Paavo Väyrynen www.paavovayrynen.fi

Kaikki blogit puheenaiheesta Malmin lentokenttä

Kunnallinen kansanäänestys Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä

yes Toimituksen aiheellisen sääntöhuomautuksen vuoksi tässä alla vain tärkeimmät ajankohtaiset asiat Malmin lentokentän suojeluasiassa:

"Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä"

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466

--

Katso myös Virallinen lehti 48/25.6.2019, sivulla 23:

Harrasteilmailun yhteiskunnalliset hyödyt

Keskustelu Malmin lentokentän kohtalosta käy kiivaana. Ilmailuala on kasvava ala, jolla on vaikutusta Suomen ja Euroopan kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen markkina-alueena. Keskustelussa on noussut esille visioita Malmin lentokentästä pääkaupunkiseudun metropolialuetta tukevana lentoasemana, joka toisin kuin Helsinki-Vantaan lentokenttä, voisi mahdollistaa joustavat, aikataulusta riippumattomat liikelennot. Lisäksi lentokenttä voisi toimia alustana ilmailualan kehitykselle. Sähkölentokoneet ja lennokit ovat nykypäivää ja ilmailu on kehittymässä myös ekologisempaan suuntaan.

Malmi ei ole vain Helsingin, vaan koko Suomen asia

Toimin Malmin Lentoaseman Ystävien hallituksen jäsenenä, ja uskon vahvasti, että Malmista tulisi rakentaa älykkään, sähköisen ilmailun koulutus- ja yrityskeskittymä. Pääkaupunkimme tarvitsee oman kentän aikatauluttamattomalle liikenteelle, ilmailun tulevien muotojen kehitykselle älykkäälle ja sähköiselle ilmailulle, sekä kotimaiselle ilmailualan koulutukselle. Sähköinen lentoliikenne mahdollistaa joustavan ja räätälöidyn liikkumisen kaupunkien välillä. Suomen tulisi laatia pikaisella aikataululla pienilmailustrategia.  

 

Kansanäänestys Malmin lentokentästä kaatui

Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli eilen Sampo Terhon valtuustoaloitteesta, jonka tavoitteena oli kansanäänestyksen järjestäminen Malmin lentokentästä. Aloite kaatui kuitenkin äänin 53-28.

Kun höyrypäinen idealismi yhdistyy rahanahneeseen tuhoamisvimmaan, on vanhojen puolueiden tilinpäätös valmis. On surkeaa, että Helsingin valtuusto ei halua antaa helsinkiläisille mahdollisuutta äänestää Malmin lentokentän säilyttämisestä.

Tarvitaanko kansanäänestyksiä lainkaan?

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee 28.11. Sampo Terhon (sin) ja 15 valtuutetun ehdotus neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä koskien Malmin lentokenttäalueen käyttöä. Helsingin kaupunginhallitus esittää valtuustolle että aloite hylätään. Perustelu on, että ”asiasta on jo useaan kertaan päätetty edustuksellisen demokratian mukaisessa menettelyssä ”. Äänestys päättynee 50-35, vaikka pääasia ei ole Malmin lentokenttä vaan kansanäänestyksen järjestäminen.

Malmin lentokentän käyttötarkoitusta ei voi suojella rakennusperintölailla (ELY)

 

"Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu rakennusperintölailla ei ole mahdollista, katsoo Uudenmaan ELY-keskus. Malmin lentoasemaa puolustava järjestö Malmin lentoaseman ystävät ry on pitänyt lentoasematoiminnan jatkumista tärkeänä suojeltavana arvona ja esittänyt, että lentoasemakokonaisuus suojeltaisiin rakennusperintölain perusteella.

ELYn mukaan kyseinen laki ei mahdollista käyttötarkoituksen suojelemista ja lakia sovelletaan vain, jos suojelua ei voi turvata maankäyttö- ja rakennuslailla.

Helsinkiin kansanäänestys Malmin lentokentästä

Malmin lentokenttä on ainutlaatuinen. Sen lakkauttamispyrkimykset ovat lyhytnäköistä ja peruuttamatonta politiikkaa, jota me enemmistö helsinkiläisistä emme voi tukea.

Ilmailun merkitys kasvaa jatkuvasti Euroopassa, joten monipuolisten lentomahdollisuuksien turvaaminen on perusteltua. Malmin lentokenttä on yksi merkittävä tekijä ilmailuelinkeinon kehittämiseksi ja koulutustoiminnan mahdollistamiseksi pääkaupunkiseudulla. Ei pidä myöskään unohtaa, että pääkaupunkiseudulla on tärkeää olla varalentokenttä kriisiajan huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Helsingin yleiskaava palautuu

Helsingin hallinto-oikeus totesi Helsingin uuden yleiskaavan lainvastaiseksi. Käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jossa todennäköisesti myös useita muita osia yleiskaavasta hylätään. Hallinto-oikeuden päätös näyttää jaetun usean asiantuntijan kesken, sillä bulevardien, Vartiosaaren ja Malmin lentoaseman kohdalta samoja perusteita on käytetty ristiin.

Vihreät, minne te olette menossa?

Muistelen vihreän liikkeen alkuaikoja, Koijärven puolustamista, kettingeillä itsensä kaivinkoneisiin kytkeneitä aktivisteja. Tuolloin tunsin kunnioitusta asialleen omistautuneita kohtaan. Ajattelin, että vihreässä liikkeessä on toivo ja tulevaisuus. Jostain syystä ajatukseni eivät koskaan kiteytyneet niin pitkälle, että olisin esimerkiksi liittynyt sittemmin perustettuun puolueeseen, Vihreät – De Gröna. Pysyttäydyin perinteisemmässä puoluekannassa.

Malmin lentokenttäkysymys on murtamassa uskoni julkiseen päätöksentekoon

Myönnän heti kärkeen muutaman faktan: minulla ei ole lentolupakirjaa, asun Kaarinassa (Turun naapurikunnassa), eikä minulla ole muuta kytköstä Malmi-kysymykseen kuin kiinnostus ilmailuun ja yhteiskunnan päätöksenteon toimintaan. Kirjoitin vuosi sitten siitä, miksi meitä ulkopaikkakuntalaisiakin pitäisi kiinnostaa Malmin lentokentän tuho.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä