täysistunnossa antama ääni johtaisi hallituksen hajoamiseen.

                                                                 x  x  x

Syksyn 2015 mittaan kävi ilmi, että en pystynyt enää edes oman puolueeni Keskustan kautta edistämään itselleni tärkeimpiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Tammikuun lopulla 2016 ilmoitin, että jättäydyn sivuun Keskustan puolue-elinten työskentelystä. Kun tämäkään ei saanut aikaan edes keskustelua puolueen linjasta, päätin perustaa uuden puolueen, Kansalaispuolueen, tavoitteitani ajamaan.   

Vallanpitäjät ja valtamedia ovat sittemmin tehneet kaiken mahdollisen torjuakseen kohtaamansa haasteen.

Kansalaispuolueen kannattajakorttien keräämistä pyrittiin vaikeuttamaan. Kun puolue laittomia keinoja käyttäen kaapattiin, valtamedia tuki vallan anastajia.

Keväällä 2018 tein viimeisen yritykseni palauttaa Keskusta alkiolaisille, talonpoikaisille ja kekkoslaisille juurilleen. Vallanpitäjät sen valtamedian suosiollisella tuella torjuivat.

Viime vuoden presidentinvaaleista oli vähällä tulla vallanpitäjien ja valtamedian sopupeli.

Pääsin kuitenkin mukaan kansalaisliikkeen ehdokkaana. Tämä ei ollut helppoa, sillä valtamediassa emme saaneet mitään sellaista julkisuutta, joka olisi edesauttanut kannattajakorttien keräämistä.

Ehdokkuuteni myötä vaalikeskusteluihin tulivat mukaan tärkeimmät teemat: Suomen itsenäisyys ja puolueettomuus, hallittu maahanmuuttopolitiikka ja sisäpolitiikan oikeistosuuntauksen katkaiseminen.

Valtamedia puolusti vallanpitäjiä. ”Faktantarkastajat” riensivät journalismin sääntöjä rikkoen puolustamaan vallanpitäjien linjaa ja toimintaa.

                                                                 x  x  x

Heinäkuussa perustamani Seitsemän tähden liike on ollut uutispimennossa. Jälleen valtamedia vaikeutti kannattajakorttien keräämistä vaikenemalla kaikesta toiminnastamme ja kannanotoistamme.

Eduskuntaryhmämme kesäkokouksen tiedotustilaisuuteen ei tullut yhtään toimittajaa.

Syksyllä kirjoitin hyvin uutisarvoisen kirjan ”Terve Suomi”. Julkistamistilaisuuteen tuli yksi toimittaja.

Sen jälkeen, kun Tähtiliike oli merkitty puoluerekisteriin, järjestimme 2.1.2019 tiedotustilaisuuden. Paikalla oli kaksi toimittajaa.

TV-kameroita ei tiedotustilaisuuksissamme ole näkynyt.

Viime maanantaina julkaisimme 70 ensimmäistä kansanedustajaehdokastamme. Nyt paikalla oli ruotsinkielisten TV-uutisten kamera, mutta juttua toimittaja ei tehnyt.

Tätä kaikkea voi verrata siihen julkisuuteen, jota Liike Nyt! on saanut osakseen. Mutta se onkin vallanpitäjien ja valtamedian vaaraton sylikoira.

                                                                 x  x  x

Kesäkuussa 2018 palasin eduskuntaan voidakseni vaikuttaa Suomen politiikan suuntaan. Ajattelin erityisesti, että voisin oman eduskuntaryhmäni kautta päästä mukaan poliittiseen keskusteluun.

Olen kokenut pahan pettymyksen. Eduskunnan työhön on kehitetty sääntöjä, joiden perusteella minut on suljettu lähes tyystin julkisuuden ulkopuolelle.

Edes hieman julkisuutta olisi mahdollista saada kyselytunneilla. Kesän ja syksyn mittaan en saanut juuri lainkaan puheenvuoroja. Oman kysymyksen saattoi ehkä esittää televisiointiajan päätyttyä.

Sitten kerrottiin, että tammikuun alusta lähtien YLE ryhtyy televisioimaan koko kyselyistunnon. Ensimmäisellä kyselytunnilla 10.1. olisin voinut esittää kysymyksen, mutta vasta televisioinnin päätyttyä. En esittänyt.

Viikko sitten sain esittää lisäkysymyksen maahanmuutosta, mutta oman tärkeän kysymykseni Brexitistä ja EU:n tulevaisuudesta sain esittää vasta juuri televisioinnin päättyessä.

Tiistaina 15.1. järjestettiin eduskuntaryhmien neuvottelu seksuaalirikosten ehkäisemisestä. Tähtiliikkeen eduskuntaryhmää ei kutsuttu mukaan. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan perusteena oli se, että meillä on vähemmän kuin kolme kansanedustajaa.

Meidät siis pyritään sulkemaan myös päätöksenteon ulkopuolelle uusia keinotekoisia sääntöjä käyttäen.

Wikipedian mukaan oikeusvaltion idea kehittyi alkujaan ”vastaamaan mielivaltaiseen ja ennalta ennustamattomaan hallintoon ja lainkäyttöön”. Tällaista eduskunnassa nyt harjoitetaan.

                                                                 x  x  x

Samaan sortuu myös eduskunnan valvonnassa toimiva ja verovaroin rahoitettava Yleisradio.

Kirjoitin 18.1. uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajalle Jouko Jokiselle kirjeen, jossa pyysin, että Seitsemän tähden liikkeelle uutena eduskuntapuolueena osoitetaan oma puoluepäivä. Perustelin pyyntöä sillä, että muille eduskuntapuolueille oli 12.12.2018 arvottu puheenjohtajan puhe- ja vaalitenttipäivä.

Eilen sain Jokisen vastauksen:

”Mainitsemanne arvonta tehtiin eduskuntavaaleja ja Yleisradion erityisiä vaaliohjelmia koskevan hallintoneuvoston tekemän päätöksen perusteella. Hallintoneuvoston kokous oli 4. joulukuuta 2018.

Päätös perustui lakiin yleisradiosta, puoluelakiin sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiin ohjeisiin. Päätöksen perusteella arvonnan mukaisiin vaaliohjelmiin osallistuvat hallintoneuvoston päätöksentekohetkellä rekisteröidyt puolueet, joilla on useampi kuin yksi kansanedustaja tämän hetken eduskunnassa.”

Hallintoneuvostossa vallanpitäjät räätälöivät siis juuri ennen Tähtiliikkeen merkitsemistä puoluerekisteriin uuden säännön, jolla meiltä evättiin eduskuntapuolueen puheenjohtajan puhe- ja vaalitenttipäivä.

Edellytämme, että olemme tasavertaisesti mukana eduskuntapuolueiden puheenjohtajille järjestettävissä vaalikeskusteluissa ja muissa vaaliohjelmissa.

Muussa mediassa linjaa haetaan. Helsingin Sanomissa kirjoitetaan edelleen yhdeksästä eduskuntapuolueesta, vaikka meitä on kymmenen. Maaseudun Tulevaisuus ja Ilta-Sanomat sentään ottivat meidät mukaan vaalikeskusteluihin.

Varsikin kaupallisen median toiminta ihmetyttää. Tiedän, että vaatimattomalla persoonallani on suuri huomioarvo. Politikointi näyttää ylittävän jopa ansaintalogiikan.

                                                                 x  x  x

Mistä tässä syrjinnässä on kysymys?

Kun palasin eduskuntaan, sanoin, että olen oppositiossa sekä hallitusta että oppositiota vastaan. Oppositio on tukenut ja tukee hallitusta monissa sellaisissa asioissa, joissa olen molempien kanssa vahvasti eri mieltä. 

Nykyisessä eduskunnassa on useita ”elefantteja”, asioita, joista ei haluta edes puhua. Ne ovat ratkaisuja ja linjanvetoja, joista vallanpitäjät – sekä hallituksessa että oppositiossa - ovat olleet laajalti yhtä mieltä ja joita valtamedia on tukenut.

Niitä ovat:

  • Suomen liukuminen kohti sotilaallista liittoutumista,

  • Suomen itsenäisyyden kaventuminen ylikansallisen yhdentymisen kautta,

  • eurojäsenyyden Suomelle aiheuttama vahinko ja siihen liittyvät uhkakuvat,

  • hallitsematon maahanmuutto erityisesti syksyllä 2015,

  • keskittävä aluepolitiikka ja

  • eriarvoisuuden lisääntyminen.

Vallanpitäjät ja valtamedia pyrkivät ohjaamaan vaalikeskustelut vain ilmastonmuutokseen ja maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin. Tällä huomio pyritään suuntaamaan sivuun niistä asioista, joita kansan enemmistö pitää tärkeimpinä.

Nyt mittani on tullut täyteen.

En aio käydä eduskuntavaaleja niillä pelisäännöillä, jotka valtaapitävät ja valtamedia ovat määränneet. Kun en saa sanomaani äänestäjien tietoon eduskuntatyön ja julkisten tiedotusvälineiden kautta, minun on lähdettävä tapaamaan äänestäjiä heidän kotikonnuillaan.

Olen päättänyt vetäytyä osittain eduskuntatyöstä. Jättäydyn pois eduskunnan täysistunnoista torstaisin, jolloin yleensä ei ole äänestyksiä. Käytän torstait yleisötilaisuuksiin.

Jättäydyn siis tästä päivästä lähtien pois eduskunnan kyselytunneilta. Ryhdyn järjestämään torstaisin omia kysely- ja vastaustuntejani eri puolilla Suomea.

Eduskunnan työkauden aikana ehdin järjestämään kysely- ja vastaustunteja seitsemänä torstaina. Viiden torstain tilaisuudet toteutuvat ennen ehdokaslistojen jättämistä, joten voin käyttää ne myös ehdokkaiden hankintaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän AaroKustaanheimo kuva
Aaro Kustaanheimo

Mielestäni vallan kolmijako-oppikaan ei toteudu Suomessa kunnolla, koska lainvalmisteluvaltaa on sellaisilla tahoilla ja henkilöillä, joilla on myös toimeenpanovaltaa. http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Täällä olisi Puheenvuoro valmiina niitä 60 (vai oliko ylikin?) kansanedustajaehdokasta varten. Voisivat tulla edes peukuttamaan Paavoa.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Börje Börgelssonia emme kuitenkaan näe peukuttamassa vaikka muut varmasti voisivat tullakin.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ihan järki-ihmisiä näyttää olevan Tähtiliikkeen listoilla eri puolella Suomea.

Liitän ne tähän, koska useat ovat niitä kyselleet ja media - ihan kuin Paavo kertoo - ei niitä julkaise:

"Tässä alla SEITSEMÄN TÄHDEN LIIKE R.P. eduskuntavaaliehdokkaat:

HELSINGIN VAALIPIIRI

Kuvataiteilija Teemu von Boehm, Helsinki
Yrittäjä, ammattimainen autonkuljettaja Kari Haapasalo, Helsinki
Lehtori Mika Huovinen, Helsinki
Konduktööri Toni Hämäläinen, Helsinki
Myyntineuvottelija, myyjä Pasi Laitinen, Helsinki
Valt. tri, BBA Venäjä-asiantuntija Ilmari Larjavaara, Helsinki
Tekniikan tohtori, arkkitehti Tapani Launis, Helsinki
Eduskuntaryhmän pääsihteeri Harri Lindell, Helsinki
Kiina- ja ympäristökonsultti Ilkka Luoma, Helsinki
Radiotoimittaja Jarmo Suomi, Helsinki
Opiskelija Ari Salo, Helsinki

UUDENMAAN VAALIPIIRI

Kauppateknikko, kansalaisaktiivi Tiina Arlin, Vantaa
Tuotekehityspäällikkö Markku Autero, Hanko
Lakimies Niku Hinkka, Espoo
Opiskelija Stefan Holm, Espoo
Yrittäjä, insinööri Hannu Hämäläinen, Espoo
Yrittäjä Heikki Järvenkylä, Lohja
TkT, innovaatioasiantuntija Jukka Leppälahti, Kerava
Kiinteistövälittäjä,LKV Kimmo Moilanen, Vantaa
Kansalaisaktivisti Kaija Olin-Arvola, Raasepori
Yrittäjä Valo Pakkanen, Lohja
Hydrauliikka-asentaja Mikko Partanen, Vantaa
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Sami Ronkola, Vantaa
Yrittäjä Evgeni Sarelainen, Vantaa
Toimittaja Terttu Savola, Espoo
FT, toimitusjohtaja Hannu L. Suominen, Espoo
Kansanedustaja, VTT Paavo Väyrynen, Helsinki
Erityisammattimies Pekka Weck, Nummela

VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI

HSE asiantuntija, FM
Janne Ahonen. Parainen
Ekonomi, LKV Kristiina Ilmarinen, Salo

SATAKUNNAN VAALIPIIRI

Agrologi Katri Aalto, Ulvila
Eläkeläinen, yrittäjä Seija Irmeli Helake, Kokemäki
Eläkkeensaaja Juha Männistö, Nakkila
Vankilavirkailija Petri Partanen, Kankaanpää

HÄMEEN VAALIPIIRI

Opiskelija Kimi Friman, Hämeenlinna
Taksinkuljettaja Juha Jario, Janakkala
Asiantuntija Kimmo Kautio, Hattula
Luokanopettaja Hannu Mäntylä, Hausjärvi

Varatuomari, kasvatustieteen maisteri Risto Suvanto, Hämeenlinna
Henkilöautomekaanikko Simo Toivanen, Heinola
Huoltomies, maatalouskonekorjaaja yrittäjä Ari Valta,

PIRKANMAAN VAALIPIIRI

Kansalainen Jorma Grönlund, Ylöjärvi
Radiotoimittaja, eläkeläinen Kauko Kallioniemi, Parkano
Opettaja Juhani Leväsluoto, Tampere
Teologian opiskelija, lähihoitaja Tommi Messi, Hämeenkyrö
Yrittäjä, merkonomi Raili Naskali, Pirkkala
Valtuustoryhmän puheenjohtaja, FM Aarne Raevaara, Tampere
Toimittaja Eira Siltanen, Virrat
Yrittäjä Janne Tervonen, Virrat
Hissin kunnossapitoasentaja Sami Vehmas, Nokia

SAVO-KARJALAN VAALIPIIRI

Tradenomi Tuija Järvinen, Kuopio
Opiskelija Ville-Petteri Kujansuu, Joensuu
Sammutus- ja pelastustekniikan opettaja(eläk.) Kari Luotomäki, Kuopio
Tekninen piirtäjä Aila Nieminen, Joensuu
Hotelli- ja ravintolaesimies Ossi Rantonen, Kuopio

VAASAN VAALIPIIRI

Yrittäjä Ville Hämäläinen, Vaasa
Parturi-kampaaja, hiusterapeutti Tarja Kuusisto, Kaskinen

KESKI-SUOMEN VAALIPIIRI

Yhdistelmäajoneuvon- ja linja-autonkuljettaja Turo Koskinen, Karstula
Työtön, homeopaatti Marjo Paananen, Pihtipudas
Aineopettaja, liikenneopettaja Harry Ruotsalainen, Laukaa

OULUN VAALIPIIRI

Verosihteeri Jorma Laatu, Oulu
Opettaja Veli Miettinen, Siikalatva
Laboratoriohoitaja Elsa Olmala, Oulu
Työmaapäällikkö Timo Siekkinen, Oulu

LAPIN VAALIPIIRI

Kaivosmies Akseli Erkkilä, Kittilä
Koulunkäynninohjaaja Santtu Hyytinen, Kemijärvi
Yrittäjä, stm. Jukka Sarre,Inari"

http://seitsemäntähdenliike.fi/upload/File/Eduskuntavaaliehdokkaat_2019_pdf2.pdf?275278

Käyttäjän AkseliErkkil kuva
Akseli Erkkilä

Juuh, noille natoöyhöttäjien listoillehan pääsee Kremlin trolliksi ihan sillä, että ei kannata Natoa ja epäilee tätä nykyistä polarisoivaa keskusteluilmapiiriä. Itsehän suututin esimerkiksi Putkosen aikanaan ihan toteamalla, että ei Suomi ole hyökkäämässä Venäjälle.

Pioneerien mielestä faskisti, faskistien mielestä pioneeri. Joka tapauksessa eteenpäin.

Käyttäjän joonakarppinen81 kuva
Joona Karppinen Vastaus kommenttiin #10

En noista ”natoöyhöttäjistä” tiedä mutta osalla Seitsemän tähden liikkeen ehdokkaista on sen verran hapokasta touhua tuon blogin perusteella, että ei heitä voi todesta ottaa. Kytkökset Bäckmaniin jne vie heiltä kaiken uskottavuuden.

Käyttäjän AkseliErkkil kuva
Akseli Erkkilä Vastaus kommenttiin #12

Eli olet näitä "guilt by association"-tyyppejä. Esimerkiksi tuossa blogissa minun blogeistani on irrotettu asiayhteyksistään lauseita ja niistä yritetty parhaimman nykyjournalismin mukaan tehdä minusta Kremlin trollia.

Joskin sen myönnän, että profiilikuvani imitoi Gorban puhelua mobiralla.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Karppinen tarjoilee P.Jääskeläisen plokia todisteeksi torviseitsikon ehdokkaita vastaan. Tottahan se on: misorussismin määrähän on erityinen kansalaiskunnon mittari. Ilman sitä olet, ruoja, kunnoton. Jatkuvasti tulee siis kunnollisen kirjoissa säilyäkseen sitä todistaa ja julistaa.

Käyttäjän JoniTikka kuva
Joni Tikka

Muuten kyllä ihan asiaa, mutta luottamustoimen laiminlyönti jotta pääsee tekemään vaalityötä ei varmasti saa minulta peukkua.

Käyttäjän ialybr kuva
Juhani Heiska

Jos eksällä merkityt kohdat ovat tosiasioita, Väyrynen on tietynlaisen syrjintärikkeen tai -rikoksen kohteena. Todistaminen on vaikeata nimeonomaan sille, joka on se syrjitty. Miten nyt tämmösenkin asian saisi muuten julkisuuteen kuin tämmösessä kohdassa, joiden tarpeellisesta lukijamäärästä ei ole takeita? Kas tästä on kysymys. Ketäpä kiinnostaa?

Käyttäjän SeppoPajunen kuva
Seppo Pajunen

Yritysmaailmassa sanotaan, että 5-7-vuotta samoissa tehtävissä on maximi.
Sinä aikana kaikki annettavissa oleva ja irtoava on annettu.

- Politiikassa ilmeisesti iket ja muut iki-ikonit sen kuin vain petraavat, jos tulevat valituksi?

Vai olisiko ensimmäinen "harjoittelukausi" ja pari kautta päälle sopiva maximi kansanedustajana ja ministerinäkin?

Eihän "elmojakaan" oikeasti ole olemassa?

Käyttäjän lehtospekka kuva
Pekka Lehtonen

Oi Putsi Putsi stikkaa lamppuun eldis!
Ei se nyt vaan maailma pyöri sun ympärillä.
Voi hyvä veikko, antaisit olla...

Käyttäjän kimmokautio kuva
Kimmo Kautio

Paavo, yksi ihmetyksen aihe lisää tähän asiaan: Samalla kun Lapin varsinaisena edustajana kärsit uutispimennosta, varakansanedustaja, lausuntoautomaatti Kärnä saa tiedotteilleen hyvää näkyvyyttä, vaikka lähettelee niitä solkenaan. Se jos mikä on erikoista.

Käyttäjän AkseliErkkil kuva
Akseli Erkkilä

Ja lausunnot on luokkaa "vegaanista majoneesia ei saa sanoa majoneesiksi"

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Väyrynen on toki edustuksellisen demokratian ongelmien suuri asiantuntija. Eikä hän vaalien pelisäännöistäkään turhia ole aina välittänyt.

Väyrysen poliittisen toiminnan kova ydin on lähes aina ollut Kremlin tahdon myötäily Suomen länsi-integraatiota vastustamalla. Aikanaan tuo agenda oli toimivaa poliittista opportunismia ja avain menestykseen, kun se nykyään näyttäytyy vain eltaantuneena ja vastenmielisenä toimintatapana - Venäjän porsastelun välillisenä tukemisena.

Siksipä en ihmettele, etteivät Väyrysen poliittiset egotripit mediaa jaksa kiinnostaa. Juna meni jo.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Väyrysen poliittisen toiminnan kova ydin on lähes aina ollut Kremlin tahdon myötäily Suomen länsi-integraatiota vastustamalla."

Tuolla perusteella varmaan 90% eurooppalaisista on Kremlin agentteja ja 10% federalisteja.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Luetunymmärtäminen on taitolaji.

Käyttäjän TiinaArlin kuva
Tiina Arlin

Hjalliksen yhden miehen puolue sai mediasta tilaa maanantaina kun hän julkaisi loikkari Lohelan nimen.

Paavo julkaisi maanantaina 70 eduskuntavaaliehdokkaan nimen ja mediaa ei kiinnostanut pätkän vertaa.

Maakuntalehdet ovat julkaisseet uutisia alueidensa uusista Seitsemän tähden liikkeen ehdokkaista.

En ole huomannut että missään mediassa olisi kerrottu meistä Uudenmaanpiirin ehdokkaista. Helsingin ehdokkailla ei taida mennä sen paremmin mediahuomion suhteen.

Erikoinen tilanne.

Mahtaa jossain olla pelko pers.... että viemme ääniä vanhoilta puolueilta ja saamme muutoksen aikaan nykymenoon.

Vaalitenteissä tulee olla edustettuna kaikki eduskuntapuolueet niin kuin tähänkin asti!

Turha sanoa, että kyllä netistä tietoa löytyy kun kaikilla ei ole mahdollisuutta nettiä käyttää.
Iso osa iäkkäämmistä äänestäjistä on tv:n ja lehtien varassa tiedon saannissa.

Rehti media uutisoi kaikista puolueista ja ehdokkaista tasapuolisesti.

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

Lohela ei olekaan mikään pikku kala, kaikki mitä politiikassa tapahtuu, tapahtuu tarkoituksella.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Oiskohan ollut Väyryseltä reilua linkittää kirjoituksensa lähteeksi perustuslakivaliokunnan päätöksen perustelut? Nyt syntyy kirjoittajasta epärehellinen mielikuva, kun heittää väitteitä ilman lähteitä,
koska perustuslakivaliokunnan perustelu vetää kokonaan maton alta Väyrysen väitteiltä. Vai onko Väyrynen tässä odotellut, että asia unohtuisi riittävästi, jotta voisi sitten esittää
sen itselleen edullisemmassa muodossa?

Kansalaisaloitteita ei voi tehdä asioista, joissa on kansainvälisiä velvoitteita. Eli siis ensin pitäisi muuttaa kansalaisaloitetta koskevaa lakia, ennen kuin voisi sellaisia kansalaisaloitteita viedä eteenpäin mitä Väyrynenkin teki.
Siis kyse ei ole tässä asiassa edustuksellisen demokratian ongelmasta, eikä siitäkään, mitä pääministeri on uhannut. Vaikuttaisiko pääministerin uhkaus perustuslakivaliokuntaan? Jos se vaikuttaisi niin silloinhan kannattaisi uhata myös sote-asioissa.

Väyrynen:

"Eduskunnassa valiokunnat kuulivat asiantuntijoita. Talousvaliokunta antoi lausuntonsa, ja perustuslakivaliokunta aloitti oman mietintöluonnoksensa käsittelemisen. Aivan yllättäen se kuitenkin päätti, ettei mietintöä laaditakaan eikä sitä viedä täysistuntokäsittelyyn."

"Päätös oli yksimielinen, ja sitä ajoi erityisesti Perussuomalaisten valiokuntaryhmä. Kerrotaan, että syynä oli pääministerin uhkaus, jonka mukaan yhdenkin hallituspuolueen edustajan aloitteen puolesta täysistunnossa antama ääni johtaisi hallituksen hajoamiseen."

... ja sitten vetää maton alta Väyrysen väitteiltä alla oleva kohta valiokunnan perusteluista.

Tällä perusteella Väyrysen kansalaisaloitetta ei käsitelty:

"Kansalaisaloite voi kansalaisaloitelain mukaan koskea asiaa, joka kuuluu eduskunnan lainsäädäntövallan alaisuuteen. Eräs merkittävimmistä kansalaisaloiteoikeuden ulkopuolelle
jäävistä asiaryhmistä on perustuslain muutosta koskevien perustelujen mukaan (HE 60/2010 vp, s. 40/I) kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja niiden irtisanomisen hyväksyminen."

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Perus...

Poliitikot Väyrynen mukaan luettuna ovat aina tällaisia, vaikka olisivat huolissaan edustuksellisesta demokratiastakin, niin pelaavat silläkin aiheella kovaa peliä esittäen erinäköisiä joko ilman lähteitä tai perusteluja, tai poimivat valikoivasti ne omaa väitettään tukevat lähteet, jolloin yrittävät johtaa ihmisiä harhaan väärillä mielikuvilla.

Miksi Väyryseen ei voi ikinä luottaa?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Ymmärrys taitaa puuttua sinulta koska niin kirjoitit. Federalistien ainoa argumentti on pelotella Venäjällä, jos ei EU-kakku maistu, tulee Putin ja syö.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Minulleko tuon kiivastuksissasi väärään paikkaan laittamasi hölötyksen tarkoitit? Viittasiin ymmärtämättömyydellä allaolevaan järjettömään väittämääsi, joka ei mitenkään seuraa mistään sanomastani:

"Tuolla perusteella varmaan 90% eurooppalaisista on Kremlin agentteja ja 10% federalisteja."

Käyttäjän taistolainen kuva
taisto vanhapelto

Paavo Väyrynen, vaikka onkin taas uuden perustamansa puolueen puheenjohtaja, on ns. rivikansanedustaja. Ei tarvitse kuin valita kunnon joukko vakavasti otettavia, asiallisia rivikansanedustajia ja verrata heidän saamaansa medianäkyvyyttä ja -huomiota Väyrysen aiheuttamaan ja saamaan mediavouhotukseen, niin pohja Väyrysen jatkuvalta ruikutukselta putoaa kokonaan.

Sivumennen sanoen - en haluaisi ketään itsesäälistä ja samalla itseihailusta energiansa kehräävää ihmistä ajamaan valtakunnan asioita. Voisiko se sujua asiallisesti, rehellisesti ja aikaansaavasti?

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

Demareissa näytetään luetun Italo Calvinon ohjeita modernin kirjallisuuden kirjoittamiseksi, jollaisiksi muistan ainakin arvot kepeys, nopeus, tarkkuus, näkyvyys ja moninaisuus.

Nimittäin eilen uutisoitiin, että rauhanneuvottelija Hussein al-Taee, 35, on nimetty SDP:n ehdokkaaksi kevään eduskuntavaaleihin Uudeltamaalta. Al-Taee työskentelee neuvonantajana presidentti Martti Ahtisaaren perustamassa konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä.

Minä puolestani olin alusviikolla somettanut HS:n päätoimittaja Kaius Niemen keksineen jossakin Afganistanissa liikkuessaan alkaa neuloa villapaitoihin koristeeksi pommikuvioita. Ensimmäisen paidan hän ojensi kuvaajan ikuistaessa hämmentyneelle ra(u)hanturvaaja Martti Ahtisaarelle.

Pommeja kullatuilla siivekkeillä sisällissodalle, hopeaa talvisodalle, pronssia jatkosodalle.

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

Yhtä jalkaa kulttuurin kivijalka

Soininvaaran perheessä yhteiselo on kokopäiväistä vaimon toimiessa johtajana kirjasto Oodissa, jonka tyhmempi voisi luulla tulleen nimetyksi Odeksi kutsutun aviopuolisonsa mukaan (oodi, engl. ode), läheisen Amos Rexin puolestaan Amos Andersonin ja tien Mannerheimin mukaan.

Piilomerkitysten avaaja Italo Calvino antoi ohjeita modernin kirjallisuuden kirjoittamiseksi, jollaisiksi muistan ainakin keveyden, nopeuden, tarkkuuden, läpinäkyvyyden ja moninaisuuden.

Milan Kundera on tunnetusti kirjoittanut Olemisen sietämättömästä keveydestä.

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

Sisällissotaa on toistamalla toistettu, on aika uusia "Meillä on unelma"

Mielenosoituksella (8/2015) vastustettiin kansanedustaja Olli Immosen haaveilua "vahvasta ja urheasta kansakunnasta, joka voittaa tämän painajaisen, jota kutsutaan monikulttuurisuudeksi". Erkki Tuomioja kysyi englanninkielisessä tiedotteessaan ulkoministeri Timo Soinilta mitä hänen puoluetoverinsa teosta ajatellaan ulkomailla? Pekka Vennamo ilmoitti Immosen kasvattaneen Breivik-parran.

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

”Pohjantähti on Seitsemän tähden liike rp:n äänenkannattaja. Pohjantähti osoittaa suuntaa Suomelle, Euroopalle ja koko ihmiskunnalle.”

PV on saanut keltaista, paksua piimää. Sitä palvelua varten on perustettu viestintätoimistoja ja ajatushautomo kullekin puolueelle. Ei kukaan selväpäinen kirjoita itse tuollaista itsestään. Yllytyshulluutta.

Käyttäjän heikkironkko kuva
Heikki Rönkkö

Sonkajärveläisen blogissa 2014: missä kuljimme kerran?
22.3.2014
Kirjoittelen sattumaturistin terveisiä Pauligin kahvia maistellen moskovalaisessa McDonald'sissa. Täällä on aurinkoinen rauha maassa, mitä nyt tv-kanavat pyörittävät vanhoja sotajuttuja kuten Suomessakin. Joskus suomenruotsalaiset kehuvat suomenkielen sopivuutta jumalanpalvelukseen.

Pääminsteri Dimitri Medvedev on sanonut Venäjästä kehittyvän niin vetovoimaisen, että sitä tullaan kaikkialta katsomaan. Ainakin Donetskin alueen venäläiset haluavat Krimin perässä liittyä Venäjään. EU:n vetovoima perustuu omakielisten paikalliskulttuurien vapaaehtoiseen yhteistyöhön, Venäjän pikemmin yksikielisyyteen.

Parin päivän tarkastelu Moskovassa ruohonjuuritasolla panee hämmästelemään tahtia. Paikat kiiltävät ja kansa hymyilee, kerjäläisiä vähemmän kuin Helsingissä. Sotsin kisat saattoivat näyttää joidenkin ukrainalaisten silmissä turhan prameilta.

14.9. 2014
Kuopion piispa Jari Jolkkonen otti sunnuntaina Sonkajärvellä pitämänsä veteraanijuhlan puheen johdannoksi presidentti Mauno Koiviston vuonna 1944 sotamiehenä kirjoittamat sanat: ”Tilanne tuntuu nyt raskaammalta kuin koskaan Suomen historiassa. Toivokaa parasta ja rukoilkaa puolestamme.”
-"Mikä on tilanne nyt Suomessa, Euroopassa ja maailmassa? jatkoi Jolkkonen. "Onko sotamies Mauno Koiviston huokaus 70 vuotta sitten saanut uutta ajankohtaisuutta?"

10.11.2014
Presidentti Sauli Niinistö sanoi tänään maanpuolustuskurssin avajaisissa “Eräs opettavainen venäläinen sananlasku kuuluu: ”kazak berjot što ploha ležit” eli ”kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni”.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset